14-1-2019 Προκήρυξη υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών.

Προκήρυξη 1 θέσης Υπεύθυνου πληροφορικής και Ν. Τεχνολογιών Εύβοιας Ν.4547_2018 ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΦΕΚ 102_2018 ΥΠΠΕΘ – Υ.Α. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 31.12.2018 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΛΗΡ. ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛ. (14.01.2019) (2) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – Υπόδειγμα ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1

27-12-2018 Κρατικό Πιστοποιητικό Πληροφορικής (Ανακοινοποίηση στο ορθό)

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΠΠ-1 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΠΠ ΕΠΙΛΟΓΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Επισημάνσεις