ΚΟΜΠΑΝΙΕΣ ΣΙΜΠΙΟΥ (Sibiu) & ΜΠΡΑΣΟΒ (Brașov)

(Scalcau, 2007)   «Στο δεύτερο μισό του 17ου η “κομπανία” του Σιμπίου αριθμούσε 60 μέλη, ενώ στην Τρανσυλβανία δρούσαν τουλάχιστον 400 έλληνες έμποροι. Και ο αριθμός των μελών της “κομπανίας” του Μπρασόβ υπέστη μεγάλες διακυμάνσεις: Στα τέλη του 18ου αιώνα άγγιζε τα 494 μέλη, αλλά φαίνεται ότι ήταν ευρύτερη εκείνης του Σιμπίου και περιλάμβανε στους κόλπους…Συνέχεια ανάγνωσης ΚΟΜΠΑΝΙΕΣ ΣΙΜΠΙΟΥ (Sibiu) & ΜΠΡΑΣΟΒ (Brașov)