Συνεργατική βιβλιοθήκη Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων, Νηπιαγωγείου Περιθωρίου Δράμας και Αγίου Δημητρίου Κοζάνης

Μια ψηφιακή συνεργατική βιβλιοθήκη για τους μαθητές τριών Νηπιαγωγείων της Ελλάδας.

Η δικτύωση των Νηπιαγωγείων στη χώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί με πολυποίκιλους τρόπους. Το Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων προς αυτή την κατεύθυνση δημιούργησε σε συνεργασία με τα Νηπιαγωγεία Περιθωρίου Δράμας και Αγίου Δημητρίου Κοζάνης μία ψηφιακή βιβλιοθήκη με προτάσεις παραμυθιών προς δανεισμό για τους μικρούς μας φίλους. Καθένας από τους μαθητές μας διάλεξε το παραμύθι της επιλογής του. Για τα επόμενα Σαββατοκύριακα τα παιδιά θα διαλέγουν μεταξύ αυτών.

Τα βασικά πλεονεκτήματα της ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι :

  1. εύκολη και άμεση πρόσβαση σε βιβλία πολλών κατηγοριών
  2. εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση
  3. διατήρηση των βιβλίων σε άριστη κατάσταση με τη μορφή ψηφιακού υλικού
  4. παράλληλη διάθεση σε πολλούς χρήστες

Ακολουθεί λοιπόν η ψηφιακή μας βιβλιοθήκη και σας ευχόμαστε  καλές αναγνώσεις!

Έναρξη Δανειστική Βιβλιοθήκης Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων για το σχ. έτος 2021-2022

Δανειστική βιβλιοθήκη

Η δανειστική βιβλιοθήκη είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Προγράμματος Σπουδών στο Νηπιαγωγείο και αποτελεί κύριο μέρος της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος εγγραμματισμού. Γνωρίζοντας ότι αναπτύσσεται η ανάγνωση και η γραφή από την νηπιακή ακόμα ηλικία, συνθήκη που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην μελλοντική εξέλιξη του μαθητή, η δημιουργία βιβλιοθήκης στο νηπιαγωγείο είναι καθοριστική. Μεγάλη η συμβολή και των γονέων στη διαδικασία της δανειστικής βιβλιοθήκης, καθώς βοηθούν και υποστηρίζουν το έργο του νηπιαγωγείου. Η ανάγνωση των βιβλίων από τους γονείς βοηθά στη δημιουργία προτύπων συμπεριφοράς και είναι μέγιστης σπουδαιότητας στην κατάκτηση του εγγραμματισμού.

Τα παραπάνω όμως είναι εφικτά όταν οργανωθεί η βιβλιοθήκη της τάξης με τη συμμετοχή των παιδιών και η νηπιαγωγός δημιουργήσει τις προϋποθέσεις εκείνες που θα προβληματίσουν και θα αποδώσουν νόημα στην όλη διαδικασία, ενθαρρύνοντας τους μαθητές να σκεφτούν να προβληματιστούν και να οργανώσουν τη βιβλιοθήκη τους.

Τρόπος Λειτουργίας δανειστικής βιβλιοθήκης

(περισσότερα…)