ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

Όλα αυτά που φτιάξατε παιδιά ,έγιναν ένα βιντεάκι !Για να θυμόμαστε ότι έστω και από μακριά ,πράγματα μπορούμε να κάνουμε πολλά!

https://www.youtube.com/watch?v=pKZ8OqIoFKY&t=7s