Φθινόπωρο… στο Ολοήμερο Τμήμα!

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Χριστίνα ΤάκαΛήψη αρχείου

Παγκόσμιες ημέρες… στο Ολοήμερο Τμήμα!

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Χριστίνα ΤάκαΛήψη αρχείου

Δραστηριότητες για τον χειμώνα (Ολοήμερο Τμήμα)Λήψη αρχείου

 

Η Σημασία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Επιμέλεια κειμένου: Μαριλένα Μενεγάτου, νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος

Οι αυξημένες υποχρεώσεις των σύγχρονων οικογενειών ,ο εντατικός ρυθμός ζωής αλλά και τα παιδαγωγικά οφέλη που συνεχώς γίνονταν γνωστά απο την εφαρμογή ολοήμερων προγραμμάτων σε διεθνές επίπεδο, αποτέλεσαν τα θεμέλια για την δημιουργία και την  λειτουργία των ολοήμερων προγραμμάτων στο σύγχρονο σχολείο (Αλευριάδου et al,2008).Screenshot 2

Το ολοήμερο Νηπιαγωγείο αποτελεί έναν καινοτόμο και πολυδιάστατο θεσμός της Εκπαίδευσης που συνδράμει στις ανάγκες των οικογενειών μιας σύγχρονης κοινωνίας. Ο ρόλος του είναι διττός καθώς αφενός στοχεύει στην χαλάρωση και στην δημιουργική απασχόληση των νηπίων αφετέρου στοχεύει στην ενίσχυση και στην επέκταση της μαθησιακής διαδικασίας (Πατανιώτης,1999). Η λειτουργία του θεσπίστηκε με το Ν. 2525/1997, άρθρο 3 (ΦΕΚ 188 Τ.Α΄) και έχει σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας . Πιο αναλυτικά Θα λέγαμε ότι επιδιώκει την γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική, κοινωνική ,σωματική και αισθητική ανάπτυξη των νηπίων (Ντολιοπούλου,2002).

Συνέχεια