Πρόσκληση για τη νέα καλοκαιρινή μας STEM δράση

Η φίλη μας η Σάμι ,γλάρος πλέον θέλει να ταξιδέψει στις αγαπημένες μας παραλίες! Παιδιά στείλτε μας φωτογραφίες από την αγαπημένη σας παραλία στην Κεφαλονιά και μετά όλοι μαζί θα προγραμματίσουμε τη Σάμι να τις επισκεφθεί! Στις φωτογραφίες παρακαλούμε να μην φαίνονται τα πρόσωπα των παιδιών! Περιμένουμε τις φωτογραφίες σας μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή! Μαζί με τη φωτογραφία ,γράψτε μας ,όπως μπορούν τα παιδιά, γιατί την επιλέξατε! Γιατί δηλαδή είναι αυτή η αγαπημένη σας παραλία!!!

 

 

Εγγραφές στο νηπιαγωγείο

Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. Φ.6/55114/Δ1 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ  το διάστημα 15-30 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν οι εγγραφές στο νηπιαγωγείο . Εγγραφές μετά τις 30 /5 θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Δ/ντή /ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Στο νηπιαγωγείο για την σχολική χρονιά 2020 -2021 εγγράφονται   μαθητές γεννημένοι το 2015 και  2016. Η εγγραφή των ήδη εγγεγραμμένων προνηπίων θα γίνει αυτεπάγγελτα.  Η φοίτηση στο νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική.

Στο νηπιαγωγείο Φαρακλάτων εγγράφονται τα νήπια της κοινότητας Φαρακλάτων (Φαρακλάτα, Ραζάτα ,Προκοπάτα) .

Η διαδικασία εγγραφής είναι η ακόλουθη:

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του με χρήση κωδικών taxisnet.
 2. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

  Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το τέκνο/τα τέκνα για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, οι γονείς μπορούν  να εισάγουν μόνοι τους τα ως άνω στοιχεία του νηπίου/ προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.

  Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

  1) Τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή.

  2) Τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

  3) Το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας (δεν αφορά την περίπτωση του νηπιαγωγείου Φαρακλάτων, καθώς δεν υπάρχει συστεγαζόμενη σχολική μονάδα).

  4) Εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα (8:15 έως 16:00)  ή/και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (ώρα προσέλευσης 7:45). Δικαίωμα εγγραφής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα.

  5) Τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και στη συνέχεια:

  6) Επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

  Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

  *Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει για την πορεία της αίτησης και  ενημερώνονται για τυχόν διορθώσεις . Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

  Έγγραφα που πρέπει  να φέρετε στο νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (από 15 έως 30 Μαϊου)

  1. Βεβαίωση του φορέα εργασίας ή κάρτα ανεργίας για εγγραφή στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (ώρα λήξης 16:00).

  2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο (επισυνάπτεται παρακάτω).

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία του γονέα/κηδεμόνα στο νηπιαγωγείο κατά το διάστημα 15-30 Μαΐου  ώρες: 9:00-12:00.

Οδηγίες χρήσης – εφαρμογής για γονείς/κηδεμόνες:

https://drive.google.com/file/d/1LhkhwDLFDFxXTeiYgZmLHB5PUQ-ThaOc/view?fbclid=IwAR2PIGeNNW-WXoZIG5i8yDJEoiPkh1kJbaTWuiDUPf7v2WcGRQyEwVDUT1wΛήψη αρχείου

Για τη γιορτή της μητέρας!

Το  βιντεάκι που ακολουθεί  δημιουργήθηκε προκειμένου να σας δώσει κάποιες ιδέες για δημιουργικές δραστηριότητες με αφορμή την ημέρα της μητέρας που πλησιάζει. Τις δημιουργίες των παιδιών μπορείτε αν θέλετε να μας τις στείλετε.

Παρακάτω υπάρχουν επιπλέον ιδέες για δημιουργική απασχόληση!

 Λήψη αρχείου