Ωράριο λειτουργίας

Το ωράριο λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Ενιαίο υποχρεωτικό τμήμα (πρωινό τμήμα): 8:15 πμ- 13:00 μμ, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κα Ελένη Μαλιώτα

Προαιρετικό ολοήμερο τμήμα: 13:00 μμ -16:00 μμ, με υπεύθυνη εκπαιδευτικό την κα Ειρήνη Παπαναστασάτου

Για να μην παρεμποδίζεται η εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Νηπιαγωγείου προτείνεται ως ωράριο επικοινωνίας και παροχής πληροφοριών  το χρονικό διάστημα 12:10 μμ- 13:00 μμ.