Ημιδίσκιο σε ασταθή ισορροπία

Κόβουμε ένα δίσκο μικρού πάχους, ακτίνας R = 1m κατά μήκος μιας διαμέτρου του ΑΒ. Παίρνουμε το ένα κομμάτι (Σ), μάζας Μ = 2kg και το στερεώνουμε, όπως στο σχήμα, με αβαρές νήμα, έτσι ώστε η διάμετρος ΑΒ να είναι κατακόρυφη. Αν γνωρίζουμε ότι το κέντρο μάζας του ημιδισκίου Σ, βρίσκεται πάνω στην οριζόντια ακτίνα ΟΓ, στο σημείο Κ, με  ΟΚ = d = 4R/3πg = 10m/s2 και η ροπή αδράνειας ομογενούς δίσκου ως προς άξονα κάθετο στο επίπεδό του που διέρχεται από το κέντρο του είναι Ιδ(Ο) = 1/2 ΜδR2

α) Σχεδιάστε τις δυνάμεις και υπολογίστε την τάση του νήματος.

β) Βρείτε τη δύναμη που ασκείται από το οριζόντιο επίπεδο, στο σημείο Β του ημιδισκίου.

γ) Ποια είναι η ελάχιστη τιμή του συντελεστή στατικής τριβής, που πρέπει να έχει το ημιδίσκιο Σ με το δάπεδο ώστε να μην ολισθαίνει;

Αν κόψουμε το νήμα παρατηρούμε ότι το ημιδίσκιο ξεκινά να κυλίεται χωρίς ολίσθηση, με το επίπεδό του να παραμένει κατακόρυφο.

δ) Ποια είναι η ροπή αδράνειάς του ως προς άξονα κάθετο στο επίπεδό του που διέρχεται από το κέντρο μάζας του Κ;

ε) Ποια θα είναι η γωνιακή ταχύτητα του ημιδισκίου τη στιγμή που η διάμετρος ΑΒ γίνεται για πρώτη φορά οριζόντια;

στ) Ποια θα είναι τότε η στροφορμή του ημιδισκίου, ως προς τον οριζόντια άξονα που διέρχεται από το κέντρο του Ο;

Απάντηση(Word)

Απάντηση(Pdf)

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΟ – ΓΙΟ

Γιο – γιο αποτελείται από δίσκο μάζας Μ = 0,3 kg, ακτίνας R = 0,1m, με μικρό αυλάκι στην περιφέρεια στο οποίο έχουμε τυλίξει πολλές φορές αβαρές μη εκτατό νήμα. Δίνεται το g = 10m/s2 και Ιcm = 0,5 MR2.

Να υπολογίσετε:

Η συνέχεια ΕΔΩ.

Μια σφαίρα και η τριβή

Σφαίρα μάζας Μ = 20kg, ακτίνας R = 0,4m, που ηρεμεί σε οριζόντιο επίπεδο, δέχεται τη δύναμη του σχήματος μέτρου F = 100N, που ο φορέας της διέρχεται από το κέντρο της σφαίρας. Αν οι συντελεστές τριβής είναι μ = μs = 0,2, g = 10m/s2, Icm = 2/5 MR2, συνθ = 0,8, ημθ = 0,6

Α) Αφού προβλέψετε τη φορά της τριβής να εξετάσετε αν η σφαίρα κυλίεται χωρίς ολίσθηση.

Β) Να βρείτε την γωνιακή επιτάχυνση , την ταχύτητα του κέντρου μάζας και τη γωνιακή ταχύτητα της σφαίρας τη χρονική στιγμή t = 7s.

Γ) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της κινητικής ενέργειας τη χρονική στιγμή t = 7s.

Δ) Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της στροφορμής.

Η συνέχεια ΕΔΩ

Ράβδος με σφαιρίδιο και ρυθμοί μεταβολής

Η ράβδος ΑΓ μάζας Μ = 2,4kg και μήκους L = 1m που μπορεί να στρέφεται σε κατακόρυφο επίπεδο γύρω από άξονα που διέρχεται από το άκρο της Α και είναι κάθετος σε αυτή ηρεμεί στην κατακόρυφη θέση (1). Ένα σφαιρίδιο Σ μάζας m = 0,2 kg κινείται οριζόντια και καρφώνεται στο άκρο Γ με ταχύτητα μέτρου υσφ = 5m/s. Η ροπή αδράνειας της ράβδου ως προς άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας της είναι Icm = (1/12) ML2 και g = 10 m/s2

Απάντηση

Τραβώντας με νήμα έναν κύλινδρο

Σε οριζόντιο επίπεδο ηρεμεί κύλινδρος μάζας Μ = 2 kg, ακτίνας R = 0,2 m στην περιφέρεια του οποίου έχουμε τυλίξει πολλές φορές αβαρές νήμα. Τραβώντας το νήμα ασκούμε τη χρονική στιγμή t0 = 0, σταθερή οριζόντια δύναμη μέτρου F = 15 N, όπως στο σχήμα, ώστε ο κύλινδρος να κυλίεται χωρίς ολίσθηση. Κάποια στιγμή που έχει ξετυλιχτεί νήμα μήκους L = 20 m, υπολογίστε:

Α)      Την επιτάχυνση του κέντρου μάζας, τη γωνιακή επιτάχυνση και τη στατική τριβή.

Β)     Την ταχύτητα του κέντρου μάζας και τη γωνιακή ταχύτητα του κυλίνδρου.

Γ)      Το έργο της δύναμης F στη μεταφορική κίνηση, το έργο της δύναμης F ως ροπή, το συνολικό έργο της δύναμης F, το έργο της στατικής τριβής για τη μεταφορική και το έργο της στατικής τριβής για τη στροφική κίνηση.

Δ)     Τη μεταφορική και περιστροφική κινητική ενέργεια.

Η συνέχεια ΕΔΩ

Kατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Σαν σήμερα

14/4/1828: Η Ρωσία κηρύσσει τον πόλεμο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, επειδή η Πύλη αρνείται να αποδεχτεί την αυτονομία της Ελλάδας.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων