2013-14

Με το Liceo Statale «E. Ainis», Messina (ME) από τη Μεσσίνα της Σικελίας και την καθηγήτρια Maria Santoro συμμετείχαμε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Schhols&Eyrope«.

Schools&Europe - Teachers    Schools&Europe