Μαθαίνοντας με την κούκλα της τάξης…

Η αξιοποίηση της κούκλας στο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που αναβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και της προσδίδει τα παιγνιώδη χαρακτηριστικά εκείνα που με τη σειρά τους ενεργοποιούν τη μαθησιακή συμμετοχή, προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών αλλά και οριοθετούν τη συμπεριφορά τους. Επιπλέον, η χρήση της κούκλας ενισχύει τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών και η σταθερή της ύπαρξη μέσα στην τάξη καθώς και η ένταξη της σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο εντός του οποίου οι μαθητές θα εκφράσουν την φαντασία και τη δημιουργικότητα τους (Πεντέρη, Χλαπάνα, Μέλλιου, Φιλιππίδη & Μαρινάτου, 2022).

Κανόνες Συμπεριφοράς:

Η ύπαρξη κανόνων συμπεριφοράς βοηθά στην οριοθέτηση και στη μείωση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως μέσο πρόληψης. Ένα τέτοιο μέσο, αποτελεί και η σύναψη συμβολαίου τήρησης των κανόνων από όλους τους μαθητές της τάξης το οποίο προυποθέτει τη συνεχή υπενθύμιση τους αλλά και την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη τήρησης τους (Παναγάκος, 2016). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι συνέπειες συζητούνται με το σύνολο των μαθητών και μέσα από διαλογική συζήτηση.

Στον ορισμό των κανόνων και στη σύναψη συμβολαίου αξιοποιήθηκε η χρήση της κούκλας και στα δύο πρωινά τμήματα, του Φρόξυ (τμήμα 1) και του Φρίξου Καροτούλη (τμήμα 2), γεγονός που αποτέλεσε και τη γνωριμία των μαθητών μαζί τους. Στα παρακάτω βίντεο μπορείτε να δείτε τους κανόνες που όρισαν οι μαθητές και να γνωρίσετε τους δύο νέους φίλους τους που θα βρίσκονται μαζί τους καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς!

Βιβλιογραφία:

Παναγάκος Ι. (2016). Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη: Τεχνικές Πρόληψης και Τεχνικές Παρέμβασης. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης2014(2), 350–365. https://doi.org/10.12681/edusc.155

Πεντέρη, Ε., Χλαπάνα, Ε., Μέλλιου, Κ., Φιλιππίδη, Α., & Μαρινάτου, Θ. (2022). Οδηγός Νηπιαγωγού- Υποστηρικτικό υλικό. Πυξίδα: Θεωρητικό και Μεθοδολογικό Πλαίσιο-Πρακτικές Εφαρμογές και Διδακτικοί Σχεδιασμοί. Στο πλαίσιο της Πράξης “Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης” του ΙΕΠ με MIS 5035542.

ΤΜΗΜΑ 1 (Υπεύθυνη Νηπιαγωγός Ειρήνη Ματθαιάκη):

Υποδεχτήκαμε στην τάξη μας έναν νέο μαθητή…. τον Φρόξυ, το ζωηρό βατραχάκι, και του μάθαμε τους κανόνες μας….

γράμμα φρόξυ393236858 701915158148122 5415174796219458162 n

ΤΜΗΜΑ 2 (Υπεύθυνη Νηπιαγωγός Ρούλα Γκάγκα):

 

 

συμβολαιο τάξης

 

Οι κανόνες στο Ολοήμερο Τμήμα (Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Ευδοξία Ζολώτα)Λήψη αρχείου