Μαθαίνοντας με την κούκλα της τάξης…

Η αξιοποίηση της κούκλας στο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που αναβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και της προσδίδει τα παιγνιώδη χαρακτηριστικά εκείνα που με τη σειρά τους ενεργοποιούν τη μαθησιακή συμμετοχή, προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών αλλά και οριοθετούν τη συμπεριφορά τους. Επιπλέον, η χρήση της κούκλας ενισχύει τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών και η σταθερή της ύπαρξη μέσα στην τάξη καθώς και η ένταξη της σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο εντός του οποίου οι μαθητές θα εκφράσουν την φαντασία και τη δημιουργικότητα τους (Πεντέρη, Χλαπάνα, Μέλλιου, Φιλιππίδη & Μαρινάτου, 2022).

Συνέχεια

Φθινόπωρο… στο Ολοήμερο Τμήμα!

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Χριστίνα ΤάκαΛήψη αρχείου

Παγκόσμιες ημέρες… στο Ολοήμερο Τμήμα!

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Χριστίνα ΤάκαΛήψη αρχείου

Δραστηριότητες για τον χειμώνα (Ολοήμερο Τμήμα)Λήψη αρχείου

 

Η Σημασία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Επιμέλεια κειμένου: Μαριλένα Μενεγάτου, νηπιαγωγός ολοήμερου τμήματος

Οι αυξημένες υποχρεώσεις των σύγχρονων οικογενειών ,ο εντατικός ρυθμός ζωής αλλά και τα παιδαγωγικά οφέλη που συνεχώς γίνονταν γνωστά απο την εφαρμογή ολοήμερων προγραμμάτων σε διεθνές επίπεδο, αποτέλεσαν τα θεμέλια για την δημιουργία και την  λειτουργία των ολοήμερων προγραμμάτων στο σύγχρονο σχολείο (Αλευριάδου et al,2008).Screenshot 2

Το ολοήμερο Νηπιαγωγείο αποτελεί έναν καινοτόμο και πολυδιάστατο θεσμός της Εκπαίδευσης που συνδράμει στις ανάγκες των οικογενειών μιας σύγχρονης κοινωνίας. Ο ρόλος του είναι διττός καθώς αφενός στοχεύει στην χαλάρωση και στην δημιουργική απασχόληση των νηπίων αφετέρου στοχεύει στην ενίσχυση και στην επέκταση της μαθησιακής διαδικασίας (Πατανιώτης,1999). Η λειτουργία του θεσπίστηκε με το Ν. 2525/1997, άρθρο 3 (ΦΕΚ 188 Τ.Α΄) και έχει σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας . Πιο αναλυτικά Θα λέγαμε ότι επιδιώκει την γνωστική, γλωσσική, συναισθηματική, κοινωνική ,σωματική και αισθητική ανάπτυξη των νηπίων (Ντολιοπούλου,2002).

Συνέχεια

Μαθηματικά στο ΟλοήμεροΛήψη αρχείου