Ελληνικές Παροικίες του Κάτω Δούναβη- Δοβρουτσά (Dobrogea)

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΔΟΥΝΑΒΗ (ΓΑΛΑΤΣΙ, ΒΡΑΪΛΑ, ΤΟΥΛΤΣΕΑ, ΣΟΥΛΙΝΑ) 

«ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΑΜΑΖΟΥΝ ΤΑ ΝΕΡΑ ΤΟΥ ΔΟΥΝΑΒΗ», Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Ιστορίας (ΕΛ.Ι.Ν.ΙΣ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

1.Ελληνικές Κοινότητες Τζίουρτζιου και Τούλτσεας (Β΄ μισό 19ου αι.)

2. Ελληνική Κοινότητα Γαλάτσι (Galaţi) 

3. Ελληνική Κοινότητα Βραΐλα (Brăila)

4. Ελληνική Κοινότητα Σουλινά

5. Ελληνική Κοινότητα Κωνστάντζα ή Κωνστάντια (Constanţa)