ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

 

Ο Αδαμάντιος Κοραής σε επιστολή του (14ης Ιουνίου 1820) προς τον Εμμανουήλ Τομπάζη έγραψε:

«…μόνη η παιδεία έχει να θεραπεύση τας κοινάς του ταλαιπώρου γένους ημών δυστυχίας, η παιδεία μόνη έχει να μας ελευθερώση από τον ανυπόφορον ζυγόν του αχρειεστάτου Σκυθικού έθνους…». Βαλετας, Γ., Κοραής Επιστολές (1815-1833), τ. Β2, Αθήνα, Δωρικός, 1965.

Για τους φιλομαθείς ταξιδευτές, εμπόρους, δασκάλους, διπλωμάτες και γενικότερα τους πνευματικούς ανθρώπους που είχαν συχνές επαφές με την Δύση, η γνωριμία με τα τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής τους ήταν σχεδόν αναπόφευκτη. Οι δημόσιες επιδείξεις πειραμάτων φυσικής με μηχανές ηλεκτρισμού, ήταν συνηθισμένες στην Δύση και συχνά γίνονταν με στόχο όχι μόνο εκπαιδευτικό αλλά για να διασκεδάσουν και να εντυπωσιάσουν το κοινό. Οι επιστημονικές ανακαλύψεις και τα πειράματα γύρω από τον ηλεκτρισμό του Benjamin Franklin (1706-1790), του Luizi Galvani (1737-1798) και του Alessandro Volta (1745-1827), ήταν γνωστά στους κύκλους των Ελλήνων λογίων της Δύσης. Στο περιοδικό Ερμής ο Λόγιος (1811- 1821) που ήταν ένα από τα σημαντικότερα της προεπαναστατικής περιόδου και εξέφραζε το πνεύμα των λογίων της διασποράς, βρίσκουμε αναφορές των ονομάτων τους.