Εκπαιδευτικοί

Στο σχολείο μας για το σχολ. έτος 2021-2022 λειτουργούν 2 τμήματα πρωινού υποχρεωτικού προγράμματος και 1 τμήμα ολοήμερου προαιρετικού προγράμματος με 3 εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, τα πρωινά τμήματα ανατέθηκαν στις κ. Ματθαιάκη Ειρήνη (Τμήμα 1) και την κ. Γκάγκα Ζαχάρω (Τμήμα 2) και το ολοήμερο τμήμα στην κ. Μενεγάτου Μαριλένα