Εκπαιδευτικοί & Προσωπικό Σχολικής Μονάδας

Στο σχολείο μας για το σχολ. έτος 2022-2023 λειτουργούν 2 τμήματα πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και 1 τμήμα ολοήμερου προαιρετικού προγράμματος με 3 εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Ειδικότερα

Πρωινό τμήμα 1: κ. Ματθαιάκη Ειρήνη

Πρωινό τμήμα 2: κ.  Γκάγκα Ζαχάρω

Ολοήμερο τμήμα : κ. Τάκα Χριστίνα

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας: κ. Ζωή Μοσχοπούλου