Εργαστήριο 6 και 7/ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ, Ιππότες της Οδικής Ασφάλειας-Ιππότης Ευγένιος/Τμήμα 2 (Δημιουργός ανάρτησης: Ζ. ΓΚΑΓΚΑ)

Αγαπητοί γονείς, στο παρακάτω αρχείο θα δείτε τα 2 τελευταία εργαστήρια με τα οποία ολοκληρώνεται ο 1ος Θεματικός Κύκλος  «Ζω καλύτερα-Ευ ζην» (Οδική Ασφάλεια, Αυτομέριμνα).Λήψη αρχείου

Εργαστήριο 4 και 5, Τμήμα 2 – «Ζω καλύτερα, Ευ ζην»/Ιππότες της Οδικής Ασφάλειας-Ιππότης Ευγένιος (Δημιουργός: Ζ. ΓΚΑΓΚΑ)

Αγαπητοί γονείς, στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τις εργαστηριακές συναντήσεις 4 και 5 του 1ου κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων για το τμήμα 2.Λήψη αρχείου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ «ΟΙ ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΙΠΠΟΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ»-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2 και 3/ΤΜΗΜΑ 2

Αγαπητοί γονείς, στο παρακάτω αρχείο θα βρείτε το υλικό των εργαστηριακών συναντήσεων 2 και 3 με τον ιππότη Ευγένιο στα πλαίσια επεξεργασίας του 1ου Θεματικού κύκλου «Ζω καλύτερα-Ευ ζην» και υποθεματική: Αυτομέριμνα, Ασφάλεια και Πρόληψη, Οδική Ασφάλεια.Λήψη αρχείου

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1- Τμήμα 2 (ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ- ΕΥ ΖΗΝ/ ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΙΠΠΟΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ)

Αγαπητοί γονείς, στο παρακάτω αρχείο θα μπορέσετε να δείτε την πρώτη εργαστηριακή συνάντηση του τμήματος μας με τον ιππότη Ευγένιο!Λήψη αρχείου