Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με αναπηρία Σύμπραξη Αγάπης, Σεβασμού, Αλληλεγγύης και Ευαισθησίας αλλά και (σιωπηρής) διεκδίκησης!!!

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Συνεργασία Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
11/12/23 1 32 1
Συνεργασία Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου με το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής

Δημοτικό Σχολείο Κοσμίου

Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής

Στο πλαίσιο δράσης ευαισθητοποίησης για την παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο Κοσμίου στο πλαίσιο δράσης ευαισθητοποίησης για την παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Οι μαθητές του τμήματος Α3 σε συνεργασία με τους μαθητές της Β’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου δημιούργησαν ένα e-book. Ένα βιβλίο για τους κανόνες συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας με άτομα με αναπηρία. Για το e-book συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί Ανδρονίκη Παντελίδου, Ομέρ Χασάν Αχμέτ Αϊσέ και η εικαστικός Ζωή Γιαμπουλντάκη.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου συνεργάστηκαν με τους εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές και το ειδικό βοηθητικό προσωπικό ώστε η δράση να πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια για τη επίτευξη του σημαντικού εκπαιδευτικού σκοπού. Η δράση ξεκίνησε με μία παρουσίαση από τους μαθητές της Ε’ τάξης ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές του σχολείου μας.

Η εκπαιδευτικός Ομέρ Χασάν Αχμέτ Αϊσέ μας είπε:

Στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίηση των μαθητών και της κοινωνίας για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία το Ειδικό Δημοτικό Κομοτηνής συνεργάστηκε με το Δημοτικό Σχολείο Κοσμίου διοργανώνοντας δράσεις επικοινωνίας, συνεργασίας, συνύπαρξης, δημιουργικότητας στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου. Σκοπός της δράσης μας ήταν η κοινωνικοποίηση των μαθητών μας, καθώς και το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία, η ευαισθητοποίηση αλλά και η εκμάθηση των κανόνων συμπεριφοράς καθημερινής επικοινωνίας των ατόμων με αναπηρία.

Η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου Ανδρονίκη Παντελίδου τόνισε ότι:

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία καθιερώθηκε να εορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 1992, επειδή εκείνη την ημέρα η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το Πρόγραμμα Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρία.

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση δράσεων υποστήριξης των συγκεκριμένων συμπολιτών μας, αλλά και ενημέρωσης και αφύπνισης της κοινωνίας μας. Η αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρίες μέσω εθνικών, περιφερειακών και παγκόσμιων προσπαθειών, καθώς και η αύξηση της ευαισθητοποίησης.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία. Στοχεύει στην προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και στην κινητοποίηση υποστήριξης της αξιοπρέπειας και της ευημερίας των ατόμων με αναπηρία. Επιδιώκει επίσης να επιστήσει την προσοχή στο γεγονός ότι το κέρδος από την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της ζωής είναι συνολικό και μας αφορά όλους.

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των ατόμων με αναπηρία, υπολογίζεται γύρω στο 1 εκατομμύριο. Τα στοιχεία στηρίζονται σε ποσοστά του ΠΟΥ και των επίσημων φορέων του κράτους.

Όταν αναφερόμαστε σε αναπηρία εννοούμε κάθε πνευματική ή σωματική αναπηρία η οποία χρίζει ειδικής μεταχείρισης ώστε το άτομο να αναπτύξει ισότιμα όλες τις ικανότητες του και να ενταχθεί στη κοινωνία. Αυτές μπορεί να είναι αισθητηριακές αναπηρίες (τύφλωση, κώφωση) σωματικές αναπηρίες, (εγκεφαλική παράλυση, ακρωτηριασμένα άκρα) νοητική καθυστέρηση, χρωμοσωμικά σύνδρομα, Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (αυτισμός), ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία κλπ).

Άτομα με αναπηρία

Περίπου το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού, ή ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, ζουν με αναπηρίες.

Συχνά, δεν γνωρίζουμε τον μεγάλο αριθμό των συμπολιτών μας που ζουν με αναπηρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Η πρώτη Παγκόσμια Έκθεση για την αναπηρία αποκαλύπτει ότι από το ένα δισεκατομμύριο άτομα με αναπηρία παγκοσμίως, το ένα πέμπτο εξ αυτών, δηλαδή 110-190 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητα τους. Επιπλέον, το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού επηρεάζεται άμεσα από την αναπηρία, όπως οι άνθρωποι που τους φροντίζουν και τα μέλη της οικογένειας.

Η έλλειψη προσοχής στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία σημαίνει ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με εμπόδια σε κάθε στροφή της ζωής τους. Αυτές περιλαμβάνουν στιγματισμό και διακρίσεις, έλλειψη κατάλληλης ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών αποκατάστασης, μη πρόσβαση σε μεταφορικά μέσα, κτίρια και πληροφορίες.

Τα άτομα με αναπηρίες έχουν γενικά χειρότερη υγεία, χαμηλότερη εκπαίδευση, λιγότερες οικονομικές ευκαιρίες και υψηλότερα ποσοστά φτώχειας σε σχέση με τα άτομα χωρίς αναπηρία. Οι άνθρωποι αυτοί παραμένουν σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο, είναι συχνά άνεργοι και έχουν υψηλότερα ποσοστά θνησιμότητας. Πολλοί άνθρωποι με αναπηρία έχουν περιορισμένη ή και μηδαμινή πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την αποκατάσταση, στην εκπαίδευση, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και σε ευκαιρίες απασχόλησης.

Η στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση στοχεύει κυρίως στην αύξηση των σχετικά χαμηλών ποσοστών απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη.

Η Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προτείνει στις κυβερνήσεις και τους εταίρους να παρέχουν πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία, να επενδύσουν σε ειδικά προγράμματα για τα άτομα με αναπηρία που βρίσκονται σε ανάγκη, και να υιοθετήσουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης. Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω πρωτοβουλιών κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή και των ίδιων των ατόμων με αναπηρία.

Η Έκθεση του ΠΟΥ παρουσιάζει με αποδείξεις το τι χρειάζεται για να υπερνικηθούν τα εμπόδια στην υγειονομική περίθαλψη, την αποκατάσταση, την εκπαίδευση, την απασχόληση, καθώς και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες, για να υπάρξουν τέτοιες συνθήκες που και τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα μπορούν να δημιουργήσουν. Η έκθεση τελειώνει με ένα συγκεκριμένο σύνολο από συνιστώμενες ενέργειες που θα πρέπει να προωθήσουν οι κυβερνήσεις. Ο ΠΟΥ ελπίζει ότι αυτή η πρωτοποριακή Παγκόσμια Έκθεση για την αναπηρία θα συμβάλει σημαντικά στην εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και ότι στη διασταύρωση της δημόσιας υγείας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ανάπτυξης, η έκθεση είναι ένας απαραίτητος πόρος για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους παροχείς υπηρεσιών και αυτούς που στέκονται δίπλα στα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειες τους.

Και φυσικά, δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε πόσο ζωτικής σημασίας είναι το να είμαστε ανοικτοί σε αυτά που έχουν να μας πουν τα ίδια τα άτομα με αναπηρίες για τη ζωή τους.

https://www.storyjumper.com/book/read/165668501/65671a93107c6

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΜΙΟΥ ΓΙΟΡΤΑΣΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Ο κτηνίατρος Θάνος Τσατσακούλιας μίλησε στα παιδιά για τα ζώα

ΟΛεονάρντο Ντα Βίντσι είχε πει: «Θα έρθει η εποχή που οι άνθρωποι, όπως κι εγώ, θα βλέπουν τη δολοφονία των ζώων όπως βλέπουν τώρα τη δολοφονία των ανθρώπων». Δυστυχώς αυτή η μέρα έχει έρθει, με κακοποιήσεις αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς από ασυνείδητους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, παρατηρούμε ανθρώπους οι οποίοι με την πρώτη δυσκολία (π.χ. όταν έχουν ένα ηλικιωμένο ή άρρωστο ζώο) να εγκαταλείπουν το κατοικίδιό τους αδιαφορώντας για το τι θα απογίνει.

Ο κτηνίατρος κ. Θάνος Τσατσακούλιας επισκέφτηκε το Δημοτικό Σχολείο Κοσμίου και μίλησε στους μαθητές για τα ζώα με στόχο να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές, να μάθουν να σέβονται τη ζωή κάθε ζώου, να γνωρίσουν πώς να τα φροντίζουν και να τα προστατεύουν. Να μάθουν ότι κανένα ζώο δεν πρέπει να κακομεταχειρίζεται από κανέναν. Κάνοντας μια μικρή αναδρομή ο κ. Τσατσακούλιας εξήγησε πως η Παγκόσμια Ημέρα Ζώων εορτάστηκε για πρώτη φορά το 1931 σ’ ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη Φλωρεντία, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και των αρμοδίων για τα υπό εξαφάνιση ζώα. Από τότε η γιορτή διευρύνθηκε και περιλαμβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου.

IMG 20231004 113154

IMG 20231004 113233
smart

1 2

Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και αποκόμισαν γνώσεις από γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Η διευθύντρια του σχολείου κ. Ανδρονίκη Παντελίδου ευχαρίστησε θερμά τον κ. Τσατσακούλια για την πολύτιμη βοήθειά του.

Πηγή : www.paratiritis-news.gr [ https://www.paratiritis-news.gr/koinonia/to-dimotiko-scholeio-kosmiou-giortase-tin-pagkosmia-imera-ton-zoon/ ]

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΟΥ

764  2

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΡΥΘΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΙΟΥ

Με τη συμμετοχή των Θανάση Γκαϊφύλλια και Λίας Τζιαμπάζη τοΣτο πλευρό των μαθητών της Γ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου βρέθηκαν ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθράς Χειρός, ήτοι την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου ο Κομοτηναίος τραγουδοποιός κ.Θανάσης Γκαϊφύλλιας και η συνοδοιπόρος του κ.Λία Τζιαμπάζη. Αποδεχόμενοι την πρόσκληση που τους απέστειλαν οι δύο καλεσμένοι τίμησαν την πρωτοβουλία των μαθητών να διοργανώσουν εκδήλωση, κατά την οποία παρουσίασαν κείμενα και ποιήματα για την Ειρήνη, υψώνοντας ένα μεγάλο «ΟΧΙ» απέναντι σε όσους στρατολογούν μικρά παιδιά και βάζουν όπλο στα παιδιά τους χέρια. Άλλωστε η Παγκόσμια Ημέρα Ερυθράς Χειρός είναι μια ημέρα που αναγνωρίζεται παγκοσμίως για την ενίσχυση της εκστρατείας ενάντια στη χρήση των παιδιών στις πολεμικές συγκρούσεις και ως στόχους βίας. Επικεντρώνεται στην ανάγκη να προστατευθούν τα παιδιά από την ανάμειξη τους στις συρράξεις και να εξασφαλιστούν ότι τα δικαιώματά τους σε ασφάλεια, εκπαίδευση και προστασία θα γίνονται σεβαστά, ανεξαρτήτως περιβάλλοντος. Η ημέρα αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να ευαισθητοποιηθεί η διεθνής κοινότητα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στις περιοχές σύγκρουσης και να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την προστασία και την ανάπτυξή τους. Επιπλέον, αυτή η ημέρα προσφέρει μια ευκαιρία για την ανάδειξη της ανάγκης να δοθεί προτεραιότητα στα δικαιώματα των παιδιών και να αναληφθούν δράσεις για την προώθηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Ημέρας Ερυθράς Χειρός, πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις που έχουν στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θέματα που σχετίζονται με την προστασία των παιδιών σε περιοχές σύγκρουσης. Αυτές οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν εκθέσεις, διαλέξεις, συζητήσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

Οι μαθητές της Γ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου του Κοσμίου εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν το δικό τους ποίημα για να τονίσουν την ανάγκη να εργαστούμε όλοι για την παγκόσμια ειρήνη, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και της ευημερίας των λαών, μακριά από κατοχικούς στρατούς και ιμπεριαλιστικούς πολέμους που θυσιάζουν στο βωμό του κέρδους όσους ανθρώπους χρειαστεί. Μια πρωτοβουλία η οποία διανθίστηκε από τα μουσικά ακούσματα που πρόσθεσαν οι κ.κ.Γκαϊφύλλιας και Τζιαμπάζη. Άλλωστε όπως επισημάνθηκε και από την Διευθύντρια του Σχολείου κ. Ανδρονίκη Παντελίδου η παρουσία τους « είναι μια ένδειξη της σημασίας και της επιρροής που μπορούν να έχουν οι φωνές των παιδιών στην προώθηση της ειρήνης και της κοινωνικής αλλαγής».

Ειρήνη να ΄ρθει σαν αύριο

Το ποίημα που δημιούργησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου έχει ως εξής:

Στον πόλεμο παιδιά μικρά,

κρατούν όπλα στα χέρια τους,

ονειρεύονται παιχνίδια,

αλλά πολεμούν σε μια ξένη γη.

Τα μάτια τους γεμίζουν δάκρυα

πρέπει να τελειώσει αυτή η αγωνία,

παιδιά που χάνουν την αθωότητά τους,

στη μανία του πολέμου,

στο σκοτάδι που έχει έρθει.

Σταματήστε τον πόλεμο,

παιδιά να παίζουν πάντα,

ας ανταλλάξουν χαμόγελα,

όχι πόνο και μίσος,

τα όπλα να πέσουν,

ας έρθει η ειρήνη,

για τα παιδιά, για το μέλλον

ας μιλήσει η καρδιά μας.

Παιδιά αγγίζουν τ’ αστέρια,

όχι πόλεμος

ειρήνη να ‘ρθει σαν αύριο,

κι αγάπη να κυριαρχεί,

για πάντα και παντού!

 

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΜΙΟΥ

Τονίστηκε η αξία του βιβλίου

Μια γιορτή διοργάνωσε το Δημοτικό Σχολείο Κοσμίου την Τρίτη 23 Απριλίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου.Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμων που παρακολούθησε την εκδήλωση με τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη π. Οικουμένιο Μαρκόπουλο και η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ροδόπης κ. Κατερίνα Σαραφίδου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής μίλησε στους μικρούς μαθητές για το βιβλίο, για το σπουδαίο δώρο που έχουν τα παιδιά στα χέρια τους ώστε να μορφωθούν. Η κ. Σαραφίδου μίλησε για την Παγκόσμια Ημέρα του Βιβλίου τονίζοντας τη μεγάλη σημασία και βαρύτητα που πρέπει να δίνονται σε αυτές τις γιορτές. Έδωσε πολλά συγχαρητήρια στους μαθητές για τη συμμετοχή τους και στους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου για την εξαιρετική πρωτοβουλία τους.

Από την πλευρά της η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου κ. Ανδρονίκη Παντελίδου μίλησε για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, επισημαίνοντας ότι η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου, γνωστή και ως Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου και Πνευματικών Δικαιωμάτων ή Διεθνής Ημέρα του Βιβλίου, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 23 Απριλίου από τον Εκπαιδευτικό, Επιστημονικό και Πολιτιστικό Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) με στόχο την προώθηση της ανάγνωσης, της δημοσίευσης και των πνευματικών δικαιωμάτων.

Καλεσμένη του Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου ήταν η συγγραφέας κ. Ανδριάνα Δελέγκου, η οποία παρουσίασε το βιβλίο της και μίλησε στους μικρούς μαθητές για τους κινδύνους του Διαδικτύου.

1 1

61

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
1ο Βραβείο Ανακύκλωσης Followgreen για το Δημοτικό Σχολείο Κοσμίου
Η διευθύντρια Ανδρονίκη Παντελίδου : “Ηταν μία συλλογική προσπάθεια των μαθητών, των γονιών και
των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Το Δημοτικό Σχολείο Κοσμίου λέει ΝΑΙ στην ανακύκλωση!
Συγχαρητήρια σε όλους! Η προσπάθεια συνεχίζεται και με τη νέα σχολική χρονιά!”
Την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00π.μ. πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση βράβευσης των
σχολείων του Δήμου Κομοτηνής στην Τσανάκλειο Σχολή, για τη συμμετοχή τους στον Σχολικό
Μαραθώνιο Ανακύκλωσης.
Στον προαύλιο χώρο της Τσανάκλειου Σχολής, τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικά επιδαπέδια παιχνίδια και
διαδραστικά εργαστήρια για τους μικρούς μαθητές με θέμα την ανακύκλωση και την προστασία του
περιβάλλοντος. Στις υπαίθριες δραστηριότητες συμμετείχε ενεργά το Κέντρο Νεολαίας και εθελοντισμού
‘’Exagono’’ του Δήμου Κομοτηνής και η East-West Greece. Κατά την εκδήλωση βράβευσης, τα πρώτα
σχολεία σε ανακύκλωση υλικών και πόντων επιβράβευσης, παρέλαβαν από ένα χρηστικό δώρο και ένα
βραβείο για τη σχολική τους μονάδα. Επιπλέον, όλα τα σχολεία και οι μαθητές που συμμετείχαν στις
δράσεις έλαβαν έπαινο συμμετοχής από τον Δήμο για την προσπάθειά τους.
Υπενθυμίζουμε, πως στη σχολική δράση «Πάμε Ανακύκλωση» οι μαθητές από 51 σχολικές μονάδες, με
τη βοήθεια γονέων και εκπαιδευτικών ανακύκλωσαν σε πέντε ρεύματα υλικών (χαρτί, πλαστικό,
αλουμίνιο, τηγανέλαιο και μπαταρίες).
Πιο συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν συνολικά από 7.194 μαθητές:
Χαρτί: 16.643 κιλά
Πλαστικό: 4.236 κιλά
Αλουμίνιο: 571 κιλά
Μπαταρίες: 100 κιλά
Τηγανέλαιο: 50 κιλά
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως η στήριξη των σχολείων από τα μέλη της δημοτικής πλατφόρμας
ανακύκλωσης του Δήμου ήταν εξαιρετικά υψηλή, καθώς έγινε συνολική δωρεά 73.200 πόντων
επιβράβευσης.
Οι ανωτέρω σχολικές δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Followgreen σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.
Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Συντονισμού και Καθημερινότητας και ο πρόεδρος της Κ.
Καραθεοδωρή συνεχάρησαν τους μαθητές για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που πέτυχαν, καθώς
απέδειξαν πως η ανακύκλωση δεν αποτελεί απλώς μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά μία κουλτούρα για
έναν καλύτερο τρόπο ζωής.

Κοσμιο χελιδονίσματα

 

Κοσμιο-χελιδονίσματα

   Ο Μάρτιος είναι ο πρώτος μήνας της άνοιξης, ο μήνας της ανθισμένης αμυγδαλιάς και των χελιδονιών. Παλιότερα η πρωτοχρονιά γιορταζόταν την 1η του Μάρτη. Παιδιά με χελιδόνια στα χέρια έβγαιναν και τραγουδούσαν τα ανοιξιάτικα κάλαντα τα «Χελιδονίσματα». Στην Κομοτηνή τα «Χελιδονίσματα» αναβιώνουν από το 2003. Ακούγονται στους δρόμους από το Μουσικό Σχολείο και τα παιδιά των δημοτικών σχολείων της πόλης. Συνοδεύονται από την παραδοσιακή ορχήστρα του Μουσικού Σχολείου και γεμίζουν την πόλη με το τραγούδι τους. Ήρθε ήρθε χελιδόνα ήρθε κι άλλη μελιδόνα κάθισε και λάλησε και γλυκά κελάηδησε. Μάρτη Μάρτη μου καλέ και Φλεβάρη φοβερέ κι αν χιονίσεις κι αν κακίσεις πάλι άνοιξη θ’ ανθίσεις…

 

Ήρθε, ήρθε χελιδόνα – Στίχοι
1. Ήρθε, ήρθε χελιδόνα, ήρθε κι άλλη μελιδόνα
Κάθισε και λάλησε και γλυκά κελάηδησε
Κάθισε και λάλησε και γλυκά κελάηδησε
Ήρθε, ήρθε χελιδόνα, ήρθε κι άλλη μελιδόνα

2. Μάρτη, Μάρτη μου καλέ και Φλεβάρη τρομερέ
Κι αν χιονίσεις, κι αν κακίσεις, πάλι Άνοιξη θ’ανθίσεις
Κι αν χιονίσεις, κι αν κακίσεις, πάλι Άνοιξη θ’ανθίσεις
Μάρτη, Μάρτη μου καλέ και Φλεβάρη τρομερέ

3. Θάλασσαν επέρασα και στεριά δεν ξέχασα
Κύματα κι αν έσχισα, έσπειρα, κονόμησα
Κύματα κι αν έσχισα, έσπειρα, κονόμησα
Θάλασσαν επέρασα και στεριά δεν ξέχασα

4. Ήρθε, ήρθε χελιδόνα, ήρθε κι άλλη μελιδόνα
Κάθισε και λάλησε και γλυκά κελάηδησε
Κάθισε και λάλησε και γλυκά κελάηδησε
Ήρθε, ήρθε χελιδόνα, ήρθε κι άλλη μελιδόνα

43 1 2

Οδοιπορικό στους νερόμυλους της Ροδόπης

Την Παρασκευή το σχολείο μας πραγματοποίησε μια εναλλακτική εκδρομή στους παλιούς νερόμυλους του νομού μας, καθώς και στην τοξωτή μεσαιωνική γέφυρα του ποταμού Κομψάτου.
Αφορμή αποτέλεσε η θεματική του προγράμματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων της Γ΄ τάξης που αφορά στη γνωριμία των παιδιών με τους πολυθρύλητους μύλους, αυτά τα προβιομηχανικά συγκροτήματαπου αποτελούσαν σημεία αναφοράς των τοπικών κοινωνιών.
Στο νομό Ροδόπης υπήρχαν αρκετοί νερόμυλοι. Πολύ γνωστός και κοντά στην Κομοτηνή, στο χωριό Σύμβολα, ήταν ο νερόμυλος του Τσιάμη, ένα εργοστάσιο της εποχής που καταστράφηκε ύστερα από μεγάλη πλημμύρα το 1960. Επίσης άλλος νερόμυλος βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του χωριού, στο δρόμο για Φωλιά. Έχασε την παλιά του αίγλη και χρησιμοποιείται ως στάβλος. Εξίσου γνωστός ο νερόμυλος στον Μίσχο, σε μία ειδυλλιακή τοποθεσία, ιδιαίτερου κάλλους, γεμάτη αιωνόβια πλατάνια. Ένας άλλος νερόμυλος στέκει ακόμη όρθιος, λίγο έξω από το Μεσοχώρι. Σταμάτησε τη λειτουργία του, πριν χρόνια, μετά την αλλαγή της κοίτης του ποταμού που τον τροφοδοτούσε με νερό. Στα χωριόΔρύμη, στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, βρίσκεται ακόμη ένας μικρός νερόμυλος που λειτουργεί μέχρι σήμερα και τροφοδοτείται με νερό από παραπόταμο του ποταμού Λίσσου καθώς και στο χωριό Κάρδαμος. Νερόμυλος υπήρχε και στο χωριό Πάνδροσος και απομεινάρια κτηρίων που λειτουργούσαν ως νερόμυλοι υπάρχουν δίπλα στη μεσαιωνική γέφυρα του Κομψάτου, καθώς και στο χωριό Γαλήνη, κοντά στα νεκροταφεία, καλυμμένα από τεράστιες συκιές. Ένα πολύ όμορφο πολυώροφο κτήριο από λευκή πέτρα, που λειτουργούσε ως μύλος βρίσκεται κοντά στο σιδηροδρομικό σταθμό Βέννας. Η οροφή του κτηρίου, καθώς και τα ενδιάμεσα πατώματα έχουν καταρρεύσει, όμως η περιμετρική τοιχοποιία ορθώνεται ακόμη περήφανη στοιχειώνοντας το τοπίο.
Σίγουρα θα υπήρχαν και πολλοί ακόμη, που τα χαλάσματά τους καρτερούν υπομονετικά να τα ανακαλύψει ο προσεχτικός επισκέπτης καθώς μετά την απελευθέρωση, στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, καταγράφηκαν περίπου 6000 νερόμυλοι.
Κάποια λοιπόν από αυτά τα πανέμορφα τοπόσημα της περιοχή μας, που στη φαντασία των ανθρώπων περιβάλλονταν πάντα από θρύλους, φαντάσματα, νεράιδες και ξωτικά, αποφασίσαμε να επισκεφτούμε με το σχολείο μας.
Πρώτη στάση στο χωριό Μίσχος, όπου μετά από περπάτημα δέκα λεπτών, στο στενό μονοπάτι που ανηφορίζει πλάι στη χαράδρα, αντικρίσαμε ένα εκπληκτικό τοπίο! Τεράστια αιωνόβια πλατάνια, γονατισμένα πάνω στην κοίτη του ποταμού, σιωπηλοί προσκυνητέςνα παρατηρούν ό,τι απόμεινε από το χρυσοκίτρινο χαλί που είχαν υφάνει τα φθινοπωρινά τους φύλλα να χάνεται στα κελαρυστά νερά . Η άνοιξη, όπως και στον κήπο του Γίγαντα, μάλλον αργεί να έρθει σε αυτό το μέρος. Ζωηρή αντίθεση σε αυτό το απόκοσμο σκηνικό, η παρουσία των γελαστών μικρών εξερευνητών, χρωμάτιζαν τον μουντό καμβά. Εκεί, στην άκρη του ποταμού, σε ένα στοιχειωμένο ξέφωτο, ο νερόμυλος, απόλυτος πρωταγωνιστής με την γοητεία του, συμπλήρωνε το παραμυθένιο τοπίο.
Ο συγκεκριμένος νερόμυλος, συντηρήθηκε πρόσφατα από τους ιδιοκτήτες του, αν και η παραβιασμένη είσοδος με τα πεταμένα ρούχα, δείχνουν πως χρησιμοποιείται ως κατάλυμα από περαστικούς λαθρομετανάστες. Εντυπωσιακό στοιχείο, που παρατήρησαν οι μαθητές, είναι η «κρέμαση» του νερού στο τέλος της προσαγωγού τάφρου, στο πίσω μέρος του κτηρίου, που βρίσκεται σε άψογη κατάσταση. Μέσα δούλευαν δύο ζευγάρια μυλόπετρες και κάτω από αυτές, στο υπόγειο μέρος(ζουριό), βρίσκονται ακόμα οι αντίστοιχες μεταλλικές φτερωτές, με τις δύο τοξωτές εξόδους του νερού να διακρίνονται στην εμπρόσθια όψη του κτίσματος.
Αφού κάναμε το απαραίτητό διάλειμμα για πρωινό, αναχωρήσαμε για το επόμενο προορισμό της εκδρομής μας , τη λιθόκτιστη, μεσαιωνική γέφυρα που βρίσκεται λίγο πριν από τον κώνο απόθεσης του ποταμού Κομψάτου, ανάμεσα στα χωριά Πολύανθο και Ίασμο. Περπατήσαμε στο μονοπάτι που ανηφορίζει παράλληλα με το ποτάμι. Στην πρώτη καμπή του ποταμού, η θέα κόβει την ανάσα. Η πέτρινη γέφυρα στο βάθος αψηφώντας τα χειμερινά ξεσπάσματα του ποταμού Κομψάτου, για τουλάχιστον πέντε αιώνες , στέκεται αγέρωχη στο βάθος, υπόρρητη αφηγήτρια της ιστορίας της περιοχής, συμπληρώνοντας το μεγαλείο του τοπίου. Ιαχές ενθουσιασμού από τα παιδιά αντήχησαν στους τεράστιους βράχους που παρατηρούσαν σιωπηλοί αυτό το χαρούμενο φασαριόζικό σμάρι να περνά ανάμεσά τους, κόβοντας κλαράκια και μυρίζοντάς τα με πρωτόγνωρη έκπληξη… «Ρίγανη! Ρίγανη!»Δεξιά , επάνω στον απότομο λόφο, δεσπόζει το Κάστρο του Πολυάνθουατενίζοντας τον κάμπο, άγρυπνος φρουρός της περιοχής από την ένδοξη Μοσυνόπολη έως το Περιθεώριον. Ο χρόνος εδώ σταμάτησε και το άγγαρον πυρ έσβησε προσπαθώντας να ειδοποιήσει τους φρουρούς των δύο πόλεων για την έλευση του Βούλγαρου Τσάρου Καλογιάν που ισοπέδωσε όλη την περιοχή το 1206 μ.Χ. Βυζαντινοί, αιρετικοί Βογόμιλοι, Βούλγαροι και Νορμανδοί Σταυροφόροι παρέλασαν κάποτε από αυτό το απόμερο σταυροδρόμι.
Ελάχιστα πιο πάνω από τη μεσαιωνική γέφυρα , σε μια τοποθεσία με γυαλισμένα λιθάρια από το αιώνιο κύλισμα του νερού, βρίσκονται τα χαλάσματα ενός ακόμη νερόμυλου, με διακριτές τις λευκές πέτρινες αψίδες εξόδου του νερού.
Γεμάτοι καθαρό αέρα, χρώματα και βουνίσιες ευωδιές, πήραμε το ανηφορικό μονοπάτι της επιστροφής και επιβιβαστήκαμε στο λεωφορείο για τον τελευταίο νερόμυλο, που βρίσκεται στις εκβολές του Κομψάτου, δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή.
Ο συγκεκριμένος νερόμυλος διαθέτει αξιόλογο, μακρύ , πέτρινο μυλαύλακα και η δέση του νερού βρίσκεται αρκετά πιο πάνω από το πέτρινο διώροφο κτήριο. Η κατασκευή του μυλαύλακα και η δέση του νερού ήταν ένα σημαντικό κομμάτι του οικονομικού κόστους ενός νερόμυλου. Έχρηζε τακτικής συντήρησης και καθαριότητας, γι΄ αυτό και η παροιμία λέει : « Καθένας με τον πόνο του και ο μυλωνάς με τ’ αυλάκι του» . Ο μύλος δούλευε μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019 παράγοντας ζωοτροφές ώσπου οι μετανάστες που έβρισκαν εκεί κατάλυμα , τον έκαψαν , αφήνοντας άθικτο μόνο το πέτρινο κέλυφος.
Με όλα αυτά ήρθε η ώρα για την επιστροφή μας. Ένα ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινότητα τελείωσε γεμάτο συναισθήματα και εμπειρίες θυμίζοντάς μας, πόσο σημαντικό είναι να γινόμαστε κάποιες φορές τουρίστες στον τόπο μας, ανακαλύπτοντας μέρη τόσο κοντά μας που απλά ξέρουμε ότι υπάρχουν.
ΜΑΚΗΣ ΚΟΝΤΗΣ

1ο Βραβείο Ανακύκλωσης Followgreen για το Δημοτικό Σχολείο Κοσμίου

1 13675
Η διευθύντρια Ανδρονίκη Παντελίδου : “Ηταν μία συλλογική προσπάθεια των μαθητών, των γονιών και
των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Το Δημοτικό Σχολείο Κοσμίου λέει ΝΑΙ στην ανακύκλωση!
Συγχαρητήρια σε όλους! Η προσπάθεια συνεχίζεται και με τη νέα σχολική χρονιά!”

Την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 11:00π.μ. πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση βράβευσης των
σχολείων του Δήμου Κομοτηνής στην Τσανάκλειο Σχολή, για τη συμμετοχή τους στον Σχολικό
Μαραθώνιο Ανακύκλωσης.
Στον προαύλιο χώρο της Τσανάκλειου Σχολής, τοποθετήθηκαν εκπαιδευτικά επιδαπέδια παιχνίδια και
διαδραστικά εργαστήρια για τους μικρούς μαθητές με θέμα την ανακύκλωση και την προστασία του
περιβάλλοντος. Στις υπαίθριες δραστηριότητες συμμετείχε ενεργά το Κέντρο Νεολαίας και εθελοντισμού
‘’Exagono’’ του Δήμου Κομοτηνής και η East-West Greece. Κατά την εκδήλωση βράβευσης, τα πρώτα
σχολεία σε ανακύκλωση υλικών και πόντων επιβράβευσης, παρέλαβαν από ένα χρηστικό δώρο και ένα
βραβείο για τη σχολική τους μονάδα. Επιπλέον, όλα τα σχολεία και οι μαθητές που συμμετείχαν στις
δράσεις έλαβαν έπαινο συμμετοχής από τον Δήμο για την προσπάθειά τους.
Υπενθυμίζουμε, πως στη σχολική δράση «Πάμε Ανακύκλωση» οι μαθητές από 51 σχολικές μονάδες, με
τη βοήθεια γονέων και εκπαιδευτικών ανακύκλωσαν σε πέντε ρεύματα υλικών (χαρτί, πλαστικό,
αλουμίνιο, τηγανέλαιο και μπαταρίες).
Πιο συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν συνολικά από 7.194 μαθητές:
Χαρτί: 16.643 κιλά
Πλαστικό: 4.236 κιλά
Αλουμίνιο: 571 κιλά
Μπαταρίες: 100 κιλά
Τηγανέλαιο: 50 κιλά
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί πως η στήριξη των σχολείων από τα μέλη της δημοτικής πλατφόρμας
ανακύκλωσης του Δήμου ήταν εξαιρετικά υψηλή, καθώς έγινε συνολική δωρεά 73.200 πόντων
επιβράβευσης.
Οι ανωτέρω σχολικές δράσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Followgreen σε συνεργασία
με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης.
Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Συντονισμού και Καθημερινότητας και ο πρόεδρος της Κ.
Καραθεοδωρή συνεχάρησαν τους μαθητές για τα εντυπωσιακά αποτελέσματα που πέτυχαν, καθώς
απέδειξαν πως η ανακύκλωση δεν αποτελεί απλώς μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά μία κουλτούρα για
έναν καλύτερο τρόπο ζωής.

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 α του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘΑ (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (παρ. 4, του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25).
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘΑ (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Η διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Κοσμίου