Σλαβικές εγκαταστάσεις στη Βαλκανική χερσόνησο της Βυζαντινής περιόδου:  Αμαλία Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων

Σλαβικές εγκαταστάσεις στη Βαλκανική χερσόνησο της Βυζαντινής περιόδου

Ψήγματα Βυζαντινού πολιτισμού της καθημερινότητας:  Αμαλία Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Διευθύντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων  

Ψήγματα Βυζαντινού πολιτισμού της καθημερινότητας

Εκπαίδευση και Σχολεία στο Βυζάντιο:  Αμαλία Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων  

Εκπαίδευση και Σχολεία στο Βυζάντιο

Βυζαντινή Διπλωματία και Πολιτική Ιδεολογία,  Αμαλία Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων  

Βυζαντινή Διπλωματία και Πολιτική Ιδεολογία

Αξιοπιστία των Ιστορικών πηγών κατά την εποχή της Εικονομαχίας, Αμαλία Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων

Αξιοπιστία των Ιστορικών πηγών κατά την εποχή της Εικονομαχίας,Αμαλία Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων

 

Για

 » Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικά προβλήματα του βυζαντινού 7ου αιώνα  Αμαλία Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός,  Διευθύντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων

Ιστορικά προβλήματα του βυζαντινού 7ου αιώνα 

Αμαλία Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός,  Διευθύντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων

 

Η περίοδoς 324-642 έχει εξαιρετική

 » Διαβάστε περισσότερα