Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Το διαδίκτυο αποτελεί μέρος της καθημερινής μας ζωής αλλά και χρήσιμο εργαλείο στη μαθησιακή διαδικασία. Παρόλα αυτά η ορθή και ασφαλή αξιοποίησή του τόσο από τους ενήλικες αλλά κυρίως   από τα παιδιά, δεν είναι πάντα εύκολη. Από τη σελίδα αυτή θα επιδιώκουμε να σας ενημερώνουμε για θέματα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο.