Εκπαιδευτικοί

Στο Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων  για το σχ. έτος 2022-2023 λειτουργούν ένα (1) τμήμα ενιαίου υποχρεωτικού προγράμματος (πρωινού) και ένα (1) τμήμα  προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος.

Ενιαίο υποχρεωτικό τμήμα (πρωινό τμήμα): Ελένη Μαλιώτα

Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα : Ειρήνη Παπαναστασάτου