Σχέδιο Δράσης 2023-24 “Αναβάθμιση των χώρων του σχολείου”Λήψη αρχείου

Σχέδιο Δράσης 2022-23 “Σχολική Βιβλιοθήκη: Οργάνωση & Εκσυγχρονισμός με Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων”Λήψη αρχείου

Σχέδιο Δράσης (2021-2022): Αξιοποίηση σχολικού ιστολογίου ως μέσο διαμεσολαβημένης επικοινωνίας σχολείου-οικογένειαςΛήψη αρχείου

 

Σχέδιο Δράσης (2021-2022)-Αξιοποίηση σχολικού ιστολογίου ως μέσο διαμεσολαβημένης επικοινωνίας σχολείου-οικογένειαςΛήψη αρχείου