Έκθεση αποτίμησης εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης σχ. έτους 2021-2022Λήψη αρχείου

Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας σχ. έτους 2020-2021Λήψη αρχείου