Ελληνική Κοινότητα Καλαφάτ (Calafat)

Σύμφωνα με τον ιστορικό Nicolae Iorga, το τοπωνύμιο «Καλαφάτης» προέρχεται από τους Βυζαντινούς και σημαίνει «τόπος όπου πισσώνονται τα καράβια». Η ιστορία του τόπου συνδέεται στενά με το εμπόριο που οι Βυζαντινοί διεξήγαγαν στο Δούναβη. Στην ευρύτερη περιοχή, η παρουσία των Ελλήνων εμπόρων αναφέρεται από παμπάλαιους χρόνους. Ακόμα από το 1424, έτος της πρώτης έγγραφης…Συνέχεια ανάγνωσης Ελληνική Κοινότητα Καλαφάτ (Calafat)