Μαθαίνοντας με την κούκλα της τάξης…

Η αξιοποίηση της κούκλας στο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που αναβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και της προσδίδει τα παιγνιώδη χαρακτηριστικά εκείνα που με τη σειρά τους ενεργοποιούν τη μαθησιακή συμμετοχή, προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών αλλά και οριοθετούν τη συμπεριφορά τους. Επιπλέον, η χρήση της κούκλας ενισχύει τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών και η σταθερή της ύπαρξη μέσα στην τάξη καθώς και η ένταξη της σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο εντός του οποίου οι μαθητές θα εκφράσουν την φαντασία και τη δημιουργικότητα τους (Πεντέρη, Χλαπάνα, Μέλλιου, Φιλιππίδη & Μαρινάτου, 2022).

Συνέχεια

Ομαλή Μετάβαση-Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό (2022-2023)!

Η  μετάβαση ορίζεται ως «ένα ατομικό, προσωπικό, ιδιαίτερο και μοναδικό βίωμα για το κάθε άτομο, συνδεδεμένο με αλλαγές ρόλων και περιβαλλοντικών συνθηκών» (Mogel,1984,158) και χαρακτηρίζεται από την αλλαγή (κοινό χαρακτηριστικό κάθε μετάβασης), τη μετακίνηση (από στάδιο σε στάδιο) και την ανάπτυξη (εξελικτική πορεία) ενώ προϋποθέτει: την ενεργοποίηση του μηχανισμού της προσαρμογής και της ικανότητας αντίδρασης απέναντι στα «εμπόδια».

Στο πλαίσιο της αλλαγής από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, οι μαθητές έχουν να διαχειριστούν τα εξής: αλλαγή της ομάδας ( στη σύνθεση , στον αριθμό), αλλαγή του χώρου και της διαρύθμισης της τάξης, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμονής των μαθητών μέσα στην τάξη, αλλαγές στον τύπο και το βαθμό εμπλοκής των γονέων, αύξηση προσδοκιών για ατομική εργασία, λιγότερη ατομική βοήθεια, διαφορετικό περιεχόμενο προγράμματος, διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας και του προφίλ του εκπαιδευτικού, κ.ά.

(πηγή: Μαρία Σαλαγιάννη-πρώην Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Εκπαίδευσης, ΠΕ 60, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Για να διευκολύνουμε τους μαθητές στην διαχείριση αυτών των αλλαγών και στην ομαλή τους μετάβαση στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα επισκεφθήκαμε το Δημοτικό σχολείο Βλαχάτων και συγκεκριμένα την Α΄τάξη. Η Διευθύντρια, κ. Αγάπη, υποδέχτηκε τις νηπιαγωγούς και τους μαθητές του νηπιαγωγείου, μας ξενάγησε στους χώρους του σχολείου και η δασκάλα της Α’ τάξης, κ. Μιράντα, μας έδειξε πως γίνεται το μάθημα, τα βιβλία που χρησιμοποιούν κ.ά. Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν το μάθημα της γυμναστικής και να φάνε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στην αυλή. Τέλος, οι μαθητές, χάρισαν ένα γλαστράκι που είχαν ζωγραφίσει οι ίδιοι, στη Διευθύντρια του Δημοτικού ως ευχαρστήριο δώρο για τη φιλοξενία της.

omalh metavash 1 Ομαλή μετάβαση 1 1Ομαλή μετάβαση 3 Ομαλή μετάβαση 4

Ομαλή μετάβαση 5Ομαλή μετάβαση 6Ομαλή μετάβαση 7Ομαλή μετάβαση 8

φύλλο αξιολόγησης ομαλή μεταβαση 1 φύλλο αξιολόγησης ομαλή μεταβαση 1 1

Σχέδιο Δράσης Γ’ Θεματικού Κύκλου ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Οικολογική Συνείδηση, Αειφόρος Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή) «Προστατέψτε το δάσος, είναι πηγή ζωής»/Τμήμα 1 και Τμήμα 2

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε το σχέδιο δράσης των εργαστηρίων δεξιοτήτων του Γ’ Θεματικού Κύκλου ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Οικολογική Συνείδηση, Αειφόρος Ανάπτυξη, Κλιματική Αλλαγή)   με τίτλο “«Προστατέψτε το δάσος, είναι πηγή ζωής»  ” καθώς και τις εργαστηριακές συναντήσεις των μαθητών  των τμημάτων 1 και 2 με υπεύθυνες νηπιαγωγούς την κ. Ειρήνη Ματθαιάκη και την κ. Ζαχαρούλα Γκάγκα αντίστοιχαΛήψη αρχείου

Συνέχεια

Σχέδιο Δράσης Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ‘Β Θεματικού Κύκλου/ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ & ΕΥΘΥΝΗ (Ανθρώπινα Δικαιώματα) «H οικογένεια δεν έχει αριθμητική, είναι απλώς μοναδική!» και Εργαστηριακές Συναντήσεις Τμήμα 1 και Τμήμα 2

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε το σχέδιο δράσης των εργαστηρίων δεξιοτήτων του Ά Θεματικού κύκλου «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ & ΕΥΘΥΝΗ (Ανθρώπινα Δικαιώματα) «H οικογένεια δεν έχει αριθμητική, είναι απλώς μοναδική!» καθώς και τις εργαστηριακές συναντήσεις των μαθητών  των τμημάτων 1 και 2 με υπεύθυνες νηπιαγωγούς την κ. Ειρήνη Ματθαιάκη και την κ. Ζαχαρούλα Γκάγκα αντίστοιχα.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Σχέδιο Δράσης Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ‘Α Θεματικού Κύκλου/Ζω καλύτερα-Ευ ζην “Οι δύο φίλοι” και Εργαστηριακές Συναντήσεις Τμήμα 1 και Τμήμα 2

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να βρείτε το σχέδιο δράσης των εργαστηρίων δεξιοτήτων του Ά Θεματικού κύκλου “Ζω καλύτερα-Ευ ζην (Ψυχική και συναισθηματική υγεία – πρόληψη) με τίτλο “Οι δύο φίλοι” καθώς και τις εργαστηριακές συναντήσεις των μαθητών  των τμημάτων 1 και 2 με υπεύθυνες νηπιαγωγούς την κ. Ειρήνη Ματθαιάκη και την κ. Ζαχαρούλα Γκάγκα αντίστοιχα.Λήψη αρχείου

Συνέχεια

“Εδώ Πολυτεχνείο!!!” (Τμήμα 1)Λήψη αρχείου

Τραγούδια σχετικά με το Πολυτεχνείο:

eTwinning “π@π@κι SOS”-Μαθαίνουμε τα συναισθήματα (τμήμα 1)

Στα πλαίσια του eTwinning προγράμματός μας μιλήσαμε για τα συναισθήματα και σε συνεργασία με τα άλλα σχολεία φτιάξαμε το δικό μας βιβλίο συναισθημάτων:


book title
Διαβάστε το βιβλίο στο StoryJumperΛήψη αρχείου

 

28η Οκτωβρίου 1940: Διαθεματική Προσέγγιση (Τμήμα 1)Λήψη αρχείου

 

Ετήσιος Εκπαιδευτικός Προγραμματισμός_Τμήμα 1

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός του 1ου Τμήματος για το σχολ. έτος 2021-2022 είναι η εκπαιδευτικός κ. Ματθαιάκη Ειρήνη

Ετήσιος Εκπαιδευτικός Προγραμματισμός

Θεματικές Ενότητες – Εκπαιδευτικές Επισκέψεις –

Συναντήσεις με Γονείς

Δεδομένης της ευελιξίας στην εφαρμογή του και της δυνατότητας αναπροσαρμογής λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις μαθησιακές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των μαθητών, έχει συνταχθεί ο ακόλουθος  ετήσιος εκπαιδευτικός προγραμματισμός για το σχολικό έτος 2021-2022, ο οποίος συμπεριλαμβάνει τις θεματικές ενότητες που θα προσεγγίσουμε. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι η επιλογή των θεμάτων βασίστηκε εν μέρει στα φύλλα γνωριμίας που συμπλήρωσαν οι γονείς, καταγράφοντας τα ενδιαφέροντα και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών καθώς και στον εντοπισμό των αναγκών κι ενδιαφερόντων των μαθητών κατά τη διάρκεια της περιόδου προσαρμογής. Επίσης, στον ετήσιο προγραμματισμό δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένους στόχους, προβλέπεται ωστόσο η οργάνωση διαθεματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με όλα τα γνωστικά αντικείμενα – μαθησιακές περιοχές (γλώσσα, μαθηματικά, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, φυσικές επιστήμες, δημιουργία κι έκφραση, τεχνολογία κτλ.)  ώστε να παρέχονται ευκαιρίες ολόπλευρης ανάπτυξης.

Ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος, λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη διασποράς της πανδημίας COVID-19 οι εκπαιδευτικοί στόχοι που θέτουμε, προκειμένου να είναι ρεαλιστικοί και υλοποιήσιμοι, έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς.

Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, ειδικά για το τρέχον σχολικό έτος θα είναι πολύ περιορισμένες, λόγω των μέτρων για την αποφυγής διασποράς της πανδημίας COVID-19 και θα πραγματοποιηθούν κυρίως μέσω τηλεδιασκέψεων με ειδικούς ή εικονικών περιηγήσεων σε χώρους εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος. Επίσης, δεν θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις με την παρουσία γονέων και οι σχολικές γιορτές θα υλοποιηθούν στην τάξη με παρουσία εκπαιδευτικών και μαθητών.

Τέλος, όσον αφορά τις συναντήσεις με τους γονείς, για το σχολικό έτος 2021-2022 θα υλοποιηθούν κατά κύριο λόγο μέσω τηλεδιασκέψεων κι εφόσον το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα στον χώρο του σχολείου με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων (χρήση μάσκας, αποστάσεις). Οι προσωπικές συναντήσεις με γονείς για επίλυση εξατομικευμένων προβλημάτων και ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών θα υλοποιούνται κατόπιν ραντεβού, με υποχρεωτική χρήση μάσκας. Η ενημέρωση γονέων θα γίνεται μέσω mail και αναρτήσεων στο ιστολόγιο του σχολείου καθώς και με τηλεφωνική επικοινωνία.

Στη συνέχεια παρατίθεται ο Ετήσιος Εκπαιδευτικός Προγραμματισμός του τμήματος ο οποίος περιλαμβάνεις τις θεματικές ενότητες που θα προσεγγίσουμε κατά το τρέχον σχολ. έτος, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που θα υλοποιήσουμε και το καινοτόμο eTwinning Πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουμε:Λήψη αρχείου

 

Εβδομάδα Γνωριμίας & Προσαρμογής_Τμήμα 1

Την 1η εβδομάδα λειτουργίας του σχολείου τα παιδιά

  • εξοικειώθηκαν με τους χώρους της τάξης και του σχολείου και τον τρόπο λειτουργίας του καθώς και με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις ρουτίνες της τάξης (εναλλαγή ελεύθερων κι οργανωμένων δραστηριοτήτων, ώρα φαγητού, διάλειμμα)

το παρουσιολόγιό μας

ημερολόγιο – καιρός -κύκλος του χρόνου

ημερολόγιο καταγραφής γεγονότων

  • έμαθαν τους βασικούς κανόνες υγιεινής και τα μέτρα ατομικής προστασίας (αποστάσεις, πλύσιμο χεριών, ατομική χρήση υλικών) κι εκπαιδεύτηκα στη σωστή χρήση μάσκας προστασίας
  • συμμετείχαν σε παιχνίδια γνωριμίας κι ενδυνάμωσης της ομάδας

Παιχνίδι με ζάρι – “ποιο είναι το αγαπημένο σου…;”

  • Με αφορμή το παραμύθι “ο Τομ είναι τιμωρία” προβληματίστηκαν και κατανόησαν την αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων για την διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της τάξης

Στη συνέχεια, μέσα από συζήτηση, διατύπωσαν τους κανόνες της τάξης μας, οι οποία σταδιακά εμπλουτίστηκαν και καταγράφηκαν

  • γνώρισαν τις “γωνιές” – κέντρα μάθησης της τάξης μας κι έπαιξαν σε αυτά
  • εξοικειώθηκαν με διάφορα υλικά (πλαστελίνη, νερομπογιές, ψαλίδι-κόλλα)