ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Απόσπασμα από  επιστολή του Αλ. Υψηλάντη στον έμπορο Παντιά Ροδοκανάκη, 1818

«Τα χρήματα είναι το μόνον μέσον, το οποίον, μετά Θεόν, δύναται να κινήση όλην την μηχανήν του ιερού σκοπού ημών, επειδή χωρίς των χρημάτων, αν ο παράδεισος δεν ανοίγη, ημείς πώς ημπορούμεν να προχωρήσωμεν και να εμψυχώσωμεν τους εργαζομένους το αγαθόν;»

                                                                                                             Φιλήμων, 1859, τ. Α’:368

 

 

 

ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΜΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Οι έμποροι της Διασποράς συνέβαλαν ποικιλοτρόπως στην προετοιμασία… συνέχεια

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (Άρθρο)

«ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ»

«Η δημιουργία μυστικών (παράνομων) οργανώσεων που αυτοαποκαλούνταν «Εταιρείες» ...συνέχεια