Παρουσίαση GEW

 

Generazione Web Europeo

GEW web site

 ERASMUS+KA219 project «Generazione Web Europeo»  (2017-2020)

Το 2ο ΓΕΛ Αλιβερίου για πρώτη φορά συμμετείχε σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus Plus. Το σχέδιο «GenerazioneWebEuropeo»  (Η γενιά του Ευρωπαϊκού ιστού) εγκρίθηκε τον Αύγουστο 2017. Η διάρκεια υου προγράμματος ήταν 30 μήνες (18 Σεπτεμβρίου 2017 – 17 Μαρτίου 2020).  

Ανήκει στην κατηγορία Στρατηγικές Συμπράξεις (Βασική Δράση 2) όπου δίνεται η δυνατότητα σε σχολεία να συνεργασθούν με άλλα σχολεία και οργανισμούς με στόχο τη βελτίωση των προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης αλλά και της ποιότητας και της συνάφειας εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι Στρατηγικές Συμπράξεις αποτελούν μέρος της Βασικής Δράσης 2, η οποία αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργασίας με στόχο την καινοτομία στην εκπαίδευση.Το σχέδιο επιχείρησε να συνδέσει το σχολείο με την επιχειρηματικότητα. Επικεντρώθηκε σε μια καινοτόμο και ενεργό συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταιρικών χωρών, χρησιμοποιώντας την Αγγλική Γλώσσα και εστιάζοντας κυρίως στις ψηφιακές δεξιότητες.

Κύριος επιδιωκόμενος στόχος ήταν η απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων κατά τη διάρκεια των ανταλλαγών μαθητών που περιελάμβανε και άλλα θέματα που συνέβαλαν στην κοινωνική ένταξη και στη δημιουργία ενεργών και δημοκρατικών μαθητών, όπως:

  • Τόνωση των συζητήσεων και της ομαδικής συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
  • Απόκτηση αξιών, γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που χρειάζονται για την επιτυχία στη ζωής ως ενήλικες.
  • Γνώση νέου λογισμικού, συσκευών δικτύου και τρόπου χρήσης τους.
  • Προώθηση της μάθησης και ανάπτυξη στρατηγικών για την εξασφάλιση της προόδου των μεμονωμένων μαθητών.
  • Ενθάρρυνση για δημοκρατική συμμετοχή στην κοινωνία.
  • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των κοινωνικών δικαιωμάτων (αξιοπρέπεια, ελευθερία, ισότητα, αλληλεγγύη), ιδίως για τους μαθητές με λιγότερες ευκαιρίες.
  • Ενθάρρυνση της χρήσης της ψηφιακής γλώσσας ως εργαλείου για την προσέγγιση ανθρώπων από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες.
  • Ενθάρρυνση της κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
  • Παραγωγή καλών πρακτικών για επιχειρηματικές ικανότητες, στ’ Αγγλικά.
  • Υπογραφή Συμφωνίας Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ των Συνεργαζόμενων Σχολείων.

ERASMUS Σύντομη περιγραφή

Διακρατικές συναντήσεις

Δραστηριότητες στο σχολείο

Second exchange of pupils in Hoogeveen, Netherlands

Αξιολόγηση του προγράμματος από Ολλανδούς και Έλληνες μαθητές

First web-page created by the Dutch students 2018-19

Project evaluation by the Dutch students

VIDEOS Four students’ mobilities in 3 years

Παρουσίαση του προγράμματος στους μαθητές του σχολείου, Φεβρουάριος 2020

 

Επίδοση Βεβαιώσεων Συμμετοχής στους μαθητές

 

Dissemination in eTwinning community, February 24-28.02.2020

Project Final Report submitted for evaluation on Monday 25, 2020.