Ελληνικές Παροικίες στη Βλαχία (Wallachia)

17th century map of Wallachia (nowadays, Southern Romania), by stolnic Constantin Cantacuzino

1. Ελληνική Κοινότητα Βουκουρεστίου (Bucureşti)

2. Ελληνική Κοινότητα Τζιούρτζιου (Giurgiu)

3. Ελληνική Κοινότητα Καλαφάτ (Calafat)

4. Ελληνική Κοινότητα Τιργκόβιστε (Târgoviște)

5. Ελληνική Κοινότητα Τούρνου Σεβερίν (Turnu Severin)

6. Ελληνική Κοινότητα Πιτέστι (Pitești)

7. Ελληνική Κοινότητα Κραϊόβα (Craiova)

8. Ελληνική Κοινότητα Καλαράσι (Calarași)