Η Αυθεντική Ακαδημία Βουκουρεστίου

Το Λύκειο του Βουκουρεστίου ή Ηγεμονική ή Αυθεντική Ακαδημία ήταν ελληνική σχολή στο Βουκουρέστι, ανωτάτου επιπέδου για την εποχή της, που λειτούργησε περίπου 140 χρόνια, από το 1679 μέχρι το 1821. Ιδρύεται από τον Ελληνορουμάνο Σέρμπαν Καντακουζηνό.  Ο χαρακτηρισμός «Ηγεμονική» ή «Αυθεντική» οφείλεται στο ότι η Σχολή λειτουργούσε πάντοτε υπό την αιγίδα των ηγεμόνων της Βλαχίας, που μέχρι το 1715 ήταν Βογιάροι και κατόπιν Φαναριώτες. Η Σχολή αναφέρονταν επίσης και ως Ακαδημία του Αγίου Σάββα. Το 18ο αιώνα η Ακαδημία του Βουκουρεστίου υπήρξε ο χώρος όπου εμφανίστηκαν η φιλοσοφία και οι επιστήμες του Διαφωτισμού. Ταυτόχρονα με την Ακαδημία, το 1687 στο Βουκουρέστι φαίνεται να αναδιοργανώθηκε η Σχολή Αναγνωσμάτων (Şcoala de Slovenie), όπου δίδασκαν επίσης Έλληνες καθηγητές. Το 1724, κοντά στο μοναστήρι Văcăreşti λειτουργούσε και άλλο ελληνικό σχολείο. Ο ηγεμόνας Αλέξανδρος Υψηλάντης, ο αποκαλούμενος από τον Ιόργκα «φιλόσοφος» ηγεμόνας και «ευεργέτης» των ρουμανικών χωρών, με το χρυσόβουλλο του Ιανουαρίου 1776, απέβλεπε στην ανακαίνιση της σχολής του Βουκουρεστίου και στην ίδρυση άλλων κατώτερων στην Κραϊόβα και στο Buzeu, στις οποίες δίδαξαν ως επί το πλείστον Έλληνες διδάσκαλοι. Ωστόσο, στον φθίνοντα 18ο αιώνα η Ακαδημία του Βουκουρεστίου εκτός όλων των άλλων, υπήρξε και το επίκεντρο διαμάχης ανάμεσα στους οπαδούς της αρχαϊζουσας ελληνικής γλώσσας και της δημώδους γλώσσας. Το γλωσσικό ζήτημα των Ελλήνων μεταφέρθηκε και στο Βουκουρέστι.

Ηγεμονική Ακαδημία Αγίου Σάββα (από το Ελληνικό Βουκουρέστι)

Η Φιλολογική Εταιρεία Βουκουρεστίου ή Ελληνοδακική Φιλολογική Εταιρεία ή Γραικοδακική ή απλώς Φιλολογική Εταιρεία ήταν φιλολογική οργάνωση που δημιουργήθηκε το 1811 στο Βουκουρέστι, ένα σημαντικό κέντρο των Νεοελληνικών Γραμμάτων. Την Φιλολογική Εταιρεία ίδρυσε ο μητροπολίτης Ιγνάτιος Ουγγροβλαχίας στις 7 Ιουλίου 1810.Πρωταρχικός σκοπός της Εταιρείας ήταν να συνεισφέρει στην ευόδωση των στόχων του ελληνικού «Λυκείου Βουκουρεστίου». Με τη βοήθεια μελών της Εταιρείας εκδόθηκε το περιοδικό Ερμής ο Λόγιος, στην Βιέννη. Το περιοδικό ωστόσο συνένωνε τους απανταχού Έλληνες των παροικιών μέχρι το 1821. Την επιμέλεια του περιοοδικού, καθ΄ υπόδειξη του Κοραή, η Εταιρεία ανέθεσε στον Άνθιμο Γαζή. Η πόλη του Βουκουρεστίου είχε αποκτήσει τη φήμη περισσότερο πνευματικού και εκπαιδευτικού και όχι τόσο εμπορικού κέντρου.

Αφήστε μια απάντηση