Το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων στο Παλέρμο της Σικελίας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού επιμορφωτικού προγράμματος Erasmus+ KA1 με θέμα «Integrating minority, migrant and refugee children at European Schools and society» 22-27/07/2019.

1 σχόλιο στο “Το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων στο Παλέρμο της Σικελίας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού επιμορφωτικού προγράμματος Erasmus+ KA1 με θέμα «Integrating minority, migrant and refugee children at European Schools and society» 22-27/07/2019.

 1. Το 5ο Γενικό Λύκειο Τρικάλων στο Παλέρμο της Σικελίας, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού επιμορφωτικού προγράμματος Erasmus+ KA1 με θέμα «Integrating minority, migrant and refugee children at European Schools and society» 22-27/07/2019. Το 5ο ΓΕΛ Τρικάλων πραγματοποίησε πρόγραμμα Erasmus + KA1, μετακίνηση προσωπικού με το ευρύτερο θέμα “Διδάσκοντας στο Πολυπολιτισμικό σχολείο του 21ου αιώνα”. Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Ηλιάδη Αμαλία, φιλόλογος-ιστορικός, Διευθύντρια, Καραθανάση Σταματία, αγγλικών, συντονίστρια του προγράμματος και Τσικορδάνου Αικατερίνη, πληροφορικός.
  Η δεύτερη μετακίνηση πραγματοποιήθηκε στο Παλέρμο από τις εκπαιδευτικούς: Ηλιάδη Αμαλία, ΠΕ01, Καραθανάση Σταματία ΠΕ06 και Γραδούλα Αλεξάνδρα ΠΕ81, υπό την επιμορφωτική «αιγίδα» του οργανισμού – εκπαιδευτικού ινστιτούτου Shipcon ( http://shipcon.eu.com/) με θέμα «Integrating minority, migrant and refugee children at European Schools and society».
  Υπήρχαν επίσης αντιπροσωπείες από την Ισπανία και Πορτογαλία.Η μετακίνηση διήρκεσε 6 ημέρες από 22/07/2019 έως 27/07/2019.
  Το Shipcon ως οργανισμός επιμόρφωσης και στο Παλέρμο ο φορέας molti volti (https://www.tripadvisor.com.gr/Restau…), μια αυτοδιαχειριζόμενη κοινωνική επιχείρηση για την αλληλεπίδραση με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες μας εισήγαγαν, μύησαν, εξοικείωσαν και εν τέλει επιμόρφωσαν στις ακόλουθες,βασικές πολιτισμικές έννοιες:
  Integration-Interaction: Ενσωμάτωση-Αλληλεπίδραση
  Formative assessment: Policies («Every child does matter»)
  Education experiences (Early Childhood programmes)
  Leader Issues: Protection, Personal, Social and Health Education (for children)
  Ενσωματώνοντας μειονότητες, δηλαδή τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και στις κοινωνίες της Ευρώπης, αναλύοντας και αναρωτώμενοι για τη θέση, τους λόγους, τις αιτίες του φαινομένου στη Νότια Ευρώπη (Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία), στάθηκε κομβικής σημασίας η εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου (απ” το 19ο αι.). Ως συγκινητική αφόρμηση λειτούργησε η Τουρκική Εισβολή στην Κύπρο ( με βίντεο-ντοκουμέντο) για την ανάλυση του φαινομένου της Προσφυγιάς και της Αναγκαστικής Μετανάστευσης. Μας απασχόλησε έντονα στη διάρκεια του Σεμιναρίου η Μετανάστευση-προσφυγιά ως φαινόμενα διαχρονικά (παράμετροι, αιτίες, «τρόποι αντιμετώπισης», διαφοροποίηση συστημάτων). Μελετήσαμε Αφηγήσεις- ιστορίες ανθρώπων (προσφύγων-μεταναστών) με αναφορές σε «αυτοψία»κι όλα αυτά τα εξετάσαμε συνδυαστικά με τίτλους εφημερίδων, τεκμήρια
  δραστηριότητες-δράσεις Δήμων για το προσφυγικό, πλατφόρμες συζητήσεων και προτάσεων (Δήμος Παλέρμου). Βιώσαμε πτυχές από το σχετικό έργο ΜΚΟ (μη κυβερνητικών οργανώσεων) -NGO’s (non government organizations-voluntary organizations, εθελοντών, Network-Δίκτυο,-Σύνδεσμoς, Νομοθεσίας κάθε κράτους υποδοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Μυηθήκαμε και εφαρμόσαμε τη μέθοδο εκπαίδευσης και διδασκαλίας Flipped Classroom Teaching. Why Flip? με πρόσβαση στη γνώση οποτεδήποτε και οπωσδήποτε, παροχή εξατομικευμένης γνώσης και μεθόδου διδασκαλίας σύμφωνη με το Flip model αλλά και την παραδοσιακή μάθηση (traditional training) μέσα από μείξη, μέσα από έναν μεικτό τρόπο μάθησης, μη συμβατικό με «τάξεις»-μαθητές ανεξάρτητους στον τρόπο μάθησης (on line) και εξασκηθήκαμε κατά περίπτωση στα Εργαλεία για τη Flip μάθηση (ηλεκτρονικοί Η.Υ., κοινωνικά δίκτυα κ.α.). Κατανοήσαμε, με όλους αυτούς τους τρόπους, ότι το Multi-dimensional teaching.-Πολυδιάστατο σύστημα διδασκαλίας και μάθησης, οι Διαπολιτισμικές «ασκήσεις» (μιμήσεις, θεατροποιήσεις), ο σεβασμός στην πολιτισμική διαφορετικότητα, το Κωδικό σύστημα της «γλώσσας» , η κοινωνική δραστηριότητα ως preconditions -προϋποθέσεων της συνεννόησης και της ενσωμάτωσης σ” ένα πολιτισμό (πολιτισμικό σύστημα) και της Social inclusion= κοινωνικοποίησης-πολιτισμικής συμπερίληψης αποτελούν ουσιαστικές καταστάσεις αποτελεσματικής κοινωνικής εκπαίδευσης.
  Συμπερασματικά, οι κοινές δραστηριότητες και οι πολιτισμικές εμπειρίες στα πλαίσια αυτής της διεθνικής συνάντησης είναι βέβαιο πως αναπτύσσουν μια δυναμική σχέση ανάμεσα στα συνεργαζόμενα σχολεία και τους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς και πως οικοδομούν για το μέλλον τα θεμέλια ενός ανοιχτού σχολείου βασισμένου στην αποδοχή της διαφορετικότητας των πολιτισμών στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο κόσμο. Εξάλλου, ανάλογος είναι και ο προσανατολισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση. Η διαφύλαξη της δηµοκρατικότητας του πολιτικού βίου, της ελευθερίας, της ανεξιθρησκίας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του διεθνισµού, της δικαιοσύνης, του πολιτισµού, της εργασίας, της πνευµατικής καλλιέργειας και της κοινωνικής συνοχής σε ανοιχτές πλουραλιστικές κοινωνίες, πλαισιώνουν τον κοινό µελλοντικό σκοπό της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης.

  Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια του 5ου ΓΕΛ Τρικάλων.

Τα σχόλια είναι κλειστά.