Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας

Όπως προβλέπεται βάσει της Υπουργική Απόφαση 8440/2011 (ΦΕΚ Β’ 318/25-2-2011) και σύμφωνα με τον “Καλλικράτη” ορίζεται ότι με απόφαση των οικείων Σχολικών Επιτροπών, σε δήμους όπου υπάρχουν πάνω από δύο σχολικές μονάδες ή σχολικά συγκροτήματα ανά βαθμίδα, λειτουργεί για κάθε σχολείο ή σχολικό συγκρότημα, «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας», το οποίο αποτελείται από 3 έως 5 μέλη.

Το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας του Νηπιαγωγείου Βλαχάτων για το σχολ. έτος 2022-2023 συγκροτείται από τα κάτωθι μέλη:

α) Ειρήνη Ματθαιάκη, Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, Πρόεδρος
β) Αρετή Τραυλού, εκπρόσωπος γονέων, μέλος
γ) Ζαχάρω Γκάγκα, μόνιμη εκπαιδευτικός του Νηπιαγωγείου, μέλος

Το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας θεσμοθετείται ως όργανο κοινωνικής λογοδοσίας και οικονομικής διαχείρισης της σχολικής μονάδας. Ρόλος του είναι να διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει σχετικές προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους. Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου ως Πρόεδρος στο «Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας» διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στη διάθεση της για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών του σχολείου.