Μεταφορά μαθητών

Οι Περιφερειακές Ενότητες είναι αρμόδιες για τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών/τριών δημόσιων Νηπιαγωγείων από τον τόπο κατοικίας τους προς τη σχολική μονάδα όπου φοιτούν και το αντίστροφο (υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4217) και την με Αρ.Πρωτ.4959/24-01-2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών).

Δικαιούχοι δωρεάν μεταφοράς είναι οι μαθητές που η ελάχιστη απόσταση της κατοικία τους (η διεύθυνση της οποίας πιστοποιείται με προσκόμιση λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή πρόσφατου εκκαθαριστικού) από τη σχολική μονάδα είναι 1200 μ. Εάν η μεταφορά των μαθητών δεν είναι εφικτή ή κρίνεται οικονομικά ασύμφορη καταβάλλεται επίδομα στους γονείς αυτών.

Υπογραμμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους μαθητές που επιβαίνουν στο όχημα μεταφοράς όσο και για τον οδηγό και τον συνοδό καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής αλλά και κατά την αποβίβαση και είσοδο στο σχολείο (Υπ. Απόφ. με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339, ΦΕΚ 3780/τΒ/8-9-2020).