Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων σχ. έτους 2021-2022

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων για το σχ. έτος 2020-2021 συντάχθηκε βάσει του άρθρου 37 του Νόμου 4692/2020 – ΦΕΚ 111/τΑ/12-6-2020 με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις», κατόπιν εισήγησης της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου κας Βασιλοπούλου Σπυριδούλας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/20-09-2021 Πράξη του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων, με τη συμμετοχή

  • των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων, Βασιλοπούλου Σπυριδούλα και Κατσούλη Αικατερίνη
  • της κας Φαββατά Μαρίας, μέλους του διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου Φαρακλάτων
  • και της εκπροσώπου του Δήμου κας. Γαβριελάτου Ασημίνας, Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου.

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας έχει εγκριθεί από τον κ. Κοκκόση Γεράσιμο, Διευθυντή Εκπαίδευσης της ΔΠΕ Κεφαλληνίας και από την κα. Βλάχου Μαρία, Σ.Ε.Ε Νηπιαγωγών του 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων.

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότητα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου.Λήψη αρχείου