2007-08

Τα παιδιά του Γυμνασίου Αλιβερίου φωτογραφίζουν την κατεστραμμένη φύση της περιοχής τους ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007

Τα παιδιά της Εύβοιας φωτογραφίζουν τα αποκαΐδια ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007

Τα παιδιά φωτογραφίζουν τα αποκαΐδια ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007

24.06.2008 Από μια φωτογραφική μηχανή δώρο του Ε.Τ. για να φωτογραφίσουν την καμμένη φύση

24.06.2008 Από μια φωτογραφική μηχανή δώρο του Ε.Τ. για να φωτογραφίσουν την καμμένη φύση

24.06.2008 Σύντομη ενημέρωση στη σχολική βιβλιοθήκη του Γυμνασίου

24.06.2008 Σύντομη ενημέρωση στη σχολική βιβλιοθήκη του Γυμνασίου

Δημοσίευση φωτογραφιών 25.08.2008, ένα χρόνο μετά  τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007

Δημοσίευση φωτογραφιών 25.08.2008, ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007

Δημοσίευση φωτογραφιών 25.08.2008, ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007

Δημοσίευση φωτογραφιών 25.08.2008, ένα χρόνο μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007


Ένα χρόνο πριν… 25.08.2007

Ένα χρόνο πριν...25.08.2007

Ένα χρόνο πριν…25.08.2007

Ένα χρόνο πριν...25.08.2007

Ένα χρόνο πριν…25.08.2007

Ένα χρόνο πριν...29.08.2007

Ένα χρόνο πριν…29.08.2007

Τέσσερις μήνες μετά 04.12.2007

Τέσσερις μήνες μετά 04.12.2007

Ένα χρόνο μετά 24.06.2008 Φωτο. Μακριδάκης Φίλιππος

Ένα χρόνο μετά 24.06.2008 Φωτο. Μακριδάκης Φίλιππος

Αφήστε μια απάντηση