ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΠΗΓΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αργυροπούλου, Ρωξ. «Οι Ελληνικές Ακαδημίες του Βουκουρεστίου και του Ιασίου», «Ιστορικά» Ελευθεροτυπίας, 5 Ιουλίου 2001, σ. 26-28.

Βακάλης, Χρ. (2007). Ο Ελληνισμός της Ρουμανίας τον 19ο αιώνα. Η περίπτωση του Βουκουρεστίου. Μεταπτυχιακή εργασία

Βασδραβέλλης, Ι. (2017). Κατάλογος των Μακεδόνων Φιλικών. Μακεδονικά, 1, 519-525. doi:https://doi.org/10.12681/makedonika.9215

Βουλή των Ελλήνων (2006). Οι Έλληνες στη Διασπορά 15ος-21ος αι.

Δημαράς, Κ.Θ, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, Ερμής, Αθήνα 2009 (10η έκδ.)

Ζυγούρη, Ν. (2011). «Ο επενδύτης του ιερολοχίτη Κωνσταντίνου Ξενοκράτους». Τεκμήρια Ιστορίας Μονογραφίες ΙΕΕΕ, σσ 53-70.

Filitti, G. (2013). BUCURESTUL GRECESC. Το ελληνικό Βουκουρέστι. Εκδόσεις: ΟΜΟΝΙΑ

Καραθανάσης, Α. (1996). Δέσποινα-Ειρήνη Τσούρκα-Παπαστάθη, Η Ελληνική εμπορική κομπανία του Σιμπίου Τρανσυλβανίας 1636-1848, Οργάνωση και δίκαιο. Μακεδονικά, 30(1), 345-349. doi:https://doi.org/10.12681/makedonika.253

Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ.  Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Οι πολιτικές και κοινωνικές ιδέες, μτφ. Στέλλα Νικολούδη, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2000 (3η έκδ.).

Κοντογεώργης, Δ.Μ. (2007). «Σύσταση και οργάνωση ελληνικών κοινοτήτων στη Ρουμανία. Η περίπτωση του Τζιούρτζιου και της Τούλτσεας (Β’ μισό του 19ου αι.)». Μνήμων, 28, σσ. 209-239 (https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/mnimon/issue/view/477)

Κοντογεώργης, Δ.Μ. (2007). «Οι ελληνικοί σύλλογοι στη Ρουμανία κατά τον 19ο αιώνα. Συμβολή στη μελέτη της ανάπτυξης του συλλογικού φαινομένου στον παροικιακό ελληνισμό» στο Ο ελληνικός κόσμος ανάμεσα στην εποχή του διαφωτισμού και στον εικοστό αιώνα : πρακτικά του Γ’ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών, Βουκουρέστι 2-4 Ιουνίου 2006 / επιμέλεια Κωνσταντίνος Α. Δημάδης. Εκδόσεις:Ελληνικά Γράμματα

Κοντογεώργης, Δ.Μ. (2007). Ερευνητική αποστολή στη Ρουμανία. Ελληνικές κοινότητες (1829 – αρχές 20ού αιώνα). Καταστατικά – Σύλλογοι – Ταυτότητες στο ηλεκτρονικό περιοδικό Εώα και Εσπέρια, τ. 7. https://epublishing.ekt.gr/el/9998/%E1%BC%99%E1%BF%B6%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%E1%BD%B6-%E1%BC%99%CF%83%CF%80%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%B1/10026

Κουρμαντζή, Ελένη,  Το βιβλίο στην ακμή του νεοελληνικού διαφωτισμού 1761-1820  Ποσότητες, ποιότητες, ιδέες, Αθήνα, 2002.

Λάζαρ, Ελ., Μορφές Ελλήνων Λογίων στην Ρουμανία του 19ου αιώνα, Συνέδριο Ρήγας Φερραίος, Ιωάννης Καποδίστριας, Φραντσίσκο Ντε Μιράντα- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση,www.academy.edu.gr

Μιχαηλίδης, Ι. (2013). «Η άνθιση και η ανάπτυξη της Παιδείας στα Βαλκάνια κατά τον 18ο και 19ο αιώνα» στο  Ρήγας Φεραίος, Ιωάννης Καποδίστριας, Φρανσίσκο ντε Μιράντα- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση: πρακτικά του Συνεδρίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 6 Απριλίου 2013. http://www.academy.edu.gr/index.php/gr/conferences/fourth_symposium/acta_of_symposium

Μπασένκο, Ν. (2013). «Η συμβολή των αστών της ελληνικής Διασποράς στην ανάκτηση της ιστορικής Μνήμης, της εθνικής Αυτογνωσίας και στην διεκδίκηση της ελευθεροτυπίας» στο  Ρήγας Φεραίος, Ιωάννης Καποδίστριας, Φρανσίσκο ντε Μιράντα- η Ελληνική Σκέψη στην Αυτοθέσμιση των Κοινωνιών, τον Διαφωτισμό και την Γνώση: πρακτικά του Συνεδρίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 6 Απριλίου 2013. http://www.academy.edu.gr/index.php/gr/conferences/fourth_symposium/acta_of_symposium

Μποτονάκη, Αλ. (2007). «Η επανάσταση στις Παραδουνάβιες Ηγεμονίες και οι Θράκες Αγωνιστές». Ο φάρος της Αλεξανδρούπολης τ.21. https://alexandroupolites.gr/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/4_21_FAROS.PDF

Νεστωράκης, Γ. (2005). Άγνωστοι επιφανείς Κομοτηναίοι Φιλικοί. Άρθρο στην εφημερ. Χρόνος, Κομοτηνή 9/9/ 2005.  https://web.archive.org/web/20130518061040/http://www.xronos.gr/detail.php?ID=25488

Ντίνας, Κ., Σούτσιου, Τσ., Χατζηπαναγιωτίδη, Α. & Χρηστίδης, Γ. 2011. Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Στο πλαίσιο του έργου «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά». Φορέας υλοποίησης Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Ερευνών (ΕΔΙΑΜΜΕ). Πανεπιστήμιο Κρήτης. https://docplayer.gr/790073-I-ellinoglossi-ekpaideysi-sti-roymania-kai-ti-voylgaria.html

Παπαευθυμίου, Ευανθία, Η ελληνική γλώσσα στο Ιάσιο: παρόν και μέλλον, Πρακτικά από το 3o Συνέδριο των νεοελληνιστών των βαλκανικών χωρών, Βουκουρέστι, 2015.]

Παπαϊωάννου Δημ., Σχολές του ευρύτερου Ελληνισμού επί Τουρκοκρατίας: Η Αυθεντική Ακαδημία Βουκουρεστίου, http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/papaioannou.htm.

Παπακωνσταντίνου, Κ. (2005). Όταν ο μετανάστης ήταν έμπορος: Έλληνες στην Κεντρική Ευρώπη του 18ου αιώνα. Διασπορά-Δίκτυα-Διαφωτισμός, Τετράδιο εργασίας 28:83-96. Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών.

Petrescu, St. (2014). Οι Έλληνες ως «άλλοι» στη Ρουμανία. Η εσωτερική οικοδόμηση του ρουμανικού έθνους-κράτους κατά τον δέκατο ένατο αιώνα και οι Έλληνες. Εκδόσεις: Επίκεντρο

Scalcau, P.  (2007). Hellenism in Romania. A Chronological History. Εκδόσεις: ΟΜΟΝΙΑ

Ταμπάκη, Άννα, «Οι δραστηριότητες των ελληνικών κοινοτήτων στη Ρουμανία. Η λειτουργία τους μέσα από τα κοινά αγαθά, την εκκλησία, τα σχολεία, τον περιοδικό τύπο, τις εκδόσεις, την πολιτική δραστηριότητα. Στη Βραΐλα, στο Γαλάτσι», εφημερίδα «Το Βήμα», 05.10.1997.

Tabaki, Anna, Despre Iluminismul Neoelen, Curente de idei şi canale de comunicare cu gândirea occidentalǎ, ed. Omonia, Bucuresti, 2015, προλ. Πασχ. Κιτρομηλίδης. (ελληνική μετάφραση Ελ. Λαζάρ)

Țipǎu, Mihai, Dominii Fanarioti în Țarile Române 1711-1821, Micǎ Enciclopedie, ed. Omonia, Bucureşti, 2008, πρόλογος Πασχ. Κιτρομηλίδης.

Φιλήμων, Ι. (1859). Δοκίμιον ιστορικόν περί της Ελληνικής Επαναστάσεως, τ. Α΄. Αθήνα. https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/5/4/9/metadata-02-0000171.tkl

Φλώρος, Φ. Κ. (2013). Η οικονομική παρουσία των Ελλήνων στη Ρουμανία από τον Κριμαϊκό μέχρι τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο (Διδακτορική Διατριβή) (http://ikee.lib.auth.gr/record/132493/files/GRI-2013-10965.pdf)

Χαρλάττη, Τζ. (1993). Εμπόριο και ναυτιλία τον 19ο αιώνα. Το επιχειρηματικό δίκτυο των Ελλήνων της διασποράς. Ή «χιώτικη» φάση (1830-1860). Μνήμων, 15:69-127. Doi:http://dx.doi.org/10.12681/mnimon.301

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, http://blacksea.ehw.gr/forms/fmain.aspx

Υψηλάντειο, https://www.ypsilantio.gr/

Πύλη Ελληνικής Γλώσσας, https://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/literature_history/

Ελλάδα 2021, https://www.greece2021.gr/timeline/808-anaptyssetai-theamatika-i-elliniki-paideia-anaptyssetai-theamatika-i-elliniki-paideia.html?lang=el-GR&tag_id=97