Πίνακας ωφελούμενων σχολείων για τη δράση STEM 2, 2019-2020

Το σχολείο μας ανάμεσα στα 70 νηπιαγωγεία της χώρας μας , τα οποία επελέγησαν να συμμετέχουν στη δράση STEM 2, για το σχολικό έτος 2019-2020!

 

 

http://www.etwinning.gr/news/2016-02-29-10-13-24/940-etwinning-stem2?fbclid=IwAR22Y9TXz7HGpgQywx5botEVKriksLslco1qhakx1lr_CCUL_iGjG0xt_CY