Εκπαιδευτικές εκδρομές-Educational trips

Πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές

Πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων που συντονίζω από το 2002 διοργανώνω πολυήμερες εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές εκδρομές γιατί θεωρώ ότι οι μαθητές μπορούν να αποκομίσουν οφέλη εξίσου σημαντικά με εκείνα που αποκτούν κατά την καθιερωμένη διδακτική διαδικασία. Συνδυάζουν τη μάθηση και ενημέρωση με την ψυχαγωγία εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου. Συμβάλλουν στην κοινωνικοποίηση των μαθητών και στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μαθητών-καθηγητών μέσα από τη συνεργασία και τη συλλογικότητα καταρρίπτοντας τα στερεότυπα.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 1993-2020

Κινητικότητα μαθητών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Comenius

Κινητικότητα μαθητών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Comenius

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση