Εκπαιδευτικοί

Στο Νηπιαγωγείο Φαρακλάτων  για το σχ. έτος 2021-2022 λειτουργούν ένα (1) τμήμα ενιαίου υποχρεωτικού προγράμματος (πρωινού) και ένα (1) τμήμα  προαιρετικού ολοήμερου προγράμματος.

Ενιαίο υποχρεωτικό τμήμα (πρωινό τμήμα): Βασιλοπούλου Σπυριδούλα

Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα : Κατσούλη Αικατερίνη