ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ 2017

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣΠατήστε την εικόνα.

Μια κοίλη σφαίρα

Δύο σφαιρικά σώματα Σ1 και Σ2, ομογενή, από το ίδιο υλικό, πυκνότητας ρ και ακτίνας R, τοποθετούνται σε επαφή. Το ένα εξ΄αυτών είναι συμπαγές ενώ το άλλο περιέχει σφαιρική κοιλότητα ακτίνας R/2, της οποίας το κέντρο βρίσκεται πάνω στη διάκεντρο των σφαιρών, σε απόσταση R/2 από το σημείο επαφής, όπως στο σχήμα.

Η ελκτική δύναμη που δέχεται η συμπαγής σφαίρα από την κοίλη έχει μέτρο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Γνωριμία με τον παλμογράφο

Ένα βίντεο για την εργαστηριακή άσκηση της Β΄Λυκείου

ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟΣ

ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

βαρυτικό πεδίοΤρεις παρουσιάσεις από τον Γιάννη Κυριακόπουλο.

Βαρυτικό πεδίο

Δυναμικό – Δυναμική ενέργεια στο βαρυτικό πεδίο

Ταχύτητα διαφυγής – Μαύρες τρύπες

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

κατάλογοςΕΡΓΟ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΘΜΚΕ

 

ΑΔΜΕ – ΙΣΧΥΣ

Ένα λάθος παράδειγμα

κερμαΣτο σχολικό βιβλίο παρουσιάζεται η δραστηριότητα της παραγράφου 1.2.3 ως πείραμα απόδειξης της ύπαρξης αδράνειας σε ένα σώμα.

 

Είναι έτσι τα πράγματα;

Μια θερμική μηχανή…

Το ιδανικό αέριο μιας θερμικής μηχανής βρίσκεται μέσα σε κύλινδρο, στην κατάσταση Α, πίεσης Ρ0, όγκου V0, απόλυτης θερμοκρασίας Τ0 και υποβάλλεται στις παρακάτω αντιστρεπτές μεταβολές:

ΑΒ: Αδιαβατική συμπίεση μέχρι να τετραπλασιαστεί η απόλυτη θερμοκρασία του

ΒΓ: Ισόθερμη εκτόνωση

ΓΑ: Ισοβαρής ψύξη μέχρι την αρχική του κατάσταση.

α) Βρείτε την πίεση, τον όγκο και την απόλυτη θερμοκρασία του αερίου στις καταστάσεις Β και Γ, παρουσιάζοντας τα αποτελέσματά σας σε πίνακα μεταβολών.

β) Να κάνετε ποιοτικά το διάγραμμα P-V.

γ) Υπολογίστε σε κάθε μεταβολή το έργο, τη μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας και το ποσό θερμότητας που ανταλλάσσει το αέριο με το περιβάλλον.

δ) Ποιος είναι ο συντελεστής απόδοσης αυτής της μηχανής;

ε) Ποιος θα ήταν  συντελεστής απόδοσης μιας μηχανής Carnot που θα λειτουργούσε ανάμεσα στις ίδιες θερμοκρασίες;

Δίνονται γ = 5/3, ln2 = 0,7. Οι απαντήσεις να δοθούν σε συνάρτηση με τα Ρ0, V0, Τ0

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ο δίσκος, η σανίδα και η επιτάχυνσή τους

SanidaΣε λείο οριζόντιο δάπεδο βρίσκεται ακίνητη σανίδα ΑΒ μήκους L. Σε απόσταση L από το άκρο Α βρίσκεται ακίνητος δίσκος μάζας Μ και ακτίνας R. Ασκούμε στη σανίδα οριζόντια σταθερή δύναμη F, οπότε η σανίδα αποκτά σταθερή επιτάχυνση μέτρου ασ προς τα δεξιά, αναγκάζοντας το δίσκο να κυλίεται χωρίς να ολισθαίνει πάνω στη σανίδα, με επιτάχυνση κέντρου μάζας αcm.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ταλάντωση και τάπα

χωρίς τίτλοΚυλινδρικό δοχείο με βάση εμβαδού Α, είναι γεμάτο με ιδανικό υγρό πυκνότητας ρ και κλείνεται με εφαρμοστό αβαρές έμβολο, το οποίο δεν παρουσιάζει τριβές με τα τοιχώματα του δοχείου. Στο κέντρο του εμβόλου είναι προσαρμοσμένο  το κάτω άκρο κατακόρυφου ιδανικού ελατηρίου σταθεράς k, στο πάνω άκρο του οποίου βρίσκεται στερεωμένο σώμα μάζας m, που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση πλάτους Α. Μια μικρή κυλινδρική οριζόντια τάπα εμβαδού S, βρίσκεται σε βάθος h και σφραγίζει μια τρύπα στα τοιχώματα του δοχείου.

Αν δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση pατμ και η επιτάχυνση της βαρύτητας g, η μέγιστη τιμή της στατικής τριβής που δέχεται η τάπα από τα τοιχώματα είναι:

tapa

 

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ένας σωλήνας, δυο παροχές

Ένας οριζόντιος σωλήνας ύδρευσης Σ1, εμβαδού Α1, διακλαδίζεται σε δυο σωλήνες Σ2 και Σ3 με εμβαδά Α2 = Α1/4 και Α3 = Α1/3, που τα άκρα τους καταλήγουν στην ατμόσφαιρα όπως στο σχήμα (κάτοψη). Η ταχύτητα του νερού στο σωλήνα Σ1 είναι υ1 και η ροή είναι στρωτή και μόνιμη.

ι) Οι ταχύτητες υ2 και υ3 εξόδου του νερού από τους σωλήνες Σ2 και Σ3 είναι

α) υ2 = 4υ3 β) υ2 = 3υ3 γ) υ2 = υ3

ιι) Ο λόγος των παροχών των σωλήνων Σ2 και Σ1 είναι

α) 7/3 β) 3/7 γ) 1

ιιι) Αν σφραγίσουμε το σωλήνα Σ3, χωρίς να αλλάξουμε την παροχή του σωλήνα Σ1, η πίεση στο σημείο Β

α) θα αυξηθεί β) θα μειωθεί γ) θα μείνει σταθερή

ΣΥΝΕΧΕΙΑ