Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2023-2024

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση της κ. Ματθαιάκη Ειρήνης, Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Βλαχάτων, με τη συμμετοχή των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, της εκπροσώπου Γονέων  κ. Ρεγγίνας-Μαρίας Σολωμού  καιτης εκπροσώπου του Δήμου κ. Κρυσταλλίας Μιχαλάτου,

Ο Κανονισμός Λειτουργίας έχει εγκριθεί από τον κ. Αλεξανδράτο Γεώργιο, Διευθυντή Εκπαίδευσης της ΔΠΕ Κεφαλληνίας  και από την κ. Βλάχου Μαρία, Σύμβουλο Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών.

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγω γικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του σχολείου (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Προϊσταμένη και το Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου ελπίζουμε στην πιστή τήρηση του κανονισμού από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, με πνεύμα αλληλοσεβασμού και συνεργασίας και κοινό σκοπό την διαμόρφωση ενός δημοκρατικού σχολείου, ανοιχτού στην κοινωνία, που θα θέσει τις βάσεις για την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών.Λήψη αρχείου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2022-2023

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται ύστερα από εισήγηση της κ. Ματθαιάκη Ειρήνης, Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Βλαχάτων, με τη συμμετοχή

α) των κ.κ. Γκάγκα Ζαχάρως και Τάκα Χριστίνας, μελών του Συλλόγου Διδασκόντων,

β) της εκπροσώπου Γονέων στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας κ. Αρετής Τραυλού  και

γ) του εκπροσώπου του Δήμου κ. Τζωρτζάτου Ιωάννη, Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αργοστολίου. σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/22-9-2022 Πράξη του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας έχει εγκριθεί από τον κ. Αλεξανδράτο Γεώργιο, Διευθυντή Εκπαίδευσης της ΔΠΕ Κεφαλληνίας  και από την κ. Βλάχου Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών του 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων.Κανονισμός

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του σχολείου (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Νηπιαγωγείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από την Προϊσταμένη και το Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου ελπίζουμε στην πιστή τήρηση του κανονισμού από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, με πνεύμα αλληλοσεβασμού και συνεργασίας και κοινό σκοπό την διαμόρφωση ενός δημοκρατικού σχολείου, ανοιχτού στην κοινωνία, που θα θέσει τις βάσεις για την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών.

 Λήψη αρχείου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2021-2022

Ο κάτωθι Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Βλαχάτων για το σχολ. έτος 2021-2022 συντάχθηκε βάσει του άρθρου 37 του Νόμου 4692/2020 – ΦΕΚ 111/τΑ/12-6-2020 με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις», κατόπιν εισήγησης της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου κ. Ειρήνης Ματθαιάκη, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/22-9-2021 Πράξη του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του Νηπιαγωγείου Βλαχάτων, με τη συμμετοχή
α) του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, ο οποίος αποτελείται από τις κ. κ. Ειρήνη Ματθαιάκη, Ζαχάρω Γκάγκα και Μαριλένα Μενεγάτου
β) της εκπροσώπου των γονέων, κ. Αλεξάνδρας Τελώνη, μέλους του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του Νηπιαγωγείου Βλαχάτων
γ) και της εκπροσώπου του Δήμου κ. Γαβριελάτου Ασημίνας, Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας έχει εγκριθεί από τον κ. Κοκκόση Γεράσιμο, Διευθυντή Εκπαίδευσης της ΔΠΕ Κεφαλληνίας  και από την κ. Βλάχου Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών του 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων.

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου ελπίζουμε στην πιστή τήρηση του κανονισμού από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, με πνεύμα αλληλοσεβασμού και συνεργασίας και κοινό σκοπό την διαμόρφωση ενός δημοκρατικού σχολείου, ανοιχτού στην κοινωνία, που θα θέσει τις βάσεις για την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών.Λήψη αρχείου

 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2020-2021

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Βλαχάτων για το σχολ. έτος 2020-2021 συντάχθηκε βάσει του άρθρου 37 του Νόμου 4692/2020 – ΦΕΚ 111/τΑ/12-6-2020 με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις», κατόπιν εισήγησης της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου κ. Ειρήνης Ματθαιάκη, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 2/17-11-2020 Πράξη του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του Νηπιαγωγείου Βλαχάτων, με τη συμμετοχή
α) του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου, ο οποίος αποτελείται από τις κ. κ. Ειρήνη Ματθαιάκη και Ζαχάρω Γκάγκα,
β) της εκπροσώπου των γονέων, κ. Αλεξάνδρας Τελώνη, μέλους του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του Νηπιαγωγείου Βλαχάτων
γ) και της εκπροσώπου του Δήμου κ. Γαβριελάτου Ασημίνας, Προέδρου της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Αργοστολίου.Λήψη αρχείου

Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας έχει εγκριθεί από τον κ. Κοκκόση Γεράσιμο, Διευθυντή Εκπαίδευσης της ΔΠΕ Κεφαλληνίας  και από την κ. Βλάχου Μαρία, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών του 2ου ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων.

Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου ελπίζουμε στην πιστή τήρηση του κανονισμού από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, με πνεύμα αλληλοσεβασμού και συνεργασίας και κοινό σκοπό την διαμόρφωση ενός δημοκρατικού σχολείου, ανοιχτού στην κοινωνία, που θα θέσει τις βάσεις για την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών.