Ομαλή Μετάβαση-Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό (2022-2023)!

Η  μετάβαση ορίζεται ως «ένα ατομικό, προσωπικό, ιδιαίτερο και μοναδικό βίωμα για το κάθε άτομο, συνδεδεμένο με αλλαγές ρόλων και περιβαλλοντικών συνθηκών» (Mogel,1984,158) και χαρακτηρίζεται από την αλλαγή (κοινό χαρακτηριστικό κάθε μετάβασης), τη μετακίνηση (από στάδιο σε στάδιο) και την ανάπτυξη (εξελικτική πορεία) ενώ προϋποθέτει: την ενεργοποίηση του μηχανισμού της προσαρμογής και της ικανότητας αντίδρασης απέναντι στα «εμπόδια».

Στο πλαίσιο της αλλαγής από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, οι μαθητές έχουν να διαχειριστούν τα εξής: αλλαγή της ομάδας ( στη σύνθεση , στον αριθμό), αλλαγή του χώρου και της διαρύθμισης της τάξης, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα παραμονής των μαθητών μέσα στην τάξη, αλλαγές στον τύπο και το βαθμό εμπλοκής των γονέων, αύξηση προσδοκιών για ατομική εργασία, λιγότερη ατομική βοήθεια, διαφορετικό περιεχόμενο προγράμματος, διαφοροποίηση του τρόπου διδασκαλίας και του προφίλ του εκπαιδευτικού, κ.ά.

(πηγή: Μαρία Σαλαγιάννη-πρώην Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Προσχολικής Εκπαίδευσης, ΠΕ 60, 4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Για να διευκολύνουμε τους μαθητές στην διαχείριση αυτών των αλλαγών και στην ομαλή τους μετάβαση στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα επισκεφθήκαμε το Δημοτικό σχολείο Βλαχάτων και συγκεκριμένα την Α΄τάξη. Η Διευθύντρια, κ. Αγάπη, υποδέχτηκε τις νηπιαγωγούς και τους μαθητές του νηπιαγωγείου, μας ξενάγησε στους χώρους του σχολείου και η δασκάλα της Α’ τάξης, κ. Μιράντα, μας έδειξε πως γίνεται το μάθημα, τα βιβλία που χρησιμοποιούν κ.ά. Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν το μάθημα της γυμναστικής και να φάνε κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στην αυλή. Τέλος, οι μαθητές, χάρισαν ένα γλαστράκι που είχαν ζωγραφίσει οι ίδιοι, στη Διευθύντρια του Δημοτικού ως ευχαρστήριο δώρο για τη φιλοξενία της.

omalh metavash 1 Ομαλή μετάβαση 1 1Ομαλή μετάβαση 3 Ομαλή μετάβαση 4

Ομαλή μετάβαση 5Ομαλή μετάβαση 6Ομαλή μετάβαση 7Ομαλή μετάβαση 8

φύλλο αξιολόγησης ομαλή μεταβαση 1 φύλλο αξιολόγησης ομαλή μεταβαση 1 1

Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

 

μετάβαση     Η φοίτηση ενός παιδιού στο προνήπιο και το νηπιαγωγείο αποτελεί ορόσημο στη ζωή του, καθώς καλείται να αποχωριστεί τη θαλπωρή του σπιτιού του και να ενταχθεί σε μια νέα κοινωνική ομάδα όπου θα κάνει τα πρώτα του εκπαιδευτικά βήματα. Στο νηπιαγωγείο οι μικροί μαθητές εφοδιάζονται με ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων γνωστικής αλλά και κοινωνικοσυναισθηματικής φύσεως. Στο δημοτικό καλούνται να μάθουν πολύ γρήγορα καινούργιες συμπεριφορές και να ξεμάθουν συνήθειες και τρόπους εργασίας. Η ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, εξαρτάται κυρίως από την κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική επάρκεια του παιδιού.

Συνέχεια

Ομαλή Μετάβαση _ Επίσκεψη στο Δημοτικό ΣχολείοΛήψη αρχείου