Δράσεις αυτοαξιολόγησης 5ου ΓΕΛ Τρικάλων Σχολικού Έτους 2021-22

5ο ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ  

                                                                    

Τηλέφωνο:  2431033780                                                                          

ΦΑΞ:2431071559           

EMAIL:  mail@5lyktrikal.tri.sch.gr                                                                    

Ταχυδρομική διεύθυνση

Καλαμπάκας & Σταυροπούλου. Τρίκαλα, Τ.Κ. 42100

Ιστοσελίδα: http://5lyk-trikal.tri.sch.gr/

Ιστολόγιο: https://blogs.sch.gr/5lyktrik

Πληροφορίες: Ηλιάδη Αμαλία, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων

 

Σχολική Μονάδα: 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 4551040

Στόχος Βελτίωσης:

Μέσω διερεύνησης της σχέσης οικονομίας και κοινωνίας και κατ’ επέκταση οικονομίας και παιδείας/εκπαίδευσης, η αξιοποίηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού (ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση)θα οδηγήσουν δυνητικά στην βελτίωση, εμπλουτισμό και ανανέωση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του σχολείου  και της υποδομής του σε εργαλεία ΤΠΕ (συστήματα Η/Υ, Διαδραστικού πίνακα) καθώς και σε εξέλιξη-ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου.

Στο ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω: πως φαντάζομαι το σχολείο του μέλλοντος, ως συντονίστρια της παρούσας ομάδας εργασίας, έχω να καταθέσω τις ακόλουθες σκέψεις: Το φαντάζομαι ως…έναν παιδαγωγικό οργανισμό πολυσύνθετο με “εμβαθύνσεις” μεγαλύτερες από το σημερινό στα κομβικά, πνευματικά του σημεία. Με “αρθρώσεις” και συναρμόσεις ευέλικτες, εύκαμπτες και ολιστικές. Με ανθρωπιστική συμπερίληψη που θα σέβεται και θα αξιοποιεί δημιουργικά τις πολυποίκιλες ιδιαιτερότητες μαθητών/τριών, καθηγητών/τριών, γονέων και κηδεμόνων, τις οπτικές γωνίες θέασης και προσέγγισης ενός προβλήματος εκ μέρους και των τριών ανωτέρω παραγόντων της σχολικής κοινότητας.

Σχέδιο Δράσης: Το σχολείο του σήμερα και το σχολείο του μέλλοντος: σύγκριση, περιγραφή, αποτύπωση ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ουτοπία.

Άξονας: Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Συντονιστής Δράσης: ΗΛΙΑΔΗ ΑΜΑΛΙΑ – 051779897

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

 

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Με την προυπόθεση και το σκεπτικό πως η κεντρική εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει βαθύτατα την εκπαιδευτική μας καθημερινότητα, θεωρούμε πως παρεμβάσεις που τροποποιούν-βελτιώνουν την “σκηνή” στην οποία καλούμαστε να δράσουμε ως άμεσοι πρωταγωνιστές της παιδαγωγικής πράξης είναι καθοριστικές: με την απλή παρουσία τους που είναι αναγκαίο να καταγραφεί, αναβαθμίζουν την παιδαγωγική διαδικασία: αναγκαιότητα βελτίωσης-αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου μας με αγορά δύο επιπλέον φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών Η/Υ, ενεργειακή αναβάθμιση του διδακτηρίου σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων και την Περιφέρεια Θεσσαλίας (Πρόγραμμα Υπουργείου Εσωτερικών “Φιλόδημος”), αισθητικές παρεμβάσεις στον αύλειο χώρο σε συνέργεια με μέλη του Συλλόγου Τρικαλινών Ζωγράφων, καταγραφή και κατάθεση απόψεων μαθητών και καθηγητών για το όραμά τους σε σχέση με το σχολείο του μέλλοντος, διαμόρφωση ερωτηματολογίου και επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων του….

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Συγκέντρωση στοιχείων από όλες τις προαναφερθείσες δράσεις (Ιανουάριος-Απρίλιος 2022). Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου των στοιχείων που συγκεντώθηκαν με όλα τα απαραίτητα τεκμήρια-αποδεικτικά των δράσεων (Μάιος 2022). Αποτίμηση της συμμετοχής στην υλοποίηση, καταγραφή και ταξινόμηση των στοιχείων των δράσεων (Ιανουάριος-Απρίλιος 2022). Ολοκληρωμένη δημοσίευση της καταγραφής (Μάιος 2022). Συμμετοχή στην διεξαγωγή ηλεκτρονικής καταγραφής των απόψεων των εκπαιδευτικών και τελική  αποτίμηση  στην υλοποίηση της δράσης (Απρίλιος-Μάιος 2022)….

Πόροι – μέσα – ερευνητικά εργαλεία

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Ανθρώπινοι πόροι: ομάδα εργασίας που αποτελείται από τους υπεύθυνους καθηγητές της δράσης και την συντονίστρια, εθελοντές-μέλη του συλλόγου διδασκόντων, μαθητές και μαθήτριες ως μέλη της σχολικής μας κοινότητας. Υλικά μέσα: Απαιτούνται χρηματικά από την Σχολική Επιτροπή, χαρτί για σημειώσεις και κατάθεση απόψεων, Η/Υ: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές,  απρόσκοπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ερευνητικά εργαλεία: διάθεση συνεργασίας, διαμόρφωση ερωτηματολογίου, ηλεκτρονική κατάθεση απόψεων σε κειμενογράφο και δημοσίευση-έκδοσή τους σε εργαλείο Web2: το Calameo….

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Η πληρότητα, η σαφήνεια και το εύρος της καταγραφής των απόψεων καθηγητών και μαθητών, η  δημιουργικότητα των τεχνολογικών και αισθητικών παρεμβάσεων για τον εμπλουτισμό της σχολικής μας καθημερινότητας και πράξης, η πρακτική βελτίωση της καθημερινής μας εργασίας και η επίτευξη μεγαλύτερης λειτουργικότητας του σχολικού διδακτηρίου….

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Η συμβολή όλων των εμπλεκομένων στη δράση και τις διαδικασίες της: διεύθυνσης, καθηγητών, μαθητών, δήμου, περιφέρειας, τοπικών παραγόντων και φορέων, η οποία και θα εκτιμηθεί στο τέλος της δράσης από τα αποτελέσματά της, με σχετική παράθεση τεκμηρίων: κειμένων, εικόνων, φωτογραφιών και λοιπών στοιχείων, δημοσιευμένων στην ιστοσελίδα του σχολείου….

Ανατροφοδότηση – Προτάσεις ΣΕΕ

Κείμενο τεκμηρίωσης

Ενδιαφέρουσες οι προτάσεις που καταθέσατε με το σχέδιο δράσης  για «Το σχολείο του σήμερα και το σχολείο του μέλλοντος: σύγκριση, περιγραφή, αποτύπωση ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ουτοπία». Τα κριτήρια αποτίμησης και οι διαδικασίες αξιολόγησης ίσως θα πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες και να παρέχουν τη δυνατότητα εξαγωγής μετρήσιμων αποτελεσμάτων, και στοχευμένων βελτιώσεων προς όφελος της μάθησης, της εκπαίδευσης γενικότερα και των ιδίων των μαθητών. Οι διαδικασίες αξιολόγησης θα δώσουν τόσο τον βαθμό επιτυχίας της υλοποίησης της δράσης, όσο και στοιχεία ανατροφοδότησης στους συμμετέχοντες.

 

Β. Υλοποίηση της Δράσης

 

Περιγραφή

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Εισαγωγική παρατήρηση-γνωστοποίηση: Οι παρούσες κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολείου μας ολοκληρώθηκαν σε δύο διαδοχικές φάσεις. Οι παλαιότερες πτέρυγες χαρακτηρίζονται από σωρεία κακοτεχνιών ενώ η νεώτερη πτέρυγα του 2ου ορόφου λόγω της κακής κατασκευής έχει εμφανίσει σημαντικό πρόβλημα στην οροφή 2 αιθουσών λόγω σοβαρής καθίζησης μέρους της στέγης. Επιπροσθέτως, το σχολείο διαθέτει πεπαλαιωμένες πόρτες και παράθυρα με αποτέλεσμα η μόνωσή του να είναι ανεπαρκής. Ο καυστήρας και τα σώματα καλοριφέρ λόγω παλαιότητας έχουν χαμηλή απόδοση. Επίσης, το σχολείο λόγω του σχεδιασμού του είναι ακατάλληλο για άτομα με ειδικές ανάγκες. Όταν  μαθητής ή εκπαιδευτικός έχει κάποιο ατύχημα και για τον λόγο αυτό δεν μπορεί να προσεγγίσει τις αίθουσες των ορόφων, μετακινείται ολόκληρο το τμήμα στο εργαστήριο του ισογείου, αναγκαστικά, γεγονός που δημιουργεί αναστάτωση. Το σχολείο διαθέτει μια υποτυπώδη βιβλιοθήκη και 2 αίθουσες προβολών, μια μικρή και μια πιο μεγάλη. Τα εργαστήρια Φυσικής και Χημείας (2) και το εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καλύπτουν πλήρως ως χώροι τις ανάγκες του προγράμματος. Τέλος, στο σχολείο δεν υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων. Ακολουθεί αναλυτική καταγραφή της δράσης (Επανάληψη βασικών σημείων, αντιγραφή και σύνθεση μεγάλων αποσπασμάτων λόγου, παραγωγή τελικού κειμένου): Πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη καταγραφή-κατάθεση απόψεων μαθητών και καθηγητών για το όραμά τους σε σχέση με το σχολείο του μέλλοντος. Δημιουργήθηκαν σώματα κειμένων- σταχυολογημένα κείμενα εκπαιδευτικών και μαθητών (πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό) που προέκυψε από την πραγμάτευση του θέματος: “Πως φαντάζομαι το σχολείο του μέλλοντος…” (απόψεις, επιθυμίες, προσδοκίες, ελπίδες, οράματα). Έγινε διαμοιρασμός ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες) και στη συνέχεια ανάλυση-ερμηνεία του ερωτηματολογίου για τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, επεξεργασία και μελέτη των αποτελεσμάτων του. Η χρησιμότητα της πνευματικής αναζήτησης και του ελεύθερου στοχασμού έγκειται στο να ολοκληρωθεί η μάθηση με στόχο την συνειδητοποίηση και αξιοποίηση της κριτικής ικανότητας του ανθρώπου. Εκπαιδευτικοί-καθηγητές/τριες και μαθητές/τριες, εμπνεόμενοι από προσωπικές εμπειρίες, μελέτη σχετικών άρθρων και κειμένων, φωτογραφικό υλικό και διαπνεόμενοι από δημιουργικότητα και ερευνητική διάθεση, διατυπώσαμε τις σκέψεις, απόψεις, αντιλήψεις μας για το θέμα: “Πως φαντάζομαι το σχολείο του μέλλοντος” και τη σχέση του με την πρακτική φιλοσοφία της εκπαιδευτικής καθημερινότητας. Σε στενή και αρμονική συνεργασία παράξαμε εύχρηστο και ουσιαστικής σημασίας εκπαιδευτικό υλικό (σώματα κειμένων) που το έχει ανάγκη η σχολική μας κοινότητα για την προαγωγή της εκπαιδευτικής μας συνείδησης και το βάθεμα της εσωτερικής μας σοφίας. Η υλικοτεχνική υποδομή-εξοπλισμός του σχολείου μας εμπλουτίστηκε και βελτιώθηκε με την αγορά δύο επιπλέον φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) από χρήματα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Τρικκαίων που προορίζονται για κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Στο σχολείο μας, ένα παλαιό σχολείο του 1972, τον Μάρτιο του 2022 άρχισαν οι εργασίες αναβάθμισης, επισκευής και συντήρησης του διδακτηρίου και του αυλείου χώρου του. Στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ.5133/23-02-2018 (ΑΔΑ:609Ψ465ΧΘ7-ΑΓΡ) πρόσκλησης του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ ο Δήμος Τρικκαίων σε συνέργεια με την σχολική μας κοινότητα βελτιώνει τις πεπαλαιωμένες σχολικές υποδομές μας και αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος, σύμφωνα με την σχετική μελέτη που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αφορούν τις ακόλουθες οικοδομικές-τεχνικές εργασίες: κατά προτεραιότητα εργασίες που αφορούν στην εξασφάλιση και βελτίωση της πρόσβασης των μαθητών, όπως η κατασκευή εξωτερικών ραμπών ΑΜΕΑ εισόδου στο κτίριο αλλά και εσωτερικών ραμπών για την πρόσβαση σε αίθουσες εντός του κτιρίου, η προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων(σταθερών και αποσπώμενων), διαγραμμίσεις διαβάσεων καθώς και η προμήθεια και τοποθέτηση κατάλληλης κατακόρυφης σήμανσης. Στο πλαίσιο των σχετικών με την προσβασιμότητα και την οδική ασφάλεια γύρω από το σχολικό συγκρότημα εργασιών, κατασκευάζονται σε επιτρεπόμενες θέσεις ανισόπεδες διαβάσεις με την απαιτούμενη κατά περίπτωση διαμόρφωση κρασπέδων και πεζοδρομίων και επιπλέον τοποθετούνται εγκάρσιες υπερυψωμένες λωρίδες (σαμαράκια) και ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας) με σκοπό την επιβράδυνση των οχημάτων. Επίσης, γίνονται εργασίες επισκευής και συντήρησης των κτιριακών υποδομών του σχολείου μας όπως εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί, τμηματική αντικατάσταση φθαρμένων κουφωμάτων και υαλοπινάκων και εργασίες στεγάνωσης σε χώρους με προβλήματα υγρασίας. Αναφορικά με τον αύλειο χώρο μας, αποκαθίστανται οι φθορές του υφιστάμενου ασφαλτικού/τσιμεντοστρωμένου δαπέδου και επισκευάζονται κατεστραμμένα τμήματα της περίφραξης. Η χρηματοδότηση του όλου έργου γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Πραγματοποιήθηκαν, τέλος, αισθητικές παρεμβάσεις μαθητικής πρωτοβουλίας σε συνεργασία με μέλη του συλλόγου Τρικαλινών ζωγράφων στις επιφάνειες των τοίχων του σχολικού συγκροτήματος (ζωγραφικά έργα & graffiti), οι οποίες ομορφαίνουν το χώρο μας….

 

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

 

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Αποτελέσματα της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Θετικές συνέπειες-αποτελέσματα σε όλους τους τομείς λειτουργίας του σχολείου: όξυνση κριτικής σκέψης μαθητών-καθηγητών, αναμόρφωση-βελτίωση παλαιού διδακτηρίου-σχολικού περιβάλλοντος, επιδίωξη του σχολείου του μέλλοντος με δημιουργική χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ηγεσία-διοίκηση του σχολείου, αποτιμώντας την οργάνωση και τον συντονισμό της σχολικής ζωής σε σχέση με την διατύπωση οράματος…η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενέκρινε την δημοπράτηση του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση του 5ου Λυκείου Τρικάλων”, προυπολογισμού 1.198.303 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020. Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Τρικκαίων. Σε συνεργασία Περιφέρειας, Δήμου, Σχολικής Κοινότητας, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, αναβαθμίζονται οι εγκαταστάσεις του 5ου Γενικού Λυκείου Τρικάλων και αποδίδεται στους μαθητές και στους καθηγητές τους ένας σύγχρονος χώρος μάθησης με πράσινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Οι υποδομές εκπαίδευσης είναι έργο με προστιθέμενη αξία και επένδυση για το μέλλον. Το υφιστάμενο σχολικό κτίριο του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων, ενεργειακής κατηγορίας Η, μέσω της ενργειακής του αναβάθμισης θα ενταχθεί στην ενεργειακή κατηγορία Β με αισθητή βελτίωση των ενεργειακών του χαρακτηριστικών. Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται είναι πολυποίκιλες: θερμομόνωση στέγης, θερμομόνωση κελύφους, αντικατάσταση κουφωμάτων, τοποθέτηση μόνιμου συστήματος σκίασης, εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με Φυσικό Αέριο, σύστημα αερισμού, τοποθέτηση φωτιστικών LED. Οι παρεμβάσεις του παρόντος έργου αναβαθμίζουν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους (αδιαφανών και διαφανών δομικών στοιχείων) καθώς και των τεχνικών συστημάτων του κτιρίου: θέρμανσης-κλιματισμού-αερισμού και φωτισμού. Από λειτουργικής απόψεως, οι εν λόγω παρεμβάσεις συντελούν: στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία του κτιρίου, στην εξασφάλιση συνθηκών άνεσης σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικό προσωπικό κατά τη χρήση, στην αισθητική αναβάθμιση του κτιρίου….

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

4

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Πρωτότυπες ιδέες, στενή-αρμονική συνεργασία για την επιτυχή εφαρμογή τους, ευτυχείς συγκυρίες και συνέργειες, ορθή εκτίμηση και καλή διαχείριση των οικονομικών πόρων του σχολείου και κατανομή τους σύμφωνα με τις ανάγκες καθώς και ορθολογική αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του σχολείου για την αποτελεσματική ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών. Το σχολείο μεριμνά για την ασφάλεια και προστασία των μαθητών/τριών. Η πρόσβαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών στους σχολικούς εξοπλισμένους με μηχανήματα χώρους γίνεται ανεμπόδιστα. Παράλληλα, η Διεύθυνση του σχολείου διαχειρίζεται τους οικονομικούς πόρους με ορθολογικό τρόπο, συνεργάζεται με τη Σχολική Επιτροπή στην κατανομή και διαχείρισή τους και φροντίζει για την συντήρηση και καθαριότητα του σχολείου. Το σχολείο επίσης εφαρμόζει ολοκληρωμένη πολιτική για την ένταξη των ΤΠΕ στην όλη λειτουργία του. Η χρήση τους συνήθως περιορίζεται στο μέτρο του να είναι συμπληρωματική ως προς τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες, συμβάλλοντας, ενίοτε και υπό προυποθέσεις, στη μάθηση από απόσταση, όταν και εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν….

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Ελλειματική συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων.Πολύ λίγοι ανταποκρίθηκαν στην συμπλήρωση-απάντηση των σχετικών ερωτηματολογίων και κανείς στην εκτεταμένη κατάθεση απόψεων. Η συμβολή και ο ρόλος των γονέων και κηδεμόνων στην επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου κρίνεται σημαντική και για το λόγο αυτό η ελλιπής κατάθεση απόψεων, εκ μέρους τους, σε συνεχή λόγο με ολοκληρωμένα κείμενα καθώς και η “πλημμέλειά” τους ως προς την ανταπόκριση στην συμπλήρωση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, υπήρξαν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν. …

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Διάχυση του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στην Ιστοδελίδα και το ιστολόγιο του σχολείου και σε ενημερωτικές, εκπαιδευτικές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο (σώματα κειμένων μαθητών και καθηγητών, σχετική αρθρογραφία στο δημόσιο χώρο) προκειμένου να λάβουν γνώση των καλών πρακτικών του οι πολίτες, ενήλικοι και ανήλικοι μαθητές/τριες. Σχετική δικτυογραφία και παραπομπές στο πρωτότυπο υλικό που παρήχθη και αξιοποιήθηκε στην διάρκεια της εν λόγω δράσης αυτοαξιολόγησης: 5ο ΓΕΛ Τρικάλων, “Το σχολείο του μέλλοντος” 5lyk-trikal.tri.sch.gr/ Απόψεις μαθητών-καθηγητών: 5lyk-trikal.tri.sch.gr/?page_id=5266, 2860, 2727, 4320, 2361. en.calameo.com/accounts/4625396, en.calameo.com/books/004625396421a9e24791e, en.calameo.com/books/0046253961d418178e9ed, blogs.sch.gr/5lyktrik/author/5lyktrik/ Εικαστική παρέμβαση (graffiti) : Το σχολείο μας: 5lyk-trikal.tri.sch.gr/?page_id=2275 Στο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας, δόθηκε σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές Ηλεκτρονικό Ερωτηματολόγιο με θέμα: “Η ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας) ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ”-Τα Αποτελέσματα της επεξεργασίας των απαντήσεων βρίσκονται στο ακόλουθο αρχείο της ιστοσελίδας του σχολείου σε pdf: 5lyk-trikal.tri.sch.gr/?page_id=5410 & 5lyk-trikal.tri.sch.gr/wp-content/uploads/2022/03/Untitled-1.pdf Επίσης: 5lyk-trikal.tri.sch.gr/?page_id=5410 Ερμηνεία, σχολιασμός, συμπεράσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία του ερωτηματολογίου: Η συνεχώς αυξανόμενη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση δεν υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσει στην αντικατάσταση του δασκάλου από τον υπολογιστή, ο οποίος διεγείρει σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον του μαθητή για το μάθημα και κινητοποιεί τους αδύναμους μαθητές. Επίσης, οι ΤΠΕ επιβάλλουν αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών αν και διαφαίνεται κάποιος κίνδυνος με την εισαγωγή τους να απομονωθούν   οι οικονομικά αδύναμοι μαθητές. Η έντονη χρήση τους οδηγεί σε υπερπληροφόρηση τους μαθητές, πράγμα που παρέχει, ενίοτε, αρνητικά αποτελέσματα. Γι’ αυτό, παιτείται συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών….

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Ενημερωτικές-επιμορφωτικές συναντήσεις με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μελέτη σχετικής με το θέμα αρθρογραφίας. …

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Προτείνεται διάχυση των καλών πρακτικών με δημοσίευση-γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων τους σε ενημερωτικές-εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και ιστολόγια (πράγμα που έχει ήδη πραγματοποιηθεί με απόδειξη τη σχετική δικτυογραφία) και δημιουργική “μίμησή” τους και από άλλα σχολεία με ανάλογα προς λύση προβλήματα….

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Μελέτη σχετικών άρθρων και παρουσίασή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα. Μελλοντικές επιμορφώσεις από ειδικούς σε σχέση με την αξιοποίηση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι διαδικασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την βελτίωση της επιστημονκής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης, η ουσιαστική υποστήριξή τους στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, ο συντονισμός της συνεργασίας των εκπαιδευτικών των τμημάτων, ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με την εμπειρία και τις ικανότητές του, αποτελούν σημεία καθημερινής εστίασης… …

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Συνέχεια της δράσης και νέες δράσεις στο ίδιο πλαίσιο: ενεργειακή αναβάθμιση-ανανέωση-ανακαίνιση παλαιού διδακτηρίου. Εφέτος,(σχολικό έτος 2021-22), πραγματοποιήθηκε το πρώτο μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Με την συνέχεια των εργασιών της ενεργειακής αναβάθμισης και τον επόμενο χρόνο, το σχολείο μας εισέρχεται πλέον για τα καλά στην υλοποίηση των προσδοκιών και των οραμάτων του μέλλοντός μας. Ως πολυσύνθετος παιδαγωγικός οργανισμός, το σχολείο μας το επιθυμούμε εξοπλισμένο υλικά, θωρακισμένο πνευματικά, συνεκτικό, ελεύθερο, δημοκρατικό. Δυστυχώς, η αποστέωση και η στυγνή χρησιμοθηρία που επικρατούν στην κοινωνική μας σφαίρα, μας προσγειώνουν απότομα, κατεβάζοντάς μας από τα ουράνια στη γη…Και, προσπαθώντας να ισορροπήσουμε ανάμεσα στο σκληρό ρεαλισμό και στην ευφάνταστη πνευματική μας προσδοκία και απαίτηση, διάγουμε βίο πνευματικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέρων, γεμάτο προκλήσεις και δυσεπίλυτα στο βάθος τους προβλήματα. Η αξιοποίηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού (ίδε: “ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση”) με σχετικές “παραπομπές” στους συσχετισμούς οικονομίας και κοινωνίας και Οικονομίας και Παιδείας-Εκπαίδευσης…στοιχειοθετούν ένα σχολείο-χώρο μάθησης, έρευνας και δημιουργίας στον οποίο οι κανόνες εσωτερικής λειτουργίας δεν θα οριοθετούν μηχανικά και ασυνείδητα προσωπικότητες και συμπεριφορές αλλά θα εμπνέουν, θα τροφοδοτούν, θα απογειώνουν πνεύμα, νόηση, ψυχή και φαντασία…Με έναν λόγο και έναν τρόπο, το σχολείο του μέλλοντος θα εξελίσσεται αενάως ως τόπος ιδανικού χωροχρόνου, ως ένα παιδαγωγικό εργαστήρι πνευματικής εξέλιξης και διαμόρφωσης ελεύθερων ανθρώπων και ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό με αυτό το σκεπτικό, θα σχεδιάσουμε ανάλογες δράσεις και τον επόμενο χρόνο….

 

 

Σχολική Μονάδα: 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 4551040

Στόχος Βελτίωσης:

Ο στόχος της δράσης αφορά στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον, εστιάζοντας την προσοχή στη διερεύνηση των σχέσεων συνεργασίας ή ανταγωνισμού που υπάρχουν μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί στη διερεύνηση του βαθμού κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητώ/τριών,στον εντοπισμό και στην καταγραφή συγκρουσιακών καταστάσεων και των πιθανών αιτιών τους, και κατ’επέκταση στη μείωση του ανταγωνιστικού κλίματος.

Το σχέδιο δράσης αποσκοπεί στην ανάπτυξη και διατήρηση κλίματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών/τριών, ώστε να διαμορφωθεί ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης.

Επιδιώκεται επίσης η αποδοχή και η ένταξη “μοναχικών”μαθητών στις παρέες της τάξης.

Σχέδιο Δράσης: Βελτίωση κλίματος συνεργασίας και ενίσχυσης αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ μαθητών/τριών.

Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Συντονιστής Δράσης: ΧΥΤΑ ΜΑΡΙΑ – 064632145

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

 

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Από την καθημερινότητα και την παρατήρηση διαπιστώθηκε  ότι η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών παρουσιάζουν στοιχεία τυπικότητας.Θεωρείται αναγκαίο να προσδιοριστούν τα αίτια που μπορεί να είναι ο αντα γωνισμός,ο κοινωνικός αποκλεισμός.Οι σχέσεις των μαθητών/τριών επηρεάζουν την ποιότητα της σχολικής ζωής και την αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας .Στόχος η βελτίωση των μαθητικών σχέσεων,επικοινωνίας,συνεργασίας,αλληλεγγύης έτσι ώστε να δημιουργηθεί  ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης. …

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ    Παρατήρηση των μαθητικών σχέσεων είτε στο περιβάλλον της σχολικής τάξης είτε εκτός αυτής.                                                     ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  Σύνταξη και διανομή ερωτηματολογίου για τη διερεύνηση των σχέσεων των μαθητών/τριων και  την ασφάλεια που νιώθουν στο σχολείο                                                                                                                                                                                                                                 ΜΑΡΤΙΟΣ        Εκτίμηση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων που εξάγονται απο τα ερωτηματολόγια.Αξιοποιήση της ομαδο συνεργατικής μεθόδου διδασκαλίας για  την ενίσχυση της συνεργασίας των μαθητών/τριών                                                                                                                                     ΑΠΡΙΛΙΟΣ     Συζήτηση με τους μαθητές για τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων και  ερμηνεία των αποτελεσμάτων από τους ίδιους. Κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στο    σύλλογο των καθηγητών                  …

Πόροι – μέσα – ερευνητικά εργαλεία

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

1.Ερωτηματολόγια 2.Παρατήρηση 3.Συζήτηση…

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

  1. Συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές.2 .Εποικοδομητική συζήτηση για την ανάδειξη και την σε βάθος εξέταση των απόψεων των μαθητών.3. Προσεκτική παρατήρηση της συμπεριφοράς των μαθητών στα διαλείμματα και στις διάφορες δραστηριότητες(αθλητικές ,πολιτιτιστικές)…

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Η καταμέτρηση και έλεγχος των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Η συμμετοχή μαθητών σε σχολικές δραστηριότητες. Ο βαθμός συμμετοχής των μαθητών στη συζήτηση και η διατύπωση απόψεων από αυτούς…

Ανατροφοδότηση – Προτάσεις ΣΕΕ

Κείμενο τεκμηρίωσης

Το σχέδιο δράσης «Βελτίωση κλίματος συνεργασίας και ενίσχυσης αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ μαθητών/τριών», αποτελεί σημαντικότατο οριζόντιο στόχο για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και κατ επέκταση την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και την εκπλήρωση του παιδαγωγικού του ρόλου. Στην αποτύπωση του προτεινόμενου σχεδίου δράσης, διαφαίνεται σύνδεση των προτεινόμενων στόχων, τόσο με τη γενική περιγραφή της δράσης, όσο και με το περιεχόμενό της. Καλή επιτυχία στη διαδικασία υλοποίησης

 

Β. Υλοποίηση της Δράσης

 

Περιγραφή

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Για τη διερεύνηση του δείκτη που αφορά στις ενδοσχολικές σχέσεις με έμφαση στις σχέσεις των μαθητών χρησιμοποιήθηκε ως μέσο συλλογής δεδομένων ένα ερωτηματολόγιο που περιελάμβανε οκτώ ερωτήσεις οι οποίες διερευνούσαν τις απόψεις των μαθητών αναφορικά με το κλίμα συνεργασίας που υπάρχει στη σχολική μονάδα.Απότις οκτώ οι επτά ήταν κλειστού τύπου με απαντήσεις σε τετράβαθμη κλίμακα (καθόλου ,λίγο ,αρκετά,πολύ),ενώ η όγδοη ήταν ερώτηση επιλογής μεταξύ τεσσάρων απαντήσεων. Επίσης ,για τη συλλογή δεδομένων αξιοποιήθηκαν και οι μέθοδοι της παρατήρησης και της συζήτησης.Με την αξιοποίηση της μεθόδου της παρατήρησης μελετήθηκε η συμπεριφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.Παράλληλα ,με τη συζήτηση δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν ανοικτά τις απόψεις τους και να διερευνηθεί σε βάθος η ύπαρξη κλίματος συνεργασίας μεταξύ τους. Τα  συμπεράσματα για τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών προέκυψαν από τις απαντήσεις και τις απόψεις των μαθητών ,όπως αυτές αποτυπώθηκαν μεσα από τις απαντήσεις 111 μαθητών στο δοθέν ερωτηματολόγιο και τις απόψεις του συνόλου των μαθητών μέσα από τη συζήτηση που διενεργήθηκε μέσα στις τάξεις από τους υπεύθυνους διδάσκοντες της έρευνας ,κυρίως στις ώρες των μαθημάτων γενικής παιδείας Για την περιγραφή και παρουσίαση των απόψεων των μαθητών ακολουθήθηκε η περιγραφική στατιστική ανάλυση. Στην ερώτηση για το αν στο σχολείο μας εκδηλώνονται συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών ,οι μαθητές σε ποσοστό 25% απάντησαν καθόλου,ένα ποσοστό 42%απάντησε λίγο ,το 21%απάντησε αρκετά ,ενώτο 14%απάντησε πολύ Στην ερώτηση αν οι συμμαθητές τους βοηθούν όταν δυσκολεύονται στα μαθήματα ένα ποσοστό 14%υποστήριξε ότι δέχεται βοήθεια ενώ το 29%ότι δεν βοηθιέται καθόλου.Το αξιοπερίεργο είναι ότι το ίδιο ακριβώς ποσοστό 29% υποστηρίζει ότι βοηθιέται λίγο έως αρκετά από τους συμμαθητές τους σε περίπτωση μαθησιακών δυσκο.λιών Στην ερώτηση αν όλοι οι μαθητές γίνονται αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή ,το χρώμα τους ή τις μαθησιακές δυσκολίες που έχουν ,το 62% των μαθητών απάντησε θετικά ,το 20% υποστήριξε ότι γίνονται αποδεκτοί λίγο,ενώ το 18%απάντησε ότι δεν γίνονται καθόλου αποδεκτοί.Το γεγονός ότι η πλειοψηφία τωνμαθητών απάντησε θετικά δείχνει ότι στη σχολική μονάδα δεν υφίστανται ρατσιστικές συμπεριφορές και οι μαθητές αποδοκιμάζουν φαινόμενα ρατσισμού. Στο ερώτημα αν αισθάνονται οτι απειλούνται από τους συμμαθητές τους ένα μεγάλο ποσοστό 88%απάντησε καθόλου,γεγονός που σηματοδοτεί οτι στη σχολική μονάδα δεν υπάρχουν φαινόμενα εκφοβισμού ή μπουλινγ και οι μαθητές δεν αναπτύσσουν αντικοινωνικές συμπεριφορές αλλά λύνουν τις τυχόν διαφορές  τους με τον διάλογο.Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τους εφημερεύοντες καθηγητές καθώς δεν παρατηρήθηκαν συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών στα διαλείμματα. Στην ερώτηση αν συμφωνούν ότι οι μαθητές του σχολείου μας   χωρίζονται σε αντιμαχόμενες παρέες και δεν είναι ενωμένοι το 74% απάντησε καθόλου  έως λίγο ,γεγονός που δείχνει οτι οι μαθητές μας δεν εκδηλώνουν ανταγωνιστικές τάσεις ,αλλά υποστηρίζουν ο ένας τον άλλο ,όταν καθισταται ανάγκη.Η ύπαρξη ενός μικρού ποσοστού 19% και 7% που απάντησε αρκετά και πολύ αντίστοιχα ,ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι οι μαθητές αυτοί είναι παρέες με κοινά ενδιαφέροντα τόσο σε επίπεδο μαθημάτων όσο και σε επίπεδο αντιλήψεων αναδεικνύοντας ένα προφιλ ορισμένων μαθητών που λειτουργούν κάπως ανταγωνιστικά σε σχέση  με τους υπόλοιπους. Στο ερώτημα όταν ένα παιδί ενοχλεί ή χτυπά κάποιο άλλο αν προσπαθούν να το σταματήσουν το 63% απαντησε θετικά υποστηρίζοντας ότι σπεύδει να βοηθήσει ,όταν κάποιος συμμαθητής τους βρίσκεται σε δύσκολη θέση ,γεγονός που δείχνει ότι οι μαθητές του σχολείου μας έχουν ενσυναίσθηση και εμφορούνται από ανθρωπιστικές αξίες. Στην ερώτηση αν  έχουν εντοπίσει συμμαθητές τους που στα διαλείμματα δεν συναναστρέφονται με άλλους το 67% απάντησε λίγο έως αρκετά και ένα 16% απάντησε πολύ ,αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά παρατηρούν τη συμπεριφορά των συμμαθητών τους στα διαλείμματα,δείχνοντας έτσι το ενδιαφέρον τους για αυτούς. Τέλος στην ερώτηση  άν αισθάνονται φιλικά με τους συμμαθητές τους οι περισσότεροι απάντησαν θετικά.Συγκεκριμένα το 50% απάντησε ότι αισθάνεται φιλικά με τα περισσότερα παιδιά και της τάξης του και του σχολείου του,γεγονός που δείχνει ότι το κλίμα που επικρατεί στο σχολείο μας είναι φιλικό και ευνοεί τη συνεργασία. …

 

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

 

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Η αλλαγή που υπήρξε στον αρχικό σχεδιασμό είναι ότι  περιορίσθηκαν κατα πολύ οι συζητήσεις  που είχαν προγραμματιστεί να γίνουν μέσα στα τμήματα με τους μαθητές. Αυτό οφείλεται στην πίεση χρόνου που είχαμε όσοι διδάσκουμε μαθήματα που εξετάζονται παννελλαδικά καθώς και με τράπεζα θεμάτων. Επίσης τον Απρίλιο ξεκίνησαν τα σχολικά πρωταθλήματα με αποτέλεσμα οι μαθητές να φεύγουν από το σχολείο για να παρακολουθήσουν και να στηρίξουν τις ομάδες του σχολείου που συμμετείχαν στους αγώνες.Χάθηκαν επίσης ώρες διδασκαλίας λόγω των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων που εφαρμόζονταν ανά τμήμα….

Αποτελέσματα της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

1.Γραφική παρουσίαση των απαντήσεων των μαθητών στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε,το ερωτηματολόγιο καθώς και οι γραφικές παραστάσεις που προέκυψαν από τις απαντήσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου στο πεδίο Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας : 5lyk-trikal.tri.sch.gr/wp-content/uploads/2022/03/ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.pdf, 5lyk-trikal.tri.sch.gr/wp-content/uploads/2022/03/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ.pdf, 5lyk-trikal.tri.sch.gr/wp-content/uploads/2022/03/ΓΡΑΦΙΚΕΣ-ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΙΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.pdf 2.Ερμηνεία των σχέσεων των μαθητών με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν και τις παρατηρήσεις που έγιναν από τους εκπαιδευτικούς στα διαλείμματα και στην τάξη. 3.Συμπερασματικά στο σχολείο μας δεν φαίνεται  οι μαθητές να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις….

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

4

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Oι παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων ήταν 1.Το ερωτηματολόγιο 2.Η ανταπόκριση των μαθητών οι οποίοι συμπλήρωσαν πρόθυμα το ερωτηματολόγιο..3.Η καλή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην ομάδα…

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Η βασική δυσκολία που αντιμετωπίσαμε ήταν το γεγονός ό,τι δεν επαρκούσε ο χρόνος για την ολοκλήρωση της ύλης για λόγους που προαναφέραμε ,έτσι δεν μπορέσαμε να εφαρμόσουμε την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας όπως είχαμε προγραμματίσει. Επίσης δεν κατέστη δυνατή η παρατήρηση του συνόλου των μαθητών στα διαλείμματα λόγω του περιορισμού τους σε διαφορετικούς χώρους του αύλειου χώρου, ανάλογα με την τάξη και το τμήμα εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόστηκαν κατά του Covid….

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Ερωτηματολόγιο.Παρατήρηση. Αξιοποιήθηκε το βιβλίο ποινών καθώς και το πρακτικό του σχολείου προκειμένου να εντοπιστούν θέματα που αφορούν την συμπεριφορά των μαθητών μας….

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Εξ αιτίας της πανδημίας και των υγειονομικών πρωτοκόλλων δεν μπορούσαν να γίνουν επιμορφώσεις δια ζώσης ,οι διαδικτυακές με βάση την εμπειρία μας δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικές και γιαυτό το λόγο κρίθηκε σκόπιμο να μην πραγματοποιηθούν…

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων αυτής της χρονιάς με αυτά των επόμενων δύο ετών προκειμένου να βγούν συμπεράσματα για τις σχέσεις μεταξύ μαθητών σε βάθος χρόνου.Παρατήρηση της εξέλιξης αυτών των σχέσεων καθ όλη την παραμονή των μαθητών στο σχολείο….

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

1.Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από ειδικούς για τον εντοπισμό τυχόν προβληματικών σχέσεων και συμπεριφορών μεταξύ των μαθητών. 2.Ενημέρωση των μαθητών από ειδικούς του διαδικτύου σχετικά με το cyber-bulling….

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Συνέχιση της ίδιας δράσης.Να αφιερωθεί περισσότερος χρόνος για συζητήσεις που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ένταξης στην ομάδα ώστε να τα πλαισιώσουν για να μην περιθωροποιούνται….

 

 

Σχολική Μονάδα: 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 4551040

Στόχος Βελτίωσης:

Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι να διερευνηθούν οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι διδασκαλίας με ταυτόχρονη καταγραφή των συνθηκών που επικρατούν και των μέσων διδασκαλίας που διατίθενται. Απώτερος σκοπός είναι αφενός μεν να αποτιμηθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας για τους μαθητές και αφετέρου να προκύψει ο αναστοχασμός και η ανατροφοδότηση για τους διδάσκοντες. Στη συνέχεια θα γίνει προσπάθεια να εφαρμοστούν πρακτικές μάθησης τέτοιες, ώστε τα παιδιά στην ουσία να διδαχθούν πώς να μαθαίνουν και να κατακτούν τη γνώση ευκολότερα και αποτελεσματικότερα. Βασικό μέλημα είναι να ενισχυθεί η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και να καλλιεργηθεί το πνεύμα συνεργασίας και η διάθεση αλληλοϋποστήριξης για τη βελτίωση του  εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο.

Σχέδιο Δράσης: Διερεύνηση των μεθόδων διδασκαλίας και βελτίωση των πρακτικών μάθησης.

Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Συντονιστής Δράσης: ΓΚΟΥΜΑ ΒΑΙΑ – 047646914

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

 

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Στην εν λόγω δράση αποτελεί αναγκαιότητα η αύξηση του μαθησιακού ενδιαφέροντος με ταυτόχρονη κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για αλλαγές στις διδακτικές τους πρακτικές. Στην ουσία τα παιδιά πρέπει να μάθουν “πώς να μαθαίνουν” με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Η δράση αποσκοπεί στη βελτιστοποίηση των τρόπων διδασκαλίας και μάθησης, ώστε η μεν διδασκαλία να γίνει ελκυστική και αποτελεσματική, η δε μάθηση να επιτυγχάνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο….

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Οι ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης είναι οι εξής: -Αξιολόγηση των χρησιμοποιούμενων τρόπων διδασκαλίας και μάθησης -Εισαγωγή νέων τρόπων διδασκαλίας με χρήση των ΤΠΕ -“Άνοιγμα” της τάξης σε συναδέλφους για σκοπούς αλληλεπίδρασης(ετεροπαρατήρηση) -Εφαρμογή της ανεστραμμένης τάξης -Παιγνιώδης μορφή διδασκαλίας(ιδεοθύελλα) -Καθιέρωση ωρών μελέτης λογοτεχνικών κειμένων -Χρήση διαφοροποιημένης διδασκαλίας με σκοπό την κατάκτηση των στόχων από όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως επιπέδου -Οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δράσεις(περιβαλλοντικά προγράμματα) με σκοπό τη βιωματική μάθηση Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής: Ιανουάριος 2022:συμπλήρωση ερωτηματολογίων από εκπαιδευτικούς και μαθητές Νοέμβριος 2021-Μάιος 2022:διενέργεια όλων των υπόλοιπων δράσεων σε παράλληλα επίπεδα…

Πόροι – μέσα – ερευνητικά εργαλεία

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

-Εκπαιδευτικοί -Μαθητές  -Ερωτηματολόγια -Φύλλα εργασίας -Καταχώριση υλικού στο e-class -Εργαστήριο πληροφορικής…

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

-Ειλικρινής διάθεση των εκπαιδευτικών για αυτοκριτική όσον αφορά στον τρόπο διδασκαλίας τους -Έκφραση μεγαλύτερης ευχαρίστησης των μαθητών από την παρακολούθηση του μαθήματος -Βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών -Εμπλουτισμός λεξιλογίου σε προφορικό και γραπτό επίπεδο -Αύξηση του ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών και μαθητών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές επισκέψεις -Εδραίωση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών …

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

-Ερωτηματολόγια σε μαθητές και εκπαιδευτικούς -Στοχευμένες συζητήσεις με μαθητές για καταγραφή απόψεων -Συζητήσεις μεταξύ εκπαιδευτικών για ανταλλαγή εμπειριών…

Ανατροφοδότηση – Προτάσεις ΣΕΕ

Κείμενο τεκμηρίωσης

Η επιλογή δράσης, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με βελτιστοποίηση των τρόπων διδασκαλίας και μάθησης, ώστε η μεν διδασκαλία να γίνει ελκυστική και αποτελεσματική, η δε μάθηση να επιτυγχάνεται με τον πιο πρόσφορο τρόπο, όπως σωστά υποστηρίζετε. Η αποτύπωση του σχεδίου δράσης έχει την απαραίτητη εσωτερική συνοχή μεταξύ των στόχων και των σκοπών, του περιεχομένου των επιμέρους δράσεων, καθώς και των κριτηρίων τελικής αποτίμησης τους, ενώ οι διαδικασίες αξιολόγησης της δράσης, πλην των ερωτηματολογίων, ίσως πρέπει να  γίνουν κατανοητές, μετρήσιμες  και συγκεκριμένες. Καλή επιτυχία!

 

Β. Υλοποίηση της Δράσης

 

Περιγραφή

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

1)Πραγματοποιήθηκε ερευνητική εργασία μιας ομάδας δεκατεσσάρων(14)μαθητών της Β΄ Λυκείου στο μάθημα της Γεωμετρίας υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους, με τίτλο <<Πυθαγόρειο Θεώρημα-Ιστορικές αναφορές>>. Μετά το πέρας της εργασίας έγινε παραγωγή σχετικού βίντεο(ένα μέρος της εργασίας), το οποίο στάλθηκε στο Ελληνικό Κέντρο Επιστημών και Τεχνών(Ε.ΚΕ.ΤΕ.), ώστε να συμμετάσχει το σχολείο μας μέσω των μαθητών του στο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Μαθητικό Φεστιβάλ Μαθηματικών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Απριλίου 2022. 2)Γίνεται διασύνδεση των μαθημάτων Μαθηματικών, Χημείας και  Αγγλικών μέσω περιβαλλοντικών-πολιτιστικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα,  εκπαιδευτικοί  πραγματοποιούν περιβαλλοντικό πρόγραμμα με θέμα<<ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ-Τέχνη για τη ζωή>>, με στόχο τη βιωματική και διαθεματική προσέγγιση και κατανόηση των Μαθηματικών-Στατιστικά στοιχεία, της Χημείας-στη θεματική που αφορά στη ρύπανση του περιβάλλοντος-καθώς και του μαθήματος των Αγγλικών στη θεματική ενότητα που αφορά στη ν τέχνη και στον πολιτισμό. 3)Σε εφαρμογή ενός πλαισίου δράσης με τίτλο <<Αλλαγή ρόλων>> πραγματοποιήθηκαν από δύο μαθητές της Α΄ λυκείου στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών διδασκαλίες ενοτήτων που είχαν προετοιμάσει οι μαθητές που συμμετείχαν εθελοντικά. Στη συγκεκριμένη δράση οι μαθητές πήραν τη θέση τους στην έδρα του εκπαιδευτικού και οργάνωσαν οι ίδιοι ολόκληρη τη διδακτική ώρα. Στο τέλος της δράσης κατέθεσαν γραπτώς τις εμπειρίες τους σε ένα σύντομο κείμενο αποτίμησης της όλης διαδικασίας. 4)Στα πλαίσια του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία της Β΄ Λυκείουπραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα δράσεις φιλαναγνωσίας που αφορούν διηγήματα τύπου <<μπονσάι>>, τα οποία σχετίζονται με θεματικές ενότητες της ύλης του συγκεκριμένου μαθήματος , λειτουργούν ως αφόρμηση για τη διαδσκαλία κριτηρίων αξιολόγησης και παράλληλα λόγω της μικρής τους έκτασης δεν κουράζουν τους μαθητές και παράλληλα καλλιεργούν τη σχέση τους με το διάβασμα, την κατανόηση και τον σχολιασμό κειμένων, εμπλουτίζοντας ταυτόχρονα και το λεξιλόγιό τους. 5)Το μάθημα της Φιλοσοφίας της Β΄ Λυκείου πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο στην αίθουσα προβολών, όπου οι μαθητές εφαρμόζοντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο εκπονούν δημιουργικές εργασίες. Μία από αυτές, με αφορμή το κεφάλαιο  <<Ηθική>> του βιβλίου και  με θέμα τις ηθικές αξίες, εκπονήθηκε από τους μαθητές, αφού πρώτα  παρακολούθησαν την ταινία <<Match point>> (Γούντι Άλλεν)  και στη συνέχεια οργάνωσαν συζήτηση σχετικά με την παραβίαση του κώδικα ηθικών αξιών. 6)Στο μάθημα των Μαθηματικών έγιναν προσπάθειες και πραγματοποιήθηκαν κάποιες διδασκαλίες στην αίθουσα Πληροφορικής με τη χρήση των ΤΠΕ. 7)Στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας της Β΄ Λυκείου <<Σοφοκλέους Αντιγόνη>> πραγματοποιήθηκε ομαδοσυνεργατική δράση . Συγκεκριμένα, με βάση την παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης από το You Tube δόθηκαν στους μαθητές φωτογραφίες από παραστάσεις και τους ζητήθηκε να βάλουν τίτλους-λεζάντες σε καθεμιά, αναγνωρίζοντας από ποια σκηνή του έργου προέρχεται. Επίσης, οι μαθητές έκαναν σχόλια για τον συμβολισμό των κινήσεων των ενδυμάτων, τους χαρακτήρες, τις αντιλήψεις, τα συναισθήματα, τις συγκρούσεις,κ.α. Η δράση ήταν επιτυχής. 8)Το σχολείο μας συμμετείχε στον 23ο Διαγωνισμό της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών στην κατηγορία Διήγημα με το έργο <<Το διαμάντι της Εκάτης >> μαθήτριας της Β΄ Λυκείου. 9)Δόθηκαν προς συμπλήρωση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές ερωτηματολόγια που σχετίζονται με τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια υπάρχουν διαθέσιμα στο αρχείο της ομάδας αυτοξιολόγησης, ενώ τα ερωτηματολόγια και τα στατιστικά αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία τους διατίθενται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας στη διεύθυνση 5lyk-trikal.tri.sch.gr στο πεδίο Αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας στον σύνδεσμο https://doc.google.com/forms/d/1EEX5dpUaJiVUVDO0zScD-WzyebIYPnHCBhiYi62Q4MA/edit. Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησε ότι οργανώνει το μάθημα με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και τον μέσο όρο του επιπέδου της τάξης, χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθόδους και προσπαθώντας παράλληλα να ενθαρρύνει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών , να βοηθήσει στην ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη και να δημιουργήσει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και κατανόησης. Όσον αφορά τα ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν στους μαθητές, στην έρευνα συμμετείχαν 133 σε σύνολο 146.. Ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν είναι ότι το σύνολο σχεδόν των ερωτηθέντων μαθητών θα προτιμούσαν να να γίνεται το μάθημα με τη χρήση τεχνολογικών μέσων και οπτικοακουστικού υλικού, ώστε να είναι πιο ενδιαφέρον, κατανοητό και δημιουργικό. Επίσης, οι μαθητές εκδηλώνουν έντονα την επιθυμία τους να συζητάνε με τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της σχολικής τάξης θέματα που τους απασχολούν και τους προβληματίζουν, ώστε να μην είναι αποκλειστική μέριμνα των καθηγητών η μετάδοση γνώσεων και η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης. Κατά τα άλλα προκύπτει ότι είναι απόλυτα ευχαριστημένοι με τις ευκαιρίες που τους δίνονται για συμμετοχή στο μάθημα και δηλώνουν ότι αντιμετωπίζονται με σεβασμό και κατανόηση από τους διδάσκοντες….

 

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

 

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Δεν υλοποιήθηκαν επαρκώς δράσεις σχετικά με τεχνικές <<Μαθαίνω πώς να μαθαίνω>>, λόγω ανεπάρκειας μέσων παρουσίασης και εφαρμογής του υλικού. Ακόμη, η δράση της ετεροπαρατήρησης πραγματοποιήθηκε σε μικρό βαθμό λόγω των συχνών αλλαγών στο πρόγραμμα εξαιτίας της απουσίας μαθητών για διενέργεια rapid test αλλά και συναδέλφων(λόγω covid), καθώς επίσης και λόγω των σχολικών αγώνων. Τέλος, δεν πραγματοποιήθηκαν διδακτικές επισκέψεις λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων….

Αποτελέσματα της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά υλοποιήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε βελτίωση του τρόπου διδασκαλίας και μάθησης καθώς και των επιδόσεων των μαθητών. Επίσης, παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον των παιδιών για συμμετοχή σε δράσεις. Τέλος, υπήρξε βελτίωση του κλίματος εντός τάξης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και σύσφιξη των σχέσεών τους….

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

4

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Αρχικά, τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν προς συμπλήρωση στους μαθητές συνέβαλαν κατά πολύ στον εντοπισμό αδυναμιών και γενικότερα σε μια αποτίμηση της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας. Στη συνέχεια, ο ζήλος και το μεράκι των εκπαιδευτικών και η μεταξύ τους συνεργασία σε συνδυασμό με τη διάθεση για μάθηση και αυτοβελτίωση των μαθητών ήταν οι βασικές παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων. …

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Η έλλειψη Η/Υ και προτζέκτορα ή διαδραστικών πινάκων στις αίθουσες διδασκαλίας δυσκολεύουν αφάνταστα την πραγματοποίηση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ. Η μοναδική αίθουσα προβολών και το εργαστήριο της Πληροφορικής δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες που προκύπτουν σε καθημερινή βάση. Αναγκαστικά λοιπόν γίνεται περιστασιακή χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. Επίσης, υπήρξε απώλεια διδακτικών ωρών και πρόκληση αναστάτωσης λόγω απουσίας μαθητών για διενέργεια rapid test ή για συμμετοχή στους σχολικούς αγώνες. Ακόμη, είναι βέβαιο ότι ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών λόγω πληθώρας αρμοδιοτήτων πέρα από τα διδακτικά τους καθήκοντα δυσκόλεψε την όλη διαδικασία.Τέλος, εμπόδιο σε αρκετές από τις δράσεις ήταν η υπέρογκη ύλη σε αρκετά μαθήματα σε συνδυασμό με την πίεση χρόνου για την ολοκλήρωσή της λόγω της τράπεζας θεμάτων στην Α΄και Β΄ Λυκείου και των πανελλαδικών εξετάσεων στη Γ΄ Λυκείου….

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Αξιοποιήθηκαν κατά το δυνατόν το Εργαστήριο Πληροφορικής και η αίθουσα προβολών. Επίσης, τα ερωτηματολόγια για εκπαιδευτικούς και μαθητές καθώς και φύλλα εργασίας που δόθηκαν στα παιδιά αποτέλεσαν πολύτιμο υλικό προς αξιοποίηση….

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Δεν υλοποιήθηκαν επιμορφώσεις διά ζώσης λόγω κορονοϊού. …

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Θεωρείται επιβεβλημένη η ύπαρξη υλικοτεχνικής υποδομής σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας, ώστε να αξιοποιηθούν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο οι οποιεσδήποτε πρακτικές. Δεν αρκούν ο ζήλος και η καλή διάθεση εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά χρειάζονται οπωσδήποτε και τα αναγκαία μέσα. Αυτονόητο βέβαια είναι ότι απαιτείται επαρκής χρόνος για την υλοποίηση των δράσεων, κάτι που στα Γενικά Λύκεια δε θεωρείται δεδομένο και είναι πολύ δύσκολο να εξασφαλιστεί λόγω των εξετάσεων και στις τρεις τάξεις του Λυκείου….

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Σαφέστατα αναδεικνύεται αδήριτη η ανάγκη για επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη διδασκαλία, αρκεί να γίνει μεθοδικά, συγκροτημένα και απόλυτα στοχευμένα σε πραγματικές ανάγκες, όπως στα νέα προγράμματα σπουδών και στις αλλαγές του τρόπου εξέτασης μαθημάτων(π.χ. συνεξέταση Γλώσσας-Λογοτεχνίας στην Α΄και Β΄Λυκείου, που έχει γίνει πλέον ένα ενιαίο μάθημα από φέτος). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιμορφώσεις αυτές καλύτερα θα ήταν να γίνονται  δια ζώσης….

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Σαφέστατα θα συνεχιστούν το επόμενο έτος δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Στόχος είναι να οργανωθεί η βιβλιοθήκη του σχολείου, ώστε να αποτελεί πόλο έλξης για τα παιδιά. Επίσης, ευελπιστούμε να βρεθούν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι για τον εξοπλισμό των αιθουσών με Η/Υ και διαδραστικούς πίνακες. Τέλος, θα γίνουν προσπάθειες να οργανωθούν επιμορφωτικές συναντήσεις διά ζώσης, ώστε οι εκπαιδευτικοί να διευκολυνθούν στο διδακτικό τους έργο. Το κυριότερο βέβαια μέλημα πρέπει να είναι η προώθηση των προτάσεών μας για την επίλυση των καταγεγραμμένων προβλημάτων στους αρμόδιους φορείς και η διενέργεια κεντρικά σχεδιασμένης επιμόρφωσης….

 

 

Σχολική Μονάδα: 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – 4551040

Στόχος Βελτίωσης:

Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της εποχής, γι’ αυτό θεωρείται απαραίτητο να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες οι οποίες θα επιτρέπουν στους μαθητές αλλά και τους εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους απαλλαγμένη από προκαταλήψεις, να ενισχύουν την κριτική τους ικανότητα, την ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας και σεβασμού στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τόσο τα ευρωπαϊκά, όσο και τα εθνικά προγράμματα προσφέρουν το καινοτόμο περιβάλλον για την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προσαρμογή του ατόμου στις νέες κοινωνικές εξελίξεις που η ΕΕ προϋποθέτει. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο το άτομο μαθαίνει να εργάζεται σε ομάδες και να πετυχαίνει την επίτευξη συλλογικών στόχων. Μπορεί να επιτευχθεί η αρμονική κοινωνική ένταξη, ο σεβασμός του πολιτισμού και της γλώσσας των υπόλοιπων εταίρων και η αποδοχή των εθνικών ποικιλομορφιών με την ταυτόχρονη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας. Εκαπίδευση σε μη τυπικά περιβάλλοντα (εκπαίδευση σε εξωτερικούς χώρους)

Σχέδιο Δράσης: Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα Υλοποίηση Erasmus ΚΑ2 για το σχολικό έτος 2021-2022.Υλοποίηση Erasmus ΚΑ1 για το σχολικό έτος 2021-2022. Πρόγραμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Διάχυση καλών πρακτικών στους συναδέλφους και ώθησή τους για την ανάληψη πρωτοβουλιών για την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Συντονιστής Δράσης: ΜΟΡΜΟΡΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ – 066542092

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

 

Αναγκαιότητα – Στόχοι

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

  1. Συμμετοχή του σχολείου σε προγράματα Erasmus KA1 2. Συμμετοχή του σχολείου σε προγράμμτα Erasmus ΚΑ2 3. Πραγματοποίηση πολιτιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων 4. Διάχυση των αποτελεσμάτων …

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

  1. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Κατατέθηκε ήδη αίτηση για ΚΑ2 πρόγραμμα και αναμένεται η έγκρισή του. Αντικείμενό του τα σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα. 2. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ:  Κατατέθηκαν οι αιτήσεις για έξι προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων (πέντε πολιτιστικά και ένα περιβαλλοντικό) και αναμένεται η έγκρισή τους. 3. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ: Θα κατατεθεί πρόγραμμα ΚΑ1 4. ΜΑΪΟΣ: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα με την οργάνωση ημερίδας. …

Πόροι – μέσα – ερευνητικά εργαλεία

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Σύνταξη ερωτηματολογίου…

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

  1. Η έγκριση των προγραμμάτων. 2. Η υλοποίηση των προγραμμάτων σύμφωνα με το σχέδιο υλοποίησής τους. 3. Η παρακολούθηση του σεμιναρίου από την πλειοψηφία του συλλόγου διδασκόντων και την πλειοψηφία των μαθητών. …

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Δημιουργία ερωτηματολογίου για τη διαπίστωση της διάχυσης στους μαθητές και στους συναδέλφους. …

Ανατροφοδότηση – Προτάσεις ΣΕΕ

Κείμενο τεκμηρίωσης

Ο σχεδιασμός της δράσης σας «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα» είναι σωστά δομημένος, λιτός αλλά πληρέστατος. Οι στόχοι είναι σαφέστατοι και τα κριτήρια αποτίμησης παρέχουν τη δυνατότητα εξαγωγής μετρήσιμων δεδομένων, καθώς και πραγματοποίησης στοχευμένων βελτιώσεων στις εκπαιδευτικές πρακτικές που θα εφαρμόζονται στο σχολείο σας μετά το τέλος της συγκεκριμένης δράσης. Καλή επιτυχία στη διαδικασία υλοποίησης!

 

Β. Υλοποίηση της Δράσης

 

Περιγραφή

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Κατατέθηκαν δύο ευρωπαϊκά προγράμματα από συναδέλφους που για πρώτη φορά εκπονούν τέτοιου είδους προγράμματα. Τα σχέδια αφορούσαν προγράμματα Erasmus ΚΑ1 και KA210. Αντικείμενο του ΚΑ201 ήταν η  Βιώσιμη Ανάπτυξη  που σχετίζεται με την υιοθέτηση των 17 Στόχων  που εκφράζουν τις σύγχρονες παγκόσμιες προκλήσεις, ώστε να γίνει μια προσπάθεια να ανταποκριθούν αποτελεσματικά όλες οι χώρες  στα παγκόσμια προβλήματα. Αναφορικά με το ΚΑ1 οι πυλώνες της δράσης είναι η διαθεματική διδασκαλία της κλιματικής αλλαγής, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την ψηφιακή διδασκαλία και τέλος η ανάπτυξη ρομποτικών εφαρμογών μέσω της ενσωμάτωσης της STEΜ προσέγγισης στη διδασκαλία. Όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα κατατέθηκαν, εγκρίθηκαν  και υλοποιήθηκαν συνολικά έξι προγράμματα τα οποία είναι τα εξής: «Βιώσιμες πόλεις-Τέχνη για τη Ζωή» : Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής Προγράμματα  Πολιτιστικών Θεμάτων «Ελληνικές Καστροπολιτείες» «Μεταναστευτικά και προσφυγικά ρεύματα» «Έλληνες της διασποράς που διαπρέπουν στο εξωτερικό» «Παραδοσιακοί οικισμοί στην Ελλάδα και την Ευρώπη» «Κάστρα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» Όλα τα εθνικά προγράμματα υλοποιήθηκαν με την πλειοψηφία των μαθητών (70% των τμημάτων) να λαμβάνει μέρος. Η συμμετοχή των αγοριών έφτασε στο 24%  ενώ των κοριτσιών στο 76%. Στα πλαίσια των προγραμμάτων υλοποιήθηκαν δύο πολυήμερες εκδρομές στο Ναύπλιο και την Κέρκυρα για την εμβάθυνση των θεμάτων που αφορούσαν. Για την αποτίμηση της επίδρασης των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων  στους μαθητές διαμορφώθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο. Απάντησαν 54 μαθητές από τους 74 που έλαβαν μέρος στα προγράμματα Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο  η πραγματοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων βοηθά τους μαθητές να διευρύνουν τα γνωστικά τους ενδιαφέροντα, να κοινωνικοποιηθούν και να καλλιεργήσουν το πνεύμα συνεργασίας. Αξίζει να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα «Βιώσιμες πόλεις-Τέχνη για τη Ζωή» προσεγγίστηκε διαθεματικά συνδυάζοντας τα Mαθηματικά, τη Χημεία και την Τέχνη, οδηγώντας τους μαθητές σε νέα μονοπάτια μάθησης….

 

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

 

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Καμία αλλαγή….

Αποτελέσματα της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Η αίτηση για το ΚΑ2 δεν εγκρίθηκε Αναμένεται η απάντηση για την έγκριση του ΚΑ1. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο σχετικά με τα εθνικά προγράμματα έχουν ως εξής: Στην ερώτηση κατά πόσο ήταν ενδιαφέρον το πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές η πλειοψηφία τους απάντησε ότι το βρήκε πάρα πολύ ενδιαφέρον (23%) ή πολύ ενδιαφέρον (42%) και μόνο ένα μικρό ποσοστό (8%) απάντησε  ότι  είχε ουδέτερη άποψη (4%) ή ότι το βρήκε λίγο ενδιαφέρον (4%) και καθόλου ενδιαφέρον (2%). Στην ερώτηση πώς θα έκριναν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι συμμετέχοντες απάντησαν  πολύ θετικά έως θετικά το 66,6% και το 18.5% αντίστοιχα , ενώ ουδέτερη άποψη είχε το 14,8%. Κακή άποψη είχε το 3,7%. Στο αν είχαν κάποιο όφελος  το 75,9% απάντησε θετικά, το 20,3% δεν είχε άποψη και το 5,5% απάντησε αρνητικά. Το κατά πόσο είναι πρόθυμοι οι μαθητές να συμμετέχουν σε μελλοντικά προγράμματα το 87% απάντησε θετικά, το 11% δεν γνωρίζει και το 4% απάντησε όχι. Η πλειοψηφία των μαθητών (61%)  θεωρεί ότι τα προγράμματα εμπλούτισαν τις γνώσεις τους , βελτίωσαν τη συνεργασία (40%) και ενίσχυσαν την κοινωνικοποίηση τους (25%)….

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

3

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Η πολύ θετική διάθεση της Διεύθυνσης και των συναδέλφων εκπαιδευτικών να βοηθήσουν ενεργά, είτε στον σχεδιασμό είτε στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Επίσης οι μαθητές του σχολείου μας επέδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε μη τυπικές μεθόδους εκπαίδευσης που ακολουθήθηκαν….

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Η πραγματοποίηση των προγραμμάτων σε ώρες εκτός διδακτικού ωραρίου δημιουργεί δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα συμμετοχής των μαθητών σε τακτική βάση, κάτι που δυσχεραίνει τη σωστή υλοποίηση των προγραμμάτων. Αναφορικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα η έλλειψη εμπειρίας και τα ασφυκτικά περιθώρια για την κατάθεση των αιτήσεων αύξησαν τον βαθμό δυσκολίας για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς….

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Έξι προγράμματα των οποίων το υλικό (παρουσιάσεις και φωτογραφικό υλικό) αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της δράσης από τους μαθητές….

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Καμία επιμόρφωση….

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Αξιοποίηση της εμπειρίας που απέκτησε το εκπαιδευτικό προσωπικό σε προγράμματα Erasmus για τη μελλοντική συμμετοχή του σχολείου σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Στα πλαίσια των προγραμμάτων οι μαθητές επέδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον μη τυπικό τύπο εκπαίδευσης. Γι’ αυτόν τον λόγο το σχολείο θα μπορούσε να αξιοποιήσει περισσότερο εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης….

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Επιμόρφωση  στα προγράμματα Erasmus. Επιμόρφωση σε καλές πρακτικές για τα εθνικά προγράμματα. Επιμόρφωση σε μη τυπικές μορφές διδασκαλίας….

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Επεξεργασία τεκμηρίωσης

Συνέχιση των προσπαθειών για συμμετοχή του σχολείου σε προγράμματα Εrasmus Συμμετοχή σε νέα εθνικά προγράμματα με μαθητοκεντρικό σχεδιασμό….

 

 

 

Αγιασμός στο 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων (12-9-2022)

Με θερμές ευχές, αισιοδοξία και φιλόδοξα οράματα για τη νέα σχολική χρονιά 2022-23, τελέσθηκε, Δευτέρα 12/09/2022, ώρα 10:30 π.μ.) ο καθιερωμένος Αγιασμός στο 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων. Τον Αγιασμό τέλεσε ο ιερέας του ενοριακού ναού της περιοχής μας Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου της Ιεράς μας Μητροπόλεως συνοδευόμενος από δύο συλλειτουργούς του. Παρέστησαν και απηύθυναν εγκάρδιο χαιρετισμό, ο νέος Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού μας Δρ. Αλέξανδρος Καπανιάρης, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος κ. Ντίνος Μπάρδας, ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Ντίνος Μπάρδας, ο βουλευτής κ. Σάκης Παπαδόπουλος και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικών θεμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης κ. Νίκος Παπακωνσταντίνου.
Το σχολείο μας γέμισε ξανά από νεανική ορμή, αισιόδοξα χαμόγελα, λαμπερά βλέμματα, χαρούμενες φωνές! Από αυτή την πρώτη μέρα στο σχολείο, όλοι μαζί, μαθητές και εκπαιδευτικοί, αντλούμε τη δύναμη, το όραμα, την έμπνευση για μια ακόμα δημιουργική χρονιά. Γιατί το σχολείο μας ενισχύει στην προσπάθειά μας να εδραζόμαστε στις στέρεες βάσεις του ανθρωπισμού, που είναι η προσφορά, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και η ανεκτικότητα. Στο σχολείο, ένα χώρο γνώσης, μόρφωσης και ουσιαστικής παιδείας, ανάβει μέσα μας η φλόγα για δυνατούς αγώνες στη ζωή , για όνειρα και υψηλούς στόχους. Οι καθηγητές σ’ αυτήν τη προσπάθεια είμαστε καθοδηγητές και συνοδοιπόροι των μαθητών/τριών μας. Εύχομαι υγεία, δύναμη και αφοσίωση σε όλους τους παράγοντες της σχολικής μας κοινότητας: μαθητές, καθηγητές, γονείς.
Η Διευθύντρια του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων,
Ηλιάδη Αμαλία, φιλόλογος-ιστορικός.
306459536 491957329397926 6131464190573107648 n