Aρχείο Δημοσιευμάτων

Mια 20ετία «Νομοκανονικά» – Eπετειακό τεύχος της Επιθεώρησης Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου

εξώφυλλοΜε μελέτες και άρθρα επί ζητημάτων τα οποία αφορούν στις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας στην Ελλάδα, αλλά και με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως επί σειράς θρησκευτικών ζητημάτων ευρύτερου κοινωνικού και πολιτικού ενδιαφέροντος, κυκλοφορήθηκε προσφάτως το νέο τεύχος (2/2022) της εξαμηνιαίας Επιθεώρησης Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου (τα) «Νομοκανονικά».

Πρόκειται για ένα τεύχος επετειακό – και εν ταυτώ πανηγυρικό – καθώς με αυτό συμπληρώνεται εικοσαετία από την έκδοση του εν λόγω επιστημονικού περιοδικού, του οποίου την πλούσια επιστημονική συγκομιδή αποτελούν τα σαράντα πυκνογραφημένα τεύχη με πάνω από 9.000 σελίδες, περισσότερες από εκατόν ογδόντα  μελέτες από εκατό συγγραφείς, περισσότερες από τέσσερις εκατοντάδες αποφάσεις δικαστηρίων της Ελλάδος και της αλλοδαπής, από τις οποίες η  πλειονότητα είναι υπομνηματισμένες.

* Oλόκληρη η παρουσίαση στο Οrthodoxia.info

Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών

iep ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Aπό το Ι.Ε.Π. εκδόθηκε πρόσκληση δήλωσης συμμετοχής στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης που υλοποιείται ως εξ αποστάσεως, σύγχρονη και ασύγχρονη, επιμόρφωση προς τους υπόχρεους/ωφελούμενους μόνιμους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5070654

Το Πρόγραμμα Εισαγωγικής επιμόρφωσης υποχρεούνται/δικαιούνται να παρακολουθήσουν:

Α. Οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γενικής και ειδικής, καθώς και τα μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού που διορίστηκαν από 01-01-2020 μέχρι 30-06-2022.

Β. Όσοι διορίστηκαν με Υπουργική ή δικαστική απόφαση μετά την έναρξη της ισχύος του ν. 4547/2018 (Α’ 102) ήτοι μετά τις 12 Ιουνίου 2018 και

Γ. Όσοι διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 και εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό επειδή για οποιοδήποτε λόγο δεν παρακολούθησαν πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.

  • Αναλυτικά η Πρόσκληση του Ι.Ε.Π.  ➡  EΔΩ

Ξεκινά η Επιμόρφωση των Θεολόγων στα νέα Προγράμματα Σπουδών – Από Δευτέρα, 12.12.2022 η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) δρομολογούνται οι διαδικασίες για την έναρξη (πιθανότατα από τις αρχές του νέου έτους – 2023) της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών. Η διάρκεια του κάθε επιμορφωτικού (μεικτού τύπου: σύγχρονη/ασύγχρονη εκπ/ση) προγράμματος θα είναι τριάντα έξι (36) ώρες και πιο συγκεκριμένα οκτώ (8) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση, είκοσι (28) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οκτώ (8) ώρες μελέτη για την εκπόνηση διδακτικού σεναρίου) και οι οποίες πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα έως επτά (7) εβδομάδων. Η επιτυχής παρακολούθηση και υλοποίηση του συνόλου των υποχρεώσεων του κάθε επιμορφωτικού προγράμματος οδηγεί σε πιστοποιημένη επιμόρφωση τριάντα έξι (36) ωρών. Απονέμεται και σχετικό Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Ι.Ε.Π.

Ανάλογα με την ειδικότητα ως πρώτη ανάθεση και τον τύπο σχολείου υπηρέτησης, θα υπάρχουν διαθέσιμα ένα ή περισσότερα του ενός προγράμματα για κάθε εκπαιδευτικό. Οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με την ειδικότητά τους δηλώνουν με σειρά προτίμησης τα επιμορφωτικά προγράμματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, με δυνατότητα επιλογής όλων των διαθέσιμων προγραμμάτων.

Για το ΜτΘ ο  αριθμός των προσφερομένων προγραμμάτων είναι:

Θρησκευτικά (Λύκειο) 19 προγράμματα / τμήματα

Θρησκευτικά (Γυμνάσιο) 29 προγράμματα / τμήματα

Tα Τμήματα που θα δημιουργηθούν θα είναι 15 δεκαπέντε (15) έως είκοσι πέντε (25) ατόμων.

Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 12-12-2022 ώρα 13:00 έως και την Τετάρτη 28-12-2022 ώρα 13:00

* Διαβάστε την αναλυτική Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατώντας ➡ ΕΔΩ

Τα Θρησκευτικά ως μάθημα παιδείας και πολιτισμού. Ημερίδα στη Χαλκίδα για τα νέα Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό

. πάνελ κ ΓΓ ΥΠΑΙΘ. ακροατήριο

Στο παιδαγωγικό και μορφωτικό έργο που παρέχεται μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) και το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση και την εμπέδωση της θρησκευτικής συνείδησης των ορθόδοξων μαθητών και μαθητριών από την είσοδό τους στο σχολείο – από το Δημοτικό – αναφέρθηκαν οι εισηγητές της επιστημονικής Ημερίδας που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022 στη Χαλκίδα με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος.

Η ημερίδα, η οποία είχε ως θέμα «Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από τα Νέα Προγράμματα Σπουδών  στο μάθημα των Θρησκευτικών Δημοτικού» απευθυνόταν στους/στις διδάσκοντες/-ουσες το ΜτΘ στα πολυθέσια Δημοτικά Σχολεία της Χαλκίδας και της ευρύτερης περιοχής, ξεκίνησε με χαιρετισμό που απηύθυνε διαδικτυακώς, μέσω της πλατφόρμας Webex, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Δρ. Αλέξανδρος Κόπτσης, ο οποίος συνεχάρη τον Δ/ντή της οικείας Δ/νσης Α/θμιας Δρ. Κων. Ζημιανίτη για την πολύ ουσιαστική αυτή – επιμορφωτικού χαρακτήρος –  πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην ενίσχυση και υποστήριξη του διδακτικού έργου των εκπ/κων της Α/θμιας στα νέα Προγράμματα Σπουδών και εν προκειμένω για το ΜτΘ. Ο Γ.Γ. του ΥΠΑΙΘ ευχαρίστησε την Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδος Δρ. Ελένη Μπενιάτα και το Οργανωτικό Συντονιστή του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπ/κού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) Δρ. Χρ. Μαρκαντώνη για τη διοικητική και επιστημονική-παιδαγωγική υποστήριξη και συνδρομή τους σε παρόμοιες επιμορφωτικές δράσεις, ενώ εξέφρασε τη χαρά του και τις ευχαριστίες του στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ.κ. Χρυσόστομο, τόσο για την συνεργασία στην υλοποίηση της Ημερίδας, όσο και για τη συμμετοχή του ως εισηγητή στις εργασίες αυτής.  Την χαρά και τις ευχαριστίες του εξέφρασε ο κ. Κόπτσης και προς τους εξειδικευμένους παιδαγωγούς και εισηγητές στην Ημερίδα, τον αναπλ. Καθηγητή Σχολικής Παιδαγωγικής

και Διδακτικής Μεθοδολογίας του ΜτΘ στο Τμήμα Θεολογίας ΑΠΘ  Αθαν. Στογιαννίδη και το Συντονιστή Εκπ/κού Έργου κλ. ΠΕ01 – Θεολόγων Στερεάς Ελλάδος Δρ. Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Οι εργασίες της Ημερίδας ξεκίνησαν με την εισήγηση του Σεβ/του Μητροπολίτου Χαλκίδος κ.κ. Χρυσοστόμου ο οποίος αναπτύσσοντας το θέμα του «Δικαίωμα των παιδιών η θρησκευτική αγωγή» τόνισε ότι η καλλιέργεια της θρησκευτικής συνείδησης αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας που αποβλέπει στη διάπλαση των νέων σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, υπηρετώντας, επί της ουσίας, ένα δικαίωμα των ίδιων των παιδιών και των οικογενειών τους. Ακόμη ο κ. Χρυσόστομος αναφέρθηκε στην υποχρέωση που έχουν τόσο οι γονείς να ανατρέφουν τα παιδιά τους «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» (Eφεσ. 6,4) , όσο και η ποιμαίνουσα Εκκλησία που οφείλει να τρέφει τα παιδιά και μάλιστα από τη βρεφική ηλικία και με το άδολο γάλα της Πίστεως.

Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΑΠΘ

Στην προοπτική θεμελίωσης ενός μαθήματος των Θρησκευτικών, ως δυνατότητας διερεύνησης και αναστοχασμού σχετικά με το πολιτικώς υπάρχειν της Εκκλησίας, όπως αυτό σημασιολογείται στον χώρο της Ορθόδοξης παράδοσης και ζωής, αναφέρθηκε ο αν. Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του ΑΠΘ κ. Αθανάσιος Στογιαννίδης.  «Με γνώμονα αυτόν τον προσανατολισμό», υπογράμμισε, «το μάθημα καλείται μέσα στο “εικονικό” περιβάλλον του σχολείου να εξετάσει την ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, θέτοντας ως αντικείμενο διδασκαλίας όχι απλώς μία καταγεγραμμένη διδασκαλία περί Θεού, ανθρώπου και κόσμου, αλλά ένα παράδειγμα, έναν τρόπο του να υπάρχει κανείς μέσα στον κόσμο μαζί με τους συνανθρώπους του (…) Μέσα από το πρίσμα αυτό», τόνισε ο κ. Στογιαννίδης, «το ΜτΘ λαμβάνει έναν εξόχως “πολιτικό” χαρακτήρα και το αντικείμενο της διδασκαλίας του (η Ορθόδοξη παράδοση και ζωή σε διάλογο με τον κόσμο) καταδεικνύεται ως μορφωτικό αγαθό πολιτικής φύσεως, το οποίο έχει την αξίωση να απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τις εκάστοτε θρησκευτικές και εν γένει κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις τους. Εν προκειμένω», διευκρίνισε ο ομιλητής, «τοποθετούμε τον επιθετικό προσδιορισμό “πολιτικός” μέσα σε εισαγωγικά, για να καταστήσουμε εμφανές ότι το μάθημα αυτό δεν παραπέμπει στην πολιτική διακυβέρνηση ή την πολιτική εξουσία, αλλά στο πολιτικώς υπάρχειν, δηλ. στην “πόλη” ως σύνολο και ως ολότητα δράσεων του ανθρώπου».

Ο ΣΥNTONIΣΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ

O Συντονιστής Θεολόγων Στερεάς Ελλάδος κ. Χαρ. Ανδρεόπουλος παρουσιάζοντας την «ταυτότητα» και το χαρακτήρα του ΜτΘ ως μαθήματος παιδείας και πολιτισμού, ανέλυσε τη φιλοσοφία και φυσιογνωμία, το περιεχόμενο και τη σκοποθεσία των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Σ.) στο Δημοτικό Σχολείο, ανά τάξη (Γ΄, Δ, Ε’ και ΣΤ΄) και κατά θεματικό πεδίο (Θ.Π.), παρουσιάζοντας και δειγματική διδασκαλία με τη χρήση ενδεικτικών δραστηριοτήτων ανά θεματική ενότητα (Θ.Ε.) εκάστου Θ.Π., παρέχοντας, παραλλήλως, στους/στις συμμετέχοντες/-ουσες και σχετικό επιμορφωτικό – σε ψηφιακή μορφή – υλικό.  Ο κ. Ανδρεόπουλος υπενθυμίζοντας στους εκπαιδευτικούς ότι τα νέα Π.Σ. (που εφαρμόζονται ήδη στα πειραματικά και πρότυπα σχολεία: Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια) θ΄ αρχίζουν να εφαρμόζονται σε όλα τα σχολεία από την επομένη σχολική χρονιά (2023-2024) τους κάλεσε να συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Ε.Π. για τα νέα Π.Σ. στο ΜτΘ που θα ξεκινήσουν περί τα μέσα Δεκεμβρίου και θα είναι διαρκείας 36 ωρών (8 ώρες σύγχρονη εκπ/ση και 28 ώρες ασύγχρονη, εκ των οποίων οι 8 ώρες θα αφορούν ατομική μελέτη- προετοιμασία-σενάρια).

* Χαιρετισμούς στην Ημερίδα απηύθυναν, επίσης, η Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδος κ. Ελ. Μπενιάτα και ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕΚΕΣ κ. Χρ. Μαρκαντώνης συγχαίροντας τους διοργανωτές για την όμορφη και πολλαπλώς χρήσιμη πρωτοβουλία υποστήριξης του διδακτικού έργου των εκπ/κών στα νέα Προγράμματα Σπουδών, καθώς, επίσης, ο κ. Κωνσταντίνος Γαλάνης, Εντεταλμένος σύμβουλος Αθλητισμού και Παιδείας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο Συνεδριακό Κέντρο της οποίας, στη Χαλκίδα, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, ο οποίος μίλησε, επίσης, με θερμά λόγια για την παιδαγωγική και γνωσιακή αξία του μαθήματος των Θρησκευτικών και εξέφρασε τη χαρά του για την άριστη συνεργασία του με τις τοπικές υπηρεσίες της Εκπαίδευσης.

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (sch.gr)

Orthodoxia.info

Lamiareport.gr

Eviaportal.gr

Θρησκευτικά Δημοτικού: Τα νέα Προγράμματα Σπουδών – Ημερίδα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Ευβοίας

                                                                    ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας διοργανώνει Ημερίδα με θέμα: «Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα μέσα από τα νέα Προγράμματα Σπουδών στο μάθημα των Θρησκευτικών Δημοτικού» που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 8.15 – 13.15 στο Αμφιθέατρο του Συνεδριακού Κέντρου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, με βάση το ακόλουθο πρόγραμμα:

8.15 – 8.30: Προσέλευση

8.30 – 9.00: Καλωσόρισμα:

Κωνσταντίνος Ζημιανίτης, Διευθυντής Α/θμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

Χαιρετισμοί:

Ελένη Μπενιάτα, Διευθύντρια Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Χρίστος Μαρκαντώνης, Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας

Γεώργιος Κελαϊδίτης, Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας

Κωνσταντίνος Γαλάνης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού και Παιδείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Eισηγήσεις:

9.00 – 10.00: «Δικαίωμα των παιδιών η Θρησκευτική Αγωγή». Oμιλητής: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Β. Σποράδων κ.κ. Χρυσόστομος

10.00. – 11.00: «Θρησκευτικά στο Δημοτικό Σχολείο: Ένα μάθημα με εκπληκτικές προοπτικές για την παιδεία των μαθητών και το μέλλον μιας σύγχρονης δημοκρατικής κοινωνίας». Ομιλητής: Αθανάσιος Στογιαννίδης, Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικών Τμήματος Θεολογίας του Α.Π.Θ.

11.00 -11.15 Διάλειμμα

11.15 – 12.15: «Ένα νέο ξεκίνημα για το μάθημα των Θρησκευτικών: Τα νέα Προγράμματα Σπουδών – Φυσιογνωμία, σκοποθεσία». Ομιλητής: Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, Συντονιστής Εκπ/κου Εργού (ΣΕΕ) Θεολόγων Στερεάς Ελλάδος, Δρ. Θεολογίας Α.Π.Θ.

12.15 – 13.15 Συζήτηση

13.15 Κλείσιμο Ημερίδα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ – ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Στο πλαίσιο της Ημερίδας παρατίθεται το παρακάτω επιμορφωτικό και ενημερωτικό υλικό προς χρήση των συναδέλφων εκπαιδευτικών της Α/θμιας εκπαίδευσης που διδάσκουν το θρησκευτικό μάθημα:  

Το μάθημα των Θρησκευτικών υπό το πρίσμα των αποφάσεων 1749-1750/2019 του ΣτΕ. Παιδαγωγική προσέγγιση  (Εισήγηση του ΣΕΕ κλ. ΠΕ01 Χαρ. Ανδρεόπουλου στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Θεολόγων Εκπαιδευτικών / Θεολογική Σχολή ΑΠΘ, 1η ημέρα Συνεδρίου, 28 Ιανουαρίου 2022)

Φ.Ε.Κ. 6223/Β΄/24.12.2021, Το νέο Π.Σ. για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό (Υ.ΠΑΙ.Θ.)

Οδηγός-Εκπαιδευτικού-για-τα-Θρησκευτικά-Δημοτικού, νέα Π.Σ. (Ι.Ε.Π.)

«E, όχι και προαιρετικά τα Θρησκευτικά!»  (Άρθρο του ΣΕΕ κλ. ΠΕ01 Χαρ. Ανδρεόπουλου στο «Orthodoxia.info», 28 Αυγούστου 2022)

Tα παλαιά (αλλά πάντα χρήσιμα) βιβλία Θρησκευτικών του Δημοτικού (2004 – 2016)

 

Σαρακοστή Χριστουγέννων: Η πορεία προς τη Βηθλεέμ (15 Νοεμβρίου – 24 Δεκεμβρίου)

.jpg

Η Εορτή της κατά σάρκα Γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τα Χριστούγεννα, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ημέρες της χριστιανοσύνης. Ανήκει στις Δεσποτικές εορτές, δηλ. αναφέρεται σε γεγονός της ζωής του Δεσπότη Χριστού. Μαζί με το Πάσχα είναι οι κορυφαίες εορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.  Την ημέρα αυτή εορτάζουμε την ενανθρώπηση του Θεού Λόγου, την κάθοδο του δευτέρου Προσώπου της Αγίας Τριάδος στον κόσμο. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος θεός κατά χάριν. Ο Θεός έρχεται από τον Ουρανό στη γη, για να ανέβει ο άνθρωπος από τη γη στον Ουρανό. Ο Χριστός ήλθε ανάμεσά μας για να σώσει το ανθρώπινο γένος, να στήσει και πάλι τις γκρεμισμένες γέφυρες επικοινωνίας με τον Θεό, να αποκαταστήσει τον άνθρωπο στην αληθινή του δόξα, να φανερώσει στους ανθρώπους το θέλημα του Θεού. Ο Χριστός ταπεινώθηκε βαθειά για να μας ανυψώσει, γεννήθηκε στο χρόνο για να υπερβούμε εμείς το χρόνο, έλαβε την ανθρώπινη φύση για να τη θεώσει. Γι’ αυτό γιορτάζουμε, χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε.

ΤΟ ΑΓΙΟ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟ

Τους πρώτους αιώνες η Γέννηση και η Βάπτιση του Χριστού συνεορτάζονταν την ίδια ημέρα, και συγκεκριμένα στις 6 Ιανουαρίου, με το κοινό όνομα Επιφάνεια. Από τα μέσα του 4ου αιώνα καθιερώθηκε ως ξεχωριστή η γιορτή των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου, και παρέμεινε στις 6 Ιανουαρίου μόνο η γιορτή της Βαπτίσεως του Κυρίου. Παράλληλα διαμορφώθηκε και το Άγιο Δωδεκαήμερο, δηλ. μια περίοδος δώδεκα ημερών (25 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου), από την ημέρα των Χριστουγέννων έως και την ημέρα των Θεοφανείων, που περιλαμβάνει ακόμη την εορτή της Περιτομής του Κυρίου και τη μνήμη του Μεγάλου Βασιλείου (1η Ιανουαρίου).

Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Η μεγάλη σημασία της εορτής των Χριστουγέννων και η ευλάβεια των χριστιανών, υπό την επίδραση μάλιστα και της χρονικά παλαιότερης Μεγάλης Τεσσαρακοστής του Πάσχα, οδήγησαν στην καθιέρωση μιας προπαρασκευαστικής περιόδου, όπου οι πιστοί ετοιμάζονται πνευματικά να «οδεύσουν» μέχρι το σπήλαιο της Βηθλεέμ. Η προπαρασκευαστική αυτή περίοδος έχει διάρκεια 40 ημέρες, ονομάζεται Σαρακοστή των Χριστουγέννων και αρχίζει κάθε χρόνο στις 15 Νοεμβρίου.

Οι ύμνοι στη Λατρεία μας θυμίζουν πως έχουμε εισέλθει σε αυτή την Ιερή Περίοδο, πως με τρόπο πνευματικό έχουμε πάρει κι εμείς το δρόμο που οδηγεί στη νοητή Βηθλεέμ, δηλ. την Εκκλησία, στην οποία ο Χριστός γεννιέται για να αναγεννήσει κάθε άνθρωπο που ειλικρινά πιστεύει σ’ Αυτόν. Απο τις 21 Νοεμβρίου (εορτή των Εισοδείων της Θεοτόκου) ψάλλουμε τις Καταβασίες των Χριστουγέννων, η α΄ Ωδή των οποίων έχει ως εξής: «Χριστός γεννάται, δοξάσατε. Χριστός εξ ουρανών, απαντήσατε. Χριστός επί γης, υψώθητε. Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη και εν ευφροσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι δεδόξασται». Από τις 26 Νοεμβρίου (που είναι η επομένη της αποδόσεως της παραπάνω θεομητορικής εορτής) ψάλλουμε το προεόρτιο Κοντάκιο «Η Παρθένος σήμερον τον προαιώνιον Λόγον εν σπηλαίω έρχεται αποτεκείν απορρήτως. Χόρευε η οικουμένη ακουτισθείσα, δόξασον μετά αγγέλων και των ποιμένων, βουληθέντα εποφθήναι παιδίον νέον, τον προ αιώνων Θεόν».

Η ΝΗΣΤΕΙΑ

Την περίοδο των 40 ημερών, δηλ. από τις 15 Νοεμβρίου έως και την παραμονή των Χριστουγέννων, οι χριστιανοί νηστεύουν. Όλες αυτές τις ημέρες δεν τρώμε κρέας, γαλακτερά και αυγά. Μπορούμε όμως να καταλύουμε ψάρι – εκτός φυσικά την Τετάρτη και την Παρασκευή. Η ιχθυοφαγία διαρκεί έως και την 17η Δεκεμβρίου . Ψάρι καταλύουμε και την εορτή των Εισοδίων της Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου), ακόμη και αν η εορτή αυτή πέσει Τετάρτη ή Παρασκευή. Προσοχή: Και η παραμονή των Χριστουγέννων είναι ημέρα αυστηρής νηστείας και προετοιμασίας των χριστιανών για την ημέρα της Γεννήσεως του Κυρίου και ιδιαίτερα για τη Θεία Λειτουργία, η οποία τελείται πανηγυρικά. Συνεπώς, το βράδυ της παραμονής προσφέρεται μόνο για στιγμές πνευματικής ανάτασης και προετοιμασίας, ενόψει του Μεγάλου Γεγονότος της επόμενης ημέρας.

ΝΗΣΤΕΙΑ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘΩΝ

Πρέπει να έχουμε πάντα υπόψιν μας ότι για την Εκκλησία μας η αληθινή νηστεία δεν είναι μόνο η αποχή από τροφές, αλλά και η αποχή από πάθη και αμαρτίες. Λέγει χαρακτηριστικά ο Μέγας Φώτιος: «Νηστεία δεκτή από τον Θεό είναι αυτή που μαζί με την αποχή των τροφών συνδυάζει και την αποστροφή προς τη φλυαρία, το φθόνο, το μίσος και τα άλλα αμαρτήματα. Αυτός που νηστεύει από τροφές, αλλά δεν εγκρατεύεται από τα πάθη, μοιάζει με εκείνον που έβαλε λαμπρά θεμέλια στο σπίτι, που έκτισε, αλλά αφήνει να συγκατοικούν μαζί του φίδια, σκορπιοί και κάθε φαρμακερό ερπετό». Επιδίωξή μας λοιπόν για τούτη την περίοδο είναι και η πνευματική νηστεία, δηλ. η αποφυγή της αμαρτίας και η τήρηση του θελήματος του Θεού, η εφαρμογή της αγάπης, η συγχωρητικότητα, η ελεημοσύνη και η απόκτηση ακόμη μεγαλύτερης αρετής. Με τον τρόπο αυτό κατανοούμε καλύτερα και πραγματώνουμε το λόγο του Μεγάλου Βασιλείου «Αληθινή νηστεία είναι η αλλοτρίωση από κάθε κακό, από κάθε αμαρτία, από κάθε εμπαθή λογισμό, από κάθε βρώμικη επιθυμία».

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Με τη νηστεία και την προετοιμασία μας για τα Χριστούγεννα συνδέεται και η μετάνοια. Η ειλικρινής εξέταση του εαυτού μας, η παραδοχή των σφαλμάτων μας και η συμμετοχή μας στο ιερό μυστήριο της Εξομολογήσεως αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για μια πραγματικά άξια συμμετοχή στη Χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία. Μάλιστα, είναι καλό να φροντίσουμε ώστε να προσέλθουμε στο ιερό Μυστήριο εγκαίρως και όχι την τελευταία στιγμή. Η προπαρασκευαστική αυτή περίοδος προ των Χριστουγένννων μας παρέχει μια πολύ καλή δυνατότητα να αντιληφθούμε την αθλιότητα που κρύβουμε στα βάθη του «είναι» μας, να αποκτήσουμε φρόνημα ταπεινό και ελεγκτικό του εαυτού μας, να μεταμορφωθούμε ψυχικά, να μετανοήσουμε ειλικρινά και να τολμήσουμε τη μεγάλη συνάντηση με τον Νεογέννητο Κύριο της Βηθλεέμ.

Η ΛΑΤΡΕΙΑ

Σε μια περίοδο πνευματικής προετοιμασίας και προσμονής, όπως οι Σαράντα ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει η προσευχή των πιστών και η συμμετοχή μας στη Λατρεία της Εκκλησίας. Τις ημέρες αυτές έχουμε πλήθος εορτών και μνήμες Αγίων, που μας φέρνουν πιο κοντά στη χάρη του Θεού, με τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία, που τελούμε. Παράλληλα, η τέλεση της Θείας Λειτουργίας καθημερινά τις ημέρες αυτές, αποτελεί μία ακόμη ευκαιρία για να μείνει ανύστακτη η διάθεσή μας για κοινωνία και ένωση με τον Θεό. Τελούμε λοιπόν το λεγόμενο «Σαρανταλείτουργο», αληθινά μια μοναδική ευκαιρία μέσα στο χρόνο, που παρασύρει κάθε πιστό σε πνευματική ανανέωση, εγρήγορση, αγιότητα. Στον Ιερό Ναό μας θα τελεσθεί και εφέτος το «Σαρανταλείτουργο», και είναι ωφέλιμο να συμμετέχουμε σε αυτό και να προετοιμαζόμεθα για να προσέλθουμε στη Θεία Κοινωνία. Να λοιπόν, είναι μπροστά μας ο δρόμος προς τη Βηθλεέμ. «Δεύτε ίδωμεν πιστοί, πού εγενήθη ο Χριστός», ψάλλει η Εκκλησία μας. Ας ακολουθήσουμε τις συμβουλές της μητέρας μας Εκκλησίας, ας προετοιμασθούμε κατάλληλα όλες αυτές τις ημέρες και ας αξιωθούμε να προσκυνήσουμε «τον Παλαιό των ημερών που έγινε Βρέφος για χάρη μας, τον καθήμενο σε Ουράνιο Θρόνο ψηλό που τοποθετήθηκε σε Φάτνη, Εκείνον που έσπασε τα δεσμά της αμαρτίας και τώρα τυλίγεται με τα Σπάργανα, επειδή αυτή είναι η θέλησή Του» (Ιερός Χρυσόστομος).

* Πηγή: O «Θρησκευτικός» του Γαλαξιδίου

 

Λαμπρή γιορτή για τον Αγ. Νεκτάριο στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο – Λύκειο Λαμίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος το διήμερο 8 & 9 Νοεμβρίου η Ιερά Μνήμη του εν Αγίοις Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπου του Θαυματουργού, του και Ιεροκήρυκος χρηματίσαντος της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

Στο πλαίσιο των λαμπρών εορταστικών εκδηλώσεων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών μετέβη στο Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας, συνοδευόμενος από τον Ελλογιμώτατο Διευθυντή του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» και υπεύθυνο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Ιεράς Μητροπόλεως Δρ. κ. Ανδρέα Ιωακείμ, όπου και εκόμισε το Ιερό Λείψανο του Αγίου Νεκταρίου, Προστάτου της Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως, προς ευλογία και ενίσχυση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των μαθητριών του Σχολείου.

 

.gif

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Στυλιανού της Εκκλησιαστικής Σχολής, ο Σεβασμιώτατος τέλεσε δέηση υπέρ του διδακτικού και μαθητικού δυναμικού του Προτύπου Εκκλησιαστικού Σχολείου Λαμίας πλαισούμενος από τον Διευθυντή της Εκκλησιαστικής Εστίας και Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχιμ. π. Ηρωδίωνα Ρίζο.

Ακολούθως, οι μαθητές και οι μαθήτριες στην αίθουσα τελετών του Σχολείου παρουσίασαν ένα εορταστικό πρόγραμμα προς τιμήν του Αγίου Νεκταρίου, αποδίδοντας ύμνους από το Θεοτοκάριο του Αγίου Νεκταρίου και τραγούδια, υπό την Διεύθυνση του υπευθύνου καθηγητή Μουσικής και Πρωτοψάλτη κ. Αναργύρου Βλάχου.

.gif

Μετά από ένα σύντομο video, το οποίο προβλήθηκε στην οθόνη του προντζέκτορα για την ζωή του Αγίου, μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν μαθητικές εργασίες, με θέματα από την ζωή και την δράση του Αγίου Νεκταρίου, από τα χρόνια που υπηρέτησε στην Φθιώτιδα ως Ιεροκήρυξ, υπό την καθοδήγηση του υπευθύνου καθηγητού κ. Κωνσταντίνου Μουστάκα.

Τα θέματα των εργασιών ήταν τα εξής: «Η πορεία του Αγίου Νεκταρίου από την Εύβοια στην Φθιωτική γη», «Η παραμονή του Αγίου Νεκταρίου στην Φθιώτιδα», «Η προσφορά του Αγίου Νεκταρίου στην Φθιώτιδα», «Το συγγραφικό έργο του Αγίου Νεκταρίου» και «Ο Άγιος Νεκτάριος και το Οικολογικό πρόβλημα».

Τον Σεβασμιώτατο κ. Συμεών, Πρόεδρο της Σχολικής Εφορείας ευχαρίστησε εγκαρδίως για μία ακόμη φορά εκ μέρους της εκπαιδευτικής οικογένειας του σχολείου, ο Ελλογιμώτατος Διευθυντής κ. Ιωάννης Ζαχαράκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην πατρική και ουσιαστική αγάπη και μέριμνα του Σεβασμιωτάτου αδιαλείπτως προς τα παιδιά και τις ανάγκες τους και την συνεχή του μέριμνα για την πρόοδο του ιστορικού σχολείου.

.gif.gif

2.gif

Στιγμιότυπα από τους χαιρετισμούς που απηύθυναν η Περιφερειακή Δ/ντρια Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδος Δρ. Ελένη Μπενιάτα, ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδος Δρ Χρ. Μαρκαντώνης, ο Συντονιστής Θεολόγων Στερεάς Ελλάδος Δρ. Χαρ. Ανδρεόπουλος και ο Δ/ντής Β/θμιας Εκπ/σης Ν Φθιώτιδος Δρ. Κων. Σπαλιώρας

 

Την εορτή χαιρέτισαν με θερμά λόγια οι τα πρώτα φέροντες της Περιφερειακής Εκπαιδεύσεως Στερεάς Ελλάδος, οι οποίοι και αναφέρθηκαν με θερμά λόγια για το Σχολείο και την προσφορά του στην εκπαίδευση και την κοινωνία. Η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαιδεύσεως  Στερεάς Ελλάδος κ. Ελένη Μπενιάτα, ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Στερεάς Ελλάδος κ. Χρίστος Μαρκαντώνης, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού έργου Θεολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. κ. Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος, καθώς και ο Διευθυντής Β/θμιας Εκπαιδεύσεως Ν. Φθιώτιδος κ. Κωνσταντίνος Σπαλιώρας.

Ο Σεβασμιώτατος στην πατρική του προσλαλιά προς τους μαθητές και τις μαθήτριες αναφέρθηκε σε μία από τις μεγάλες αρετές του Αγίου Νεκταρίου, αυτή της υπομονής και της ανεξικακίας, με το οποίο τον αναδεικνύει και μέσα από την διακονία του στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτικό πρότυπο και πρότυπο παιδείας.

«Ο Άγιος Νεκτάριος παιδιά μου σε όλες τις δυσκολίες που υπέστη στην ζωή του, δεν έκανε πίσω. Έμεινε αφοσιωμένος και αμετακίνητος στην αληθινή αγάπη για τον Χριστό και για τον άνθρωπο».

Ο Σεβασμιώτατος επέδωσε και χρηματικές ευλογίες, για τις οποίες έχει δεσμευθεί και υλοποιεί μένοντας πιστός στις δεσμεύσεις του απέναντι στα παιδιά, στους νέους μαθητές,  οι οποίοι μετεγράφησαν στο Πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Λαμίας.

Τέλος, σε όλα τα παιδιά ο κ. Συμεών έδωσε μαζί με την πατρική του ευλογία και μία εικόνα του Οσίου Βησσαρίωνος του Αγαθωνίτου και ακολούθως, εις ανάμνησιν της εορτής, φύτεψε μαζί με τα παιδιά δύο ελιές στην κατάφυτη και γραφική αυλή του Σχολείου.

Πηγή: Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος

* Διαβάστε ένα ενδιαφέρον αφιέρωμα για τον Αγ. Νεκτάριο στο περιοδικό «Αναβάσεις»

Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο της Π.Ε.Θ. με θέμα: «Μνήμες Μικράς Ασίας. Εκκλησία – Ιστορία – Πολιτισμός», στη Θεολογική του Α.Π.Θ.

 

AfieromaH Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, από Παρασκευή 11-11-2022 έως και Σάββατο 12-11-2022, διοργανώνει το Δ’ Διεθνές Θεολογικό Συνέδριο, με θέμα «Μνήμη Μικράς Ασίας. Εκκλησία-Ιστορία-Πολιτισμός», το οποίο θα διεξαχθεί δια ζώσης στη Θεσσαλονίκη, στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ., με συμμετοχή εισηγητών από την Κύπρο και την Ελλάδα και παρουσία του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερώνυμου, του Μακαριώτατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κυρίου Χρυσόστομου, του Σεβασμιώτατου Αρχιεπίσκοπου Κρήτης κυρίου Ειρηναίου και απάντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Κύπρου και της Κρήτης, εκπροσώπων της ελληνικής πολιτείας, του εκπαιδευτικού χώρου, Θεολόγων της Ελλάδας καθώς και εκπροσώπων Θεολογικών Ενώσεων και Συνδέσμων της Ελλάδος και της Κύπρου.

Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922, και απευθύνεται μεταξύ άλλων και σε εκπαιδευτικούς ΠΕ01.

* Αναλυτικά το Πρόγραμμα και οι εισηγητές, στο ιστολόγιο του ➡ Θεολογικού Συνδέσμου Λάρισας

 

Επιμορφωτικές τηλεδιασκέψεις Θεολόγων Στερεάς Ελλάδος

 

webwx page 0001

Με απόλυτη επιτυχία, όπως προέκυψε από την αθρόα συμμετοχή εκπαιδευτικών, ολοκληρώθηκε ο κύκλος των ενημερωτικών – επιμορφωτικών τηλεδιασκέψεων που διοργάνωσε το τριήμερο από 24 – 26 Οκτωβρίου 2022 ο Συντονιστής Θεολόγων Στερεάς Ελλάδος Δρ Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος για τους υπηρετούντες σε σχολεία  αρμοδιότητας του οικείου Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ) μονίμους και αναπληρωτές θεολόγους καθηγητές.

Συζητήθηκαν τα θέματα της εφαρμογής για τελευταία χρονιά των  «μεταβατικών» Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) για την τρέχουσα χρονιά (2022-2023), καθώς και της προετοιμασίας για την υλοποίηση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών από την επομένη σχολική χρονιά (2023-2024). Ο Συντονιστής Θεολόγων κ. Ανδρεόπουλος αναφέρθηκε στη φυσιογνωμία των Θρησκευτικών ως μαθήματος παιδείας και πολιτισμού,  ανέλυσε τους διδακτικούς στόχους των νέων Π.Σ. καθώς και το περιεχόμενο του γνωστικού τους αντικειμένου ανά θεματικό πεδίο, ενώ, παράλληλα, παρουσίασε και διδακτικό σενάριο ενότητας του θεματικού πεδίου της Β΄ Γυμνασίου (Θ.Ε. 12: «Η Ορθοδοξία στο σύγχρονο κόσμο»), επί τη βάσει της μεθοδολογίας που προβλέπουν τα νέα προγράμματα σπουδών.

Ο Συντονιστής Θεολόγων ενημέρωσε, επίσης, τους θεολόγους εκπαιδευτικούς για τα (εξ αποστάσεως) επιμορφωτικά σεμινάρια που έχει σχεδιάσει το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για τα νέα Π.Σ. στο ΜτΘ, συνολικής διαρκείας 36 ωρών (8 ώρες σύγχρονη, 28 ώρες ασύγχρονη εκ των οποίων οι 8 ώρες αφορούν ατομική μελέτη – προετοιμασία – σενάρια) τα οποία προγραμματίζεται να υλοποιηθούν κατά τη τρέχουσα χρονιά.

Οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιήθηκαν κατά σειρά: τη Δευτέρα 24.10, για τους θεολόγους των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΔΔΕ)   Φθιώτιδας και Ευρυτανίας, τη Τρίτη 25.10, για τους θεολόγους των ΔΔΕ Βοιωτίας και Χαλκίδας και τη Τετάρτη, 26.10, για τους θεολόγους της ΔΔΕ Ευβοίας και ώρα απογευματινή (6 – 8 μ.μ). Κατά την έναρξή τους απηύθυνε χαιρετισμό ο Διευθυντής της ΔΔΕ Φθιώτιδος, Δρ Θεολογίας Κων. Σπαλιώρας, ο οποίος αφού ευχήθηκε καλή δύναμη στους συναδέλφους, δεσμεύθηκε για την παροχή κάθε υποστήριξης – μέσω της άριστης συνεργασίας της ΔΔΕ Φθιώτιδος με το ΠΕΚΕΣ και τον Συντονιστή Ε.Ε. Θεολόγων Στερεάς Ελλάδος –  για την επιτέλεση του όμορφου διδακτικού τους έργου στα σχολεία.

I.E.Π: Επιμόρφωση για τα νέα Προγράμματα Σπουδών κατά τη τρέχουσα σχολική χρονιά

iep schooltimegrΤο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αρωγός στο εκπαιδευτικό δυναμικό της χώρας, υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση και επικαιροποίηση των επιστημονικών γνώσεων των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της Γενικής, Ειδικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Μόνο κατά το προηγούμενο σχολικό έτος (2021-2022) επιμορφώθηκαν πάνω από 125.000 εκπαιδευτικοί σε, χρηματοδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ, προγράμματα μεικτής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων στη βάση (α) παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών καινοτομιών όπως τα «Νέα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», η «Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο», η «Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», (β) σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων όπως τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» και η «Διαφοροποιημένη διδασκαλία», (γ) εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών πολιτικών όπως η «Εκπαίδευση για την ιδιότητα του παγκόσμιου πολίτη» (GENE)» και (δ) αναγκαίων υποστηρικτικών πρακτικών και παροχής εκπαιδευτικού υλικού, όπως η «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» και η «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας».

Ειδικότερα, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην υποστήριξη 25.000 εκπαιδευτικών και στελεχών της Ειδικής Αγωγής που ολοκλήρωσαν, το διάστημα Σεπτεμβρίου 2021 – Ιουνίου 2022, την εξ αποστάσεως, μέσω Μαζικών Ανοικτών Διαδικτυακών Μαθημάτων (MOOC), επιμορφωτική δράση «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού».

Η προσήλωση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην τεράστια σημασία της επιμόρφωσης ως διαδικασίας για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη χώρα μας και την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών συνεχίζεται κατά τη διάρκεια του τρέχοντος και των επόμενων σχολικών ετών με την παροχή νέων επιμορφωτικών κύκλων για τα ήδη παρεχόμενα επιμορφωτικά προγράμματα και την εισαγωγή νέων επιμορφωτικών δράσεων.

Συγκεκριμένα, την τρέχουσα σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί η «Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών» για 18.353 νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, η επιμόρφωση στα «Νέα Προγράμματα Σπουδών» για 30.000 εκπαιδευτικούς και η επιμόρφωση στη «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία» για επιπλέον 15.000 εκπαιδευτικούς, ενώ προγραμματίζονται επιμορφωτικά προγράμματα για τα «Νέα Προγράμματα Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» με ωφελούμενους 15.000 εκπαιδευτικούς, τις «Ψηφιακές δεξιότητες» με ωφελούμενους 120.000 εκπαιδευτικούς μέσω χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τους «Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Ειδικοτήτων ΕΠΑΛ σε θέματα τεχνολογικής καινοτομίας» με επιμορφωτικό στόχο τους 4.550 εκπαιδευτικούς.

Συνολικά, πάνω από 250.000 εκπαιδευτικοί έχουν ολοκληρώσει ή θα ολοκληρώσουν τα επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής την περίοδο 2021-25 με μοναδικό γνώμονα την έμπρακτη υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου.

I.E.Π.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων