Πρακτικά ζητήματα λειτουργίας του Νηπιαγωγείου

Η σελίδα αυτή περιλαμβάνει επιμέρους υποσελίδες που σχετίζονται με την ευρύτερη λειτουργία του Νηπιαγωγείου. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποσελίδες:

 • Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα
 • Ωράριο Λειτουργίας Νηπιαγωγείου
 • Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο
 • Φοίτηση & απουσίες
 • Επανάληψη φοίτησης
 • Προσέλευση & αποχώρηση μαθητών
 • Άδειες εισόδου
 • Μεταφορά μαθητών
 • Γεύματα & Διατροφή
 • Ένδυση & προσωπικά αντικείμενα
 • Φαρμακευτική αγωγή στο Νηπιαγωγείο
 • Σχολικές Αργίες