Συνοπτικός οδηγός διαχείρισης κρουσμάτων / στενών επαφών εντός και εκτός οικογένειας.

Αγαπητοί γονείς,

στο παρόν άρθρο σας παραθέτουμε έναν ξεκάθαρο και συνοπτικό οδηγό διαχείρισης περιπτώσεων κρουσμάτων και στενών επαφών των κρουσμάτων, εντός και εκτός οικογένειας, κατά τα ισχύοντα με την κείμενη νομοθεσία. Ο οδηγός αυτός θα σας βοηθήσει σε περίπτωση που παραστεί η ανάγκη διαχείρισης μίας εκ των κάτωθι περιπτώσεων:

Α) Διαχείριση στενής επαφής εντός σχολείου:

1. ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ- Στενή επαφή με κρούσμα

  • Μαθητές εμβολιασμένοι
  • Μαθητές μη εμβολιασμένοι

2. Εκπαιδευτικοί-Στενή επαφή με κρούσμα

  • Εκπαιδευτικοί μη εμβολιασμένοι.
  • Εκπαιδευτικοί ελλιπώς εμβολιασμένοι με 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες, χωρίς ενισχυτική δόση ή με μία δόση εμβολίου J & J  πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση.
  • Εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι με 2 δόσεις τους τελευταίους 6 μήνες ή μια δόση εμβολίου  J & J  τους τελευταίους 2 μήνες ή νόσηση εντός 3 μηνών.

3. Νοσούντες μαθητές (Διαχείριση)

  • Μαθητές εμβολιασμένοι
  • Μαθητές μη εμβολιασμένοι

 4. Νοσούντες Εκπαιδευτικοί

  • Εκπαιδευτικοί μη εμβολιασμένοι και ελλιπώς εμβολιασμένοι
  • Εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοιΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου

Βασιλοπούλου Σπυριδούλα

Κατσούλη Αικατερίνη