2η Συγκέντρωση Γονέων (Τμήμα 2)

Στη συγκέντρωση των γονέων των μαθητών του τμήματος 2, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Webex στην ηλεκτρονική τάξη της υπέθυνης νηπιαγωγού, την Τετάρτη 27/10/2021 , συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

 • Ιστολόγιο νηπιαγωγείου και Αξιολόγηση σχολικής μονάδας
 • Προώθηση και υποστήριξη Ολοήμερου τμήματος
 • Περιγραφική αξιολόγηση
 • Ενημέρωση για την πλατρφόρμα Edupass
 • Επικοινωνία και σχέση γονέων-νηπιαγωγού
 • Αναλυτικό πρόγραμμα νηπιαγωγείου και ωρολόγιο πρόγραμμα
 • Ενίσχυση της γλώσσας και του εγγράμματου περιβάλλοντος
 • Ενίσχυση της λεπτής κινητικότητας
 • Καλλιέργεια της μαθηματικής σκέψης
 • Προτάσεις για δημιουργική και εκπαιδευτική απασχόληση
 • Καλλιέργεια της εικαστικής έκφρασης των παιδιών
 • Συμβουλές για επέκταση της μάθησης στο σπίτι και χρήση των, αναρτημένων στο ιστολόγιο, εκπαιδευτικών δράσεων για αναστοχασμό και καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων.Λήψη αρχείου

2η Συνάντηση Γονέων (Τμήμα 1)

Η 2η συνάντηση γονέων πραγματοποιήθηκε ανά τμήμα μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021. Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

 1. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου
 2. Προτάσεις για την επέκταση της μάθησης στο σπίτι
 3. Καινοτόμα Προγράμματα & Διαγωνισμοί
 4. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικής Μονάδας
 5. Σχέδιο δράσης σχολείου («αξιοποίηση ιστολογίου ως μέσου διαμεσολαβημένης επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας για την ενίσχυση της γονικής εμπλοκής)
 6. Περιγραφική Αξιολόγηση
 7. Συνεργασία σχολείου-οικογένειας

Παρουσίαση ΜΕΡΟΣ Α΄(Αναλυτικό Πρόγραμμα – Προτάσεις για επέκταση στο σπίτι)Λήψη αρχείου

 

Παρουσίαση ΜΕΡΟΣ Β΄Λήψη αρχείου

1η Συνάντηση Γονέων (σχολ. έτος 2021-2022)

Η 1η ενημερωτική συνάντηση με το σύνολο των γονέων της σχολικής μονάδας πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021. Ειδικότερα, τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

 1. Πρακτικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της σχολικής μονάδας (ωράριο, απουσίες κτλ.)
 2. Συμβουλές για την ομαλή προσαρμογή των παιδιών
 3. Τρόποι επικοινωνίας σχολείου-οικογένειας
 4. Μέτρα για την αποφυγή διασποράς της πανδημίας COVID-19 (υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μάσκας, τεστ αυτοδιαγνωστικού ελέγχου) και πρωτόκολλο διαχείρισης ύποπτων κι επιβεβαιωμένων κρουσμάτων
 5. Εργαστήρια Δεξιοτήτων
 6. Εισαγωγή Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο
 7. Θέματα λειτουργίας του Ολοήμερου ΤμήματοςΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου