Σχέδιο Δράσης για τα εργαστήρια δεξιοτήτων σχετικά με την “Προστασία των ζώων συντροφιάς-Δίκτυο τέχνης και δράσης”Λήψη αρχείου

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Β΄θεματικός κύκλος «Ομάδα δράσης για την προστασία των ζώων συντροφιάς» Εργαστήριο 10 και 11/Τμήμα 2

Αγαπητοί γονείς, στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τις δράσεις του τμήματος 2 σχετικά με το εργαστήριο 10 και 11 του Β΄κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων.Λήψη αρχείου

(Δημιουργία/επιμέλεια υλικού: Νηπ. Ζ.ΓΚΑΓΚΑ)

Το μήνυμα των παιδιών για την προστασία των ζώων συντροφιάς-Τμήμα 2

Αγαπητοί γονείς, στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το βίντεο που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τα παιδιά για να μπορέσουν να μεταδώσουν το μήνυμα τους σχετικά με την προστασία των αδέσποτων ζώων και των ζώων συντροφιάς στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

https://biteable.com/watch/3493692/d470430b06fd26073f7462ce5f9cabf0

(Δημιουργία βίντεο: Νηπιαγωγός Ζ. ΓΚΑΓΚΑ)

 

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Β΄θεματικός κύκλος «Ομάδα δράσης για την προστασία των ζώων συντροφιάς» Εργαστήριο 8 και 9/Τμήμα 2

Αγαπητοί γονείς, στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τις δράσεις του τμήματος 2 σχετικά με το εργαστήριο 8 και 9 του Β΄κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων.Λήψη αρχείου

(Δημιουργία/επιμέλεια υλικού: Νηπιαγωγός Ζ. ΓΚΑΓΚΑ)

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Β΄θεματικός κύκλος «Ομάδα δράσης για την προστασία των ζώων συντροφιάς» Εργαστήριο 4 και 5/Τμήμα 2

Αγαπητοί γονείς, στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τις δράσεις του τμήματος 2 σχετικά με το εργαστήριο 4 και 5 του Β΄κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων.Λήψη αρχείου

(Επιμέλεια Υλικού: Νηπιαγωγός Ζ.ΓΚΑΓΚΑ)

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Β΄θεματικός κύκλος «Ομάδα δράσης για την προστασία των ζώων συντροφιάς» Εργαστήριο 2 και 3/Τμήμα 2

Αγαπητοί γονείς, στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τις δράσεις του τμήματος 2 σχετικά με το εργαστήριο 2 και 3 του Β΄κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων.Λήψη αρχείου

(Επιμέλεια υλικού: Νηπιαγωγός Ζ. ΓΚΑΓΚΑ)

Εργαστήρια Δεξιοτήτων Β΄θεματικός κύκλος “Ομάδα δράσης για την προστασία των ζώων συντροφιάς” Τμήμα 2

Αγαπητοί γονείς, στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τις δράσεις του τμήματος 2 σχετικά με το εργαστήριο 1 του Β΄κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων.Λήψη αρχείου

(Επιμέλεια υλικού: Νηπιαγωγός Ζ. ΓΚΑΓΚΑ)

Σχέδιο Δράσης Εργαστηρίων Δεξιοτήτων “Οι Ιππότες της Οδικής Ασφάλειας”Λήψη αρχείου

Εργαστήριο 6 και 7/ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ, Ιππότες της Οδικής Ασφάλειας-Ιππότης Ευγένιος/Τμήμα 2 (Δημιουργός ανάρτησης: Ζ. ΓΚΑΓΚΑ)

Αγαπητοί γονείς, στο παρακάτω αρχείο θα δείτε τα 2 τελευταία εργαστήρια με τα οποία ολοκληρώνεται ο 1ος Θεματικός Κύκλος  “Ζω καλύτερα-Ευ ζην” (Οδική Ασφάλεια, Αυτομέριμνα).Λήψη αρχείου

Εργαστήριο 4 και 5, Τμήμα 2 – “Ζω καλύτερα, Ευ ζην”/Ιππότες της Οδικής Ασφάλειας-Ιππότης Ευγένιος (Δημιουργός: Ζ. ΓΚΑΓΚΑ)

Αγαπητοί γονείς, στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τις εργαστηριακές συναντήσεις 4 και 5 του 1ου κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων για το τμήμα 2.Λήψη αρχείου