Το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων στο Παλέρμο της Σικελίας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού επιμορφωτικού προγράμματος Erasmus+ KA1 με θέμα “Integrating minority, migrant and refugee children at European Schools and society” 22-27/07/2019. Γράφει η Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων.Το 5ο ΓΕΛ Τρικάλων πραγματοποιεί πρόγραμμα Erasmus + KA1, μετακίνηση προσωπικού με το ευρύτερο θέμα “Διδάσκοντας στο Πολυπολιτισμικό σχολείο του 21ου αιώνα”.Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Ηλιάδη Αμαλία, φιλόλογος-ιστορικός, Διευθύντρια, Καραθανάση Σταματία, αγγλικών, συντονίστρια του προγράμματος και Τσικορδάνου Αικατερίνη, πληροφορικός.Η δεύτερη μετακίνηση πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο από τις εκπαιδευτικούς: Ηλιάδη Αμαλία, ΠΕ01, Καραθανάση Σταματία ΠΕ06 και Γραδούλα Αλεξάνδρα ΠΕ81, υπό την επιμορφωτική “αιγίδα” του οργανισμού – εκπαιδευτικού ινστιτούτου Shipcon ( http://shipcon.eu.com/) με θέμα “Integrating minority, migrant and refugee children at European Schools and society”.