20-5-2022 Θέματα της με αριθμ. 15/19-5-2022 Πράξης του ΠΥΣΔΕ

Ανακοίνωση ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ_Α_Β_ΕΥΒΟΙΑΣ_-2022-23 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ_ΣΕ _ΣΜΕΑΕ & ΤΕ_ 2022-2023 Αίτηση Τοποθέτησης Λοιπά θέματα ΠΥΣΔΕ 15#19-05-2022

18-5-2022 Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε, Δ.Ε Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπ/κούς κλ. και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Π.Ε κλ. ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχ. έτος 2022-2023 – Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα κενά κλ. ΠΕ22 στον Πινάκα Β Παραρτήματος 7

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ 2022_ΑΝΑΚΟΙΝ

16-5-2022 Μετατάξεις Εκπ/κων ΠΕ,ΔΕ και ΕΕΠ/ΕΒΠ σε άλλους κλάδους και σε ΚΕΔΑΣΥ και Εκπ/κων ΠΕ κλ. ΠΕ79,ΠΕ08 και ΠΕ-91 σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία της ΔΕ (Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς το παράρτημα 6 «Οργανικές θέσεις ΠΕ02 και ΠΕ03 ή ΠΕ04 σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.» και συγκεκριμένα στα κενά των κλ. ΠΕ03/ΠΕ04 των ΚΕΔΑΣΥ

Πρόσκληση – Ανακ.στο ορθό ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΛΑΔΟ ΣΕ ΚΛΑΔΟ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ