Παιχνίδια Γνωριμίας & Ενίσχυσης της ΟμάδαςΛήψη αρχείου

Κοινωνικές Ιστορίες-Οι Ρουτίνες και Οι Κανόνες του Σχολείου μας

Οι Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories) που αναπτύχθηκαν από την Carol Gray το 1991 αποτελούν μια σύγχρονη προσέγγιση για τη διδασκαλία κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων και λειτουργικών συμπεριφορών. Συμβάλλουν στην ανάπτυξη της κοινωνικής κατανόησης, η οποία δεν εξαρτάται μόνο από έκδηλους, αλλά και από σιωπηρούς κοινωνικούς κανόνες που διέπουν μια κατάσταση, μια περίσταση ή ένα συμβάν καθώς και τις καθημερινές κοινωνικές συναλλαγές, διότι οι ΚΙ παρέχουν πληροφορίες που απαντούν στα ερωτήματα «πότε», «πού» και «γιατί» συμβαίνει κάτι, καθώς και «ποιος» και «πώς» εμπλέκεται.

Μια Κοινωνική Ιστορία έχει ως βασικό στόχο να παρέχει πληροφορίες που αφορούν στο χώρο και στον χρόνο μιας κατάστασης καθώς στις συμπεριφορές, όσων εμπλέκονται σ΄ αυτήν, αλλά και στα πιθανά της αίτια προκειμένου να συμβάλλει στην ανάπτυξη λειτουργικών κοινωνικών συμπεριφορών, στάσεων, κοινωνικών δεξιοτήτων. Έτσι, το παιδί μαθαίνει να αλληλοεπιδρά, να δημιουργεί σχέσεις με τους συνομηλίκους τους ή άλλους ανθρώπους και να εκπαιδεύεται στην αυτόνομη διαβίωση. Μια ΚΙ μπορεί να υποστηρίξει, να πληροφορήσει, να
καθησυχάσει, να καθοδηγήσει και να παρηγορήσει ένα παιδί, αλλά και όλους, όσους εργάζονται και συναναστρέφονται με αυτό .

Συνέχεια

Πρόγραμμα Γλωσσικής Επίγνωσης (Τμήμα 1)

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Ειρήνη ΜατθαιάκηΛήψη αρχείου