Μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό

 

μετάβαση     Η φοίτηση ενός παιδιού στο προνήπιο και το νηπιαγωγείο αποτελεί ορόσημο στη ζωή του, καθώς καλείται να αποχωριστεί τη θαλπωρή του σπιτιού του και να ενταχθεί σε μια νέα κοινωνική ομάδα όπου θα κάνει τα πρώτα του εκπαιδευτικά βήματα. Στο νηπιαγωγείο οι μικροί μαθητές εφοδιάζονται με ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων και δεξιοτήτων γνωστικής αλλά και κοινωνικοσυναισθηματικής φύσεως. Στο δημοτικό καλούνται να μάθουν πολύ γρήγορα καινούργιες συμπεριφορές και να ξεμάθουν συνήθειες και τρόπους εργασίας. Η ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό, εξαρτάται κυρίως από την κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική επάρκεια του παιδιού.

Συνέχεια

Ομαλή Μετάβαση _ Επίσκεψη στο Δημοτικό ΣχολείοΛήψη αρχείου