Το βυζαντινό νόμισμα και η σημασία του,  Αμαλία Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Διευθύντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων

Το βυζαντινό νόμισμα και η σημασία του

Βυζαντινή Διπλωματία και Πολιτική Ιδεολογία  Αμαλία Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Διευθύντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων

Βυζαντινή Διπλωματία και Πολιτική Ιδεολογία

Απόπειρα απάντησης στο αίνιγμα της ανάγνωσης,  Αμαλία Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Διευθύντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων

 

Απόπειρα απάντησης στο αίνιγμα της ανάγνωσης