Γεύματα και Διατροφή

Δεκατιανό & σίτιση προαιρετικού ολοημέρου

Στο Νηπιαγωγείο, που αποτελεί χώρο εκπαίδευσης,  μάθησης, ανάπτυξης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών προωθείται και ενθαρρύνεται η υγιεινή διατροφή και αποφεύγεται η κατανάλωση τυποποιημένων σνακ και γλυκών . Αποτελεί σημαντική συνθήκη να εξασφαλίζει η οικογένεια στα παιδιά θρεπτικά και ισορροπημένα  γεύματα. Πιο συγκεκριμένα περί του δεκατιανού, του γεύματος και της διατροφής των μαθητών στο Νηπιαγωγείο δίνονται αναλυτικές οδηγίες κατά την έναρξη του σχολικού έτους. Γίνεται λόγος για την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών και την γενική καθημερινή πρακτική. Αποφεύγονται τροφές με συντηρητικά ή τροφές που ενέχουν τον κίνδυνο αλλεργικών αντιδράσεων. Το γεύμα των μαθητών/τριών παρασκευάζεται στο σπίτι με ευθύνη των γονέων/κηδεμόνων τους. Ο/Η Νηπιαγωγός στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, βοηθά και καθοδηγεί τους/τις μαθητές/τριες, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες που αφορούν στη διαδικασία του γεύματος και να εξυπηρετούνται αυτόνομα. Σε κάθε περίπτωση δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους/στις μαθητές/τριες μέχρι να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης. Για τη σίτιση στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ισχύει η με αρ. πρωτ. Δ1β/Γ.Π.οικ.68181/22-10-20 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Σίτιση μαθητών σε ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά», η οποία διαβιβάστηκε στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με το με αρ. πρωτ. Φ.7/ΜΚ/3206/Δ1/12-01-2021 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Κεράσματα σε γιορτές και γενέθλια
Όσο διαρκεί η πανδημία, σε περίπτωση ονομαστικής εορτής ή γενεθλίων δεν επιτρέπονται κεράσματα, τα οποία δεν είναι συσκευασμένα (τούρτες, ανοιχτά γλυκά κλπ). Επιτρέπονται μόνο κεράσματα σε κλειστή συσκευασία, τα οποία δίνει η νηπιαγωγός αφού έχει απολυμάνει τα χέρια της και τα οποία μπορούν να καταναλωθούν στο σπίτι αν ο γονέας/κηδεμόνας συμφωνεί.