ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Οι έμποροι της Διασποράς συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στην προετοιμασία και στη διεξαγωγή της Ελληνικής Επανάστασης, σε επίπεδο οικονομικό, ιδεολογικό-πνευματικό, στρατιωτικό και ανθρωπιστικό. Ο Α. Αγγέλου, συνοψίζοντας τα γνωστά ονόματα των διανοουμένων, ενεργών αγωνιστών της Ελληνικής Επανάστασης, αναφέρει ότι η πλειοψηφία αυτών ήταν επαγγελματίες έμποροι, όπως ο Γ. Σταύρου, ο Α. Πολυζωίδης, ο Πραΐδης κ.ά., βοηθοί εμπόρων…Συνέχεια ανάγνωσης ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

«Χιώτικο εμπορικό δίκτυο»

Το εμπορικό δίκτυο πέρασε από δύο φάσεις: τη «χιώτικη» φάση και την «ιόνιο» φάση. Οι έμποροι και εφοπλιστές από το νησί της Χίου, πού γνώρισαν τη μεγαλύτερη τους ευημερία από τα 1830 μέχρι τα 1860, σχημάτισαν το «χιώτικο» δίκτυο, το όποιο παρήκμασε τη δεκαετία του 1860 και αντικαταστάθηκε από το «ιόνιο» δίκτυο πού άνθησε από…Συνέχεια ανάγνωσης «Χιώτικο εμπορικό δίκτυο»

ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

«Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο της Εταιρείας εκτός των ορίων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είναι ότι οι δραστηριότητές της περιορίζονταν στις κοινότητες της ελληνικής Διασποράς των Παραδουνάβιων Hγεμονιών και της νοτιοδυτικής Ρωσίας. Οι περιοχές αυτές είχαν προσελκύσει το τελευταίο κύμα μεταναστεύσεων από την Οθωμανική Αυτοκρατορία πριν από το 1821. Στη διάρκεια της περιόδου από το 1797 ως το 1815…Συνέχεια ανάγνωσης ΕΜΠΟΡΟΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

«ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ» «Η δημιουργία μυστικών (παράνομων) οργανώσεων που αυτοαποκαλούνταν «Εταιρείες» και βαθμιαία έθεταν ως στόχο την έκρηξη εθνικών επαναστατικών κινημάτων είναι φαινόμενο που παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη στα τέλη του 18ου αιώνα. Το φαινόμενο αυτό θα βρει πρόσφορο έδαφος και μεγάλη απήχηση στους λαούς που ζούσαν υπό την κυριαρχία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας… Το εταιρικό κίνημα…Συνέχεια ανάγνωσης ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ