Εορτασμός Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου

28η Οκτωβρίου

 

Οι μαθητές είπαν τα ποιήματα τους, τραγούδησαν και αναστοχάστηκαν μέσα από τα εκπαιδευτικά βίντεο που παρακολούθησαν όλοι μαζί με τη χρήση του προτζέκτορα.

2828η

Μαθαίνοντας με την κούκλα της τάξης…

Η αξιοποίηση της κούκλας στο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που αναβαθμίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και της προσδίδει τα παιγνιώδη χαρακτηριστικά εκείνα που με τη σειρά τους ενεργοποιούν τη μαθησιακή συμμετοχή, προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών αλλά και οριοθετούν τη συμπεριφορά τους. Επιπλέον, η χρήση της κούκλας ενισχύει τη γλωσσική ανάπτυξη των μαθητών και η σταθερή της ύπαρξη μέσα στην τάξη καθώς και η ένταξη της σε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρει ένα ασφαλές πλαίσιο εντός του οποίου οι μαθητές θα εκφράσουν την φαντασία και τη δημιουργικότητα τους (Πεντέρη, Χλαπάνα, Μέλλιου, Φιλιππίδη & Μαρινάτου, 2022).

Συνέχεια

Συνάντηση Γονέων – Πρωινά Τμήματα

Συνάντηση γονέων

Στη συνάντηση θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

1. Πρακτικά Θέματα Οργάνωσης & Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου – Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας

2. Συνεργασία Σχολείου Οικογένειας – Τρόποι Ενημέρωσης & Επικοινωνίας – Σχολικό Ιστολόγιο

3. Δομές Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου

4. Αναλυτικό Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου – Πρακτικές Προτάσεις για Επέκταση της Μάθησης στο Σπίτι

5. Εργαστήρια Δεξιοτήτων – Συμμετοχή σε Καινοτόμα Προγράμματα

6. Σχέδιο Δράσης Σχολικής μονάδας για το σχολ. έτος 2023-24

7. Οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων