Επαναληπτική Άσκηση που φτιάξαμε στην τάξη Β2 με κάποια επιπλέον ερωτήματα…

Πάνω σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί ένα μικρό σώμα Σ μάζας m = 2kg. Μεταξύ του σώματος και του δαπέδου οι συντελεστής στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης είναι αντίστοιχα μσ = 0,5 και μ = 0,4.

Η βαρυτική επιτάχυνση είναι g = 10m/s2.

α) Ασκείται στο σώμα στατική τριβή; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.

β) Αν ασκήσουμε οριζόντια προς τα δεξιά δύναμη μέτρου F1 = 6Ν, θα κινηθεί το σώμα; Δικαιολογείστε την απάντησή σας.

γ) Τη χρονική στιγμή t0 = 0, το σώμα βρίσκεται στη θέση  x0 = 0 και ασκούμε οριζόντια προς τα δεξιά δύναμη μέτρου F2 = 16Ν.

γ1) Υπολογίστε το μέτρο της επιτάχυνσης του σώματος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ(Word)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ(Pdf)

Kατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων