Οι δράσεις μας κατά της σχολικής βίας-Τμήμα 2

(Υπευθυνη Νηπιαγωγός: Ρ. Γκάγκα)Λήψη αρχείου

Τα μικρά βιβλία του Freinet-Τμήμα 2

(Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Ρ. Γκάγκα)

Χρησιμοποιώντας την παιδαγωγική Freinet και ειδικότερα τα “Μικρά Βιβλία”, οι μαθητές μέσω μιας δημιουργικής εργασίας, αναπτύσσουν δεξιότητες (γνωστικές, κοινωνικές και επικοινωνιακές) με φυσικό και βιωματικό τρόπο διότι μαθαίνουν μέσα από τα ίδια τους τα έργα, κατανοούν τι μαθαίνουν και γιατί το μαθαίνουν.

Το Μικρό Βιβλίο είναι ένα εργαλείο για την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, της έκφρασης και επικοινωνίας καθώς οι μαθητές παρουσιάζουν το έργο τους στην ολομέλεια της τάξης και παρατηρούν τα έργα των άλλων.

φρενε τελικο

 

 

Πανελλήνια Σχολική Ημέρα Φιλοζωίας-Τμήμα 2

(Δημιουργός: Ρ. Γκάγκα)Λήψη αρχείου

Εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια Εργαστηρίων Δεξιοτήτων “Φύλαξε το μην πετάς, ανακύκλωσε με εμάς”

(Υπεύθυνη νηπιαγωγός/Δημιουργός παιχνιδιών: Ζ. Γκάγκα)

Τα παρακάτω παιχνίδια (παιχνίδι αντιστοίχησης και παιχνίδι μνήμης) δημιουργήθηκαν από τη νηπιαγωγό του τμήματος 2 στο πλαίσιο υλοποίησης του Γ θεματικού κύκλου των εργαστηρίων δεξιοτήτων σχετικά με την ανακύκλωση.

Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας (τμήμα 2)

(Δημιουργός: Ζ. Γκάγκα)

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να δείτε τις δράσεις μας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα αναπηρίας με σκοπό την καλλιέργεια της συμπερίληψης, της αποδοχής της διαφορετικότητας και τον σεβασμό στο διπλανό μας.Λήψη αρχείου

Μαθαίνοντας με την κούκλα της τάξης…

Η αξιοποίηση της κούκλας στο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που αναβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και της προσδίδει τα παιγνιώδη χαρακτηριστικά εκείνα που με τη σειρά τους ενεργοποιούν τη μαθησιακή συμμετοχή, προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών αλλά και οριοθετούν τη συμπεριφορά τους. Επιπλέον, η χρήση της κούκλας ενισχύει τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών και η σταθερή της ύπαρξη μέσα στην τάξη καθώς και η ένταξη της σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο εντός του οποίου οι μαθητές θα εκφράσουν την φαντασία και τη δημιουργικότητα τους (Πεντέρη, Χλαπάνα, Μέλλιου, Φιλιππίδη & Μαρινάτου, 2022).

Συνέχεια

Ομαλή Μετάβαση-Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό (2022-2023)!

Η  μετάβαση ορίζεται ως «ένα ατομικό, προσωπικό, ιδιαίτερο και μοναδικό βίωμα για το κάθε άτομο, συνδεδεμένο με αλλαγές ρόλων και περιβαλλοντικών συνθηκών» (Mogel,1984,158) και χαρακτηρίζεται από την αλλαγή (κοινό χαρακτηριστικό κάθε μετάβασης), τη μετακίνηση (από στάδιο σε στάδιο) και την ανάπτυξη (εξελικτική πορεία) ενώ προϋποθέτει: την ενεργοποίηση του μηχανισμού της προσαρμογής και της ικανότητας αντίδρασης απέναντι στα «εμπόδια».

Στο πλαίσιο της αλλαγής από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, οι μαθητές έχουν να διαχειριστούν τα εξής: αλλαγή της ομάδας ( στη σύνθεση , στον αριθμό), αλλαγή του χώρου και της διαρύθμισης της τάξης, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμονής των μαθητών μέσα στην τάξη, αλλαγές στον τύπο και το βαθμό εμπλοκής των γονέων, αύξηση προσδοκιών για ατομική εργασία, λιγότερη ατομική βοήθεια, διαφορετικό περιεχόμενο προγράμματος, διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας και του προφίλ του εκπαιδευτικού, κ.ά.

(πηγή: Μαρία Σαλαγιάννη-πρώην Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Εκπαίδευσης, ΠΕ 60, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Για να διευκολύνουμε τους μαθητές στην διαχείριση αυτών των αλλαγών και στην ομαλή τους μετάβαση στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα επισκεφθήκαμε το Δημοτικό σχολείο Βλαχάτων και συγκεκριμένα την Α΄τάξη. Η Διευθύντρια, κ. Αγάπη, υποδέχτηκε τις νηπιαγωγούς και τους μαθητές του νηπιαγωγείου, μας ξενάγησε στους χώρους του σχολείου και η δασκάλα της Α’ τάξης, κ. Μιράντα, μας έδειξε πως γίνεται το μάθημα, τα βιβλία που χρησιμοποιούν κ.ά. Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν το μάθημα της γυμναστικής και να φάνε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στην αυλή. Τέλος, οι μαθητές, χάρισαν ένα γλαστράκι που είχαν ζωγραφίσει οι ίδιοι, στη Διευθύντρια του Δημοτικού ως ευχαρστήριο δώρο για τη φιλοξενία της.

omalh metavash 1 Ομαλή μετάβαση 1 1Ομαλή μετάβαση 3 Ομαλή μετάβαση 4

Ομαλή μετάβαση 5Ομαλή μετάβαση 6Ομαλή μετάβαση 7Ομαλή μετάβαση 8

φύλλο αξιολόγησης ομαλή μεταβαση 1 φύλλο αξιολόγησης ομαλή μεταβαση 1 1

Σχέδιο Δράσης Γ’ Θεματικού Κύκλου ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Οικολογική Συνείδηση, Αειφόρος Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή) «Προστατέψτε το δάσος, είναι πηγή ζωής»/Τμήμα 1 και Τμήμα 2

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε το σχέδιο δράσης των εργαστηρίων δεξιοτήτων του Γ’ Θεματικού Κύκλου ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Οικολογική Συνείδηση, Αειφόρος Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή)   με τίτλο “«Προστατέψτε το δάσος, είναι πηγή ζωής»  ” καθώς και τις εργαστηριακές συναντήσεις των μαθητών  των τμημάτων 1 και 2 με υπεύθυνες νηπιαγωγούς την κ. Ειρήνη Ματθαιάκη και την κ. Ζαχαρούλα Γκάγκα αντίστοιχαΛήψη αρχείου

Συνέχεια

Εκπ/κές Δράσεις “…για τη Μητέρα!” Τμήμα 2

(Υπεύθυνη νηπιαγωγός/Δημιουργός υλικού: Ζ. Γκάγκα)Λήψη αρχείου

Γιορτή της Μητέρας “Παζλ” (πίνακας Mary Cassatt)

(Δημιουργός παιχνιδιού: Ζ. Γκάγκα)

Με αφορμή την ημέρα της γιορτής της μητέρας μπορείτε να παίξετε με τα παιδιά σας!

Καλή διασκέδαση… και Χρόνια Πολλά σε όλες!!